Категория:

linguistics

Запиши произношенията на linguistics

 • Произношение на tap tap [en]
 • Произношение на onomatopeya onomatopeya [es]
 • Произношение на argument argument [en]
 • Произношение на zero zero [en]
 • Произношение на auxiliary auxiliary [en]
 • Произношение на portmanteau portmanteau [en]
 • Произношение на algorithm algorithm [en]
 • Произношение на alphabet alphabet [en]
 • Произношение на alveolar alveolar [en]
 • Произношение на plural plural [en]
 • Произношение на trial trial [en]
 • Произношение на Ferdinand de Saussure Ferdinand de Saussure [fr]
 • Произношение на rhetorical rhetorical [en]
 • Произношение на lingüística lingüística [es]
 • Произношение на jambe jambe [fr]
 • Произношение на bound morpheme bound morpheme [en]
 • Произношение на division division [en]
 • Произношение на rhotic rhotic [en]
 • Произношение на breve breve [es]
 • Произношение на Ombre Ombre [fr]
 • Произношение на metaphor metaphor [en]
 • Произношение на fricative fricative [en]
 • Произношение на tilde tilde [en]
 • Произношение на rhetoric rhetoric [en]
 • Произношение на interrogative interrogative [en]
 • Произношение на flap flap [en]
 • Произношение на Louis Hjelmslev Louis Hjelmslev [fr]
 • Произношение на dorsal dorsal [en]
 • Произношение на broad transcription broad transcription [en]
 • Произношение на linguist linguist [en]
 • Произношение на isogloss isogloss [en]
 • Произношение на litotes litotes [en]
 • Произношение на adverbial adverbial [es]
 • Произношение на apex apex [en]
 • Произношение на phonology phonology [en]
 • Произношение на Adjektiv Adjektiv [de]
 • Произношение на psycholinguistics psycholinguistics [en]
 • Произношение на nasalisation nasalisation [fr]
 • Произношение на reciprocal reciprocal [en]
 • Произношение на instrumental instrumental [es]
 • Произношение на grave accent grave accent [en]
 • Произношение на абат абат [uk]
 • Произношение на phoneme phoneme [en]
 • Произношение на 尊敬語 尊敬語 [ja]
 • Произношение на pulmonic pulmonic [en]
 • Произношение на dental dental [en]
 • Произношение на morpheme morpheme [en]
 • Произношение на spoonerism spoonerism [en]
 • Произношение на John Searle John Searle [en]
 • Произношение на umlaut umlaut [en]
 • Произношение на emphatic emphatic [en]
 • Произношение на X-bar X-bar [en]
 • Произношение на sociolinguistics sociolinguistics [en]
 • Произношение на constituent constituent [en]
 • Произношение на lene lene [gl]
 • Произношение на phylum phylum [en]
 • Произношение на neutrum neutrum [de]
 • Произношение на elision elision [en]
 • Произношение на ebonics ebonics [en]
 • Произношение на deconstructionism deconstructionism [en]
 • Произношение на haplology haplology [en]
 • Произношение на significante significante [es]
 • Произношение на semantic semantic [en]
 • Произношение на diaeresis diaeresis [en]
 • Произношение на prefix prefix [en]
 • Произношение на modal modal [es]
 • Произношение на pronouns pronouns [en]
 • Произношение на zeugma zeugma [fr]
 • Произношение на mutant mutant [fr]
 • Произношение на nominativ nominativ [de]
 • Произношение на derivational affix derivational affix [en]
 • Произношение на velar velar [en]
 • Произношение на grafema grafema [it]
 • Произношение на dativ dativ [de]
 • Произношение на palatal palatal [en]
 • Произношение на allophone allophone [en]
 • Произношение на homonym homonym [de]
 • Произношение на apposition apposition [de]
 • Произношение на epiglottal epiglottal [en]
 • Произношение на ord ord [da]
 • Произношение на dialekt dialekt [de]
 • Произношение на cline cline [en]
 • Произношение на pronomen pronomen [sv]
 • Произношение на slog slog [da]
 • Произношение на 语音学教师协会 语音学教师协会 [zh]
 • Произношение на genitiv genitiv [de]
 • Произношение на mutate mutate [en]
 • Произношение на semantics semantics [en]
 • Произношение на cognate cognate [en]
 • Произношение на Wilhelm von Humboldt Wilhelm von Humboldt [de]
 • Произношение на nasalization nasalization [en]
 • Произношение на labiodental labiodental [en]
 • Произношение на associative associative [en]
 • Произношение на substrate substrate [en]
 • Произношение на mutation mutation [en]
 • Произношение на aspiration aspiration [en]
 • Произношение на suffix suffix [en]
 • Произношение на corpus corpus [en]
 • Произношение на Akkusativ Akkusativ [de]
 • Произношение на Sapir-Whorf hypothesis Sapir-Whorf hypothesis [en]