Категория:

linguistics

Запиши произношенията на linguistics

 • Произношение на tap
  tap [en]
 • Произношение на argument
  argument [en]
 • Произношение на zero
  zero [en]
 • Произношение на auxiliary
  auxiliary [en]
 • Произношение на alphabet
  alphabet [en]
 • Произношение на Ferdinand de Saussure
  Ferdinand de Saussure [fr]
 • Произношение на algorithm
  algorithm [en]
 • Произношение на portmanteau
  portmanteau [en]
 • Произношение на plural
  plural [en]
 • Произношение на onomatopeya
  onomatopeya [es]
 • Произношение на alveolar
  alveolar [en]
 • Произношение на trial
  trial [en]
 • Произношение на jambe
  jambe [fr]
 • Произношение на lingüística
  lingüística [es]
 • Произношение на rhetorical
  rhetorical [en]
 • Произношение на division
  division [en]
 • Произношение на bound morpheme
  bound morpheme [en]
 • Произношение на Louis Hjelmslev
  Louis Hjelmslev [fr]
 • Произношение на Ombre
  Ombre [fr]
 • Произношение на breve
  breve [en]
 • Произношение на rhotic
  rhotic [en]
 • Произношение на metaphor
  metaphor [en]
 • Произношение на interrogative
  interrogative [en]
 • Произношение на tilde
  tilde [en]
 • Произношение на fricative
  fricative [en]
 • Произношение на rhetoric
  rhetoric [en]
 • Произношение на flap
  flap [en]
 • Произношение на John Searle
  John Searle [en]
 • Произношение на dorsal
  dorsal [en]
 • Произношение на apex
  apex [en]
 • Произношение на linguist
  linguist [en]
 • Произношение на litotes
  litotes [en]
 • Произношение на broad transcription
  broad transcription [en]
 • Произношение на reciprocal
  reciprocal [en]
 • Произношение на Adjektiv
  Adjektiv [de]
 • Произношение на isogloss
  isogloss [en]
 • Произношение на phonology
  phonology [en]
 • Произношение на instrumental
  instrumental [en]
 • Произношение на phoneme
  phoneme [en]
 • Произношение на constituent
  constituent [en]
 • Произношение на grave accent
  grave accent [en]
 • Произношение на adverbial
  adverbial [es]
 • Произношение на psycholinguistics
  psycholinguistics [en]
 • Произношение на nasalisation
  nasalisation [fr]
 • Произношение на emphatic
  emphatic [en]
 • Произношение на 尊敬語
  尊敬語 [ja]
 • Произношение на абат
  абат [uk]
 • Произношение на umlaut
  umlaut [en]
 • Произношение на lene
  lene [gl]
 • Произношение на pronouns
  pronouns [en]
 • Произношение на neutrum
  neutrum [de]
 • Произношение на pulmonic
  pulmonic [en]
 • Произношение на morpheme
  morpheme [en]
 • Произношение на modal
  modal [es]
 • Произношение на spoonerism
  spoonerism [en]
 • Произношение на sociolinguistics
  sociolinguistics [en]
 • Произношение на phylum
  phylum [en]
 • Произношение на prefix
  prefix [en]
 • Произношение на X-bar
  X-bar [en]
 • Произношение на dental
  dental [en]
 • Произношение на semantic
  semantic [en]
 • Произношение на zeugma
  zeugma [fr]
 • Произношение на associative
  associative [en]
 • Произношение на mutant
  mutant [fr]
 • Произношение на ebonics
  ebonics [en]
 • Произношение на ord
  ord [da]
 • Произношение на Wilhelm von Humboldt
  Wilhelm von Humboldt [de]
 • Произношение на deconstructionism
  deconstructionism [en]
 • Произношение на haplology
  haplology [en]
 • Произношение на significante
  significante [es]
 • Произношение на nominativ
  nominativ [de]
 • Произношение на Sapir-Whorf hypothesis
  Sapir-Whorf hypothesis [en]
 • Произношение на velar
  velar [en]
 • Произношение на dativ
  dativ [de]
 • Произношение на pronomen
  pronomen [sv]
 • Произношение на derivational affix
  derivational affix [en]
 • Произношение на grafema
  grafema [it]
 • Произношение на corpus
  corpus [en]
 • Произношение на palatal
  palatal [en]
 • Произношение на Sechehaye
  Sechehaye [fr]
 • Произношение на homonym
  homonym [de]
 • Произношение на Devanagari
  Devanagari [pa]
 • Произношение на allophone
  allophone [en]
 • Произношение на William Labov
  William Labov [en]
 • Произношение на suffix
  suffix [en]
 • Произношение на elision
  elision [en]
 • Произношение на apposition
  apposition [en]
 • Произношение на dialekt
  dialekt [de]
 • Произношение на aspiration
  aspiration [en]
 • Произношение на epiglottal
  epiglottal [en]
 • Произношение на genitiv
  genitiv [de]
 • Произношение на slog
  slog [en]
 • Произношение на mutation
  mutation [en]
 • Произношение на cline
  cline [en]
 • Произношение на diaeresis
  diaeresis [en]
 • Произношение на substrate
  substrate [en]
 • Произношение на Akkusativ
  Akkusativ [de]
 • Произношение на mutate
  mutate [en]
 • Произношение на cognate
  cognate [en]
 • Произношение на semantics
  semantics [en]