Категория:

linguistics

Запиши произношенията на linguistics

 • Произношение на apudessive apudessive [en]
 • Произношение на constative constative [en]
 • Произношение на Sidetisch Sidetisch [de]
 • Произношение на samoglasnik samoglasnik [hr]
 • Произношение на Motivativ Motivativ [de]
 • Произношение на Korpusstruktur Korpusstruktur [de]
 • Произношение на Ubangian Ubangian [en]
 • Произношение на Kartvelian Kartvelian [en]
 • Произношение на postalveolær postalveolær [da]
 • Произношение на anaphorisch anaphorisch [de]
 • Произношение на morphosyntactic morphosyntactic [en]
 • Произношение на benefactive benefactive [en]
 • Произношение на Prädikatskern Prädikatskern [de]
 • Произношение на omlyd omlyd [da]
 • Произношение на 格助詞 格助詞 [ja]
 • Произношение на Fennistik Fennistik [de]
 • Произношение на hyponym hyponym [en]
 • Произношение на kohäsionsorientiert kohäsionsorientiert [de]
 • Произношение на 並立助詞 並立助詞 [ja]
 • Произношение на Spezialkorpus Spezialkorpus [de]
 • Произношение на Kindersprachkorpus Kindersprachkorpus [de]
 • Произношение на cataphoric cataphoric [en]
 • Произношение на navneord navneord [da]
 • Произношение на abessive abessive [en]
 • Произношение на monotransitive monotransitive [en]
 • Произношение на Homophonie Homophonie [de]
 • Произношение на Konjunktionsreduktionskonstruktion Konjunktionsreduktionskonstruktion [de]
 • Произношение на Anapher Anapher [de]
 • Произношение на affrikation affrikation [da]
 • Произношение на Kasusfunktion Kasusfunktion [de]
 • Произношение на apudelative apudelative [en]
 • Произношение на cataphora cataphora [en]
 • Произношение на penultima penultima [it]
 • Произношение на grecistica grecistica [it]
 • Произношение на Sigel Sigel [de]
 • Произношение на Vorgangspassiv Vorgangspassiv [de]
 • Произношение на Tonakzentsprache Tonakzentsprache [de]
 • Произношение на Amtssprache Amtssprache [de]
 • Произношение на lative lative [en]
 • Произношение на Zustandspassiv Zustandspassiv [de]
 • Произношение на allomorph allomorph [de]
 • Произношение на Graphemstatus Graphemstatus [de]
 • Произношение на strukturalismi strukturalismi [fi]
 • Произношение на 助詞 助詞 [ja]
 • Произношение на hyponymie hyponymie [de]
 • Произношение на phụ âm mũi phụ âm mũi [vi]
 • Произношение на diegetisch diegetisch [de]
 • Произношение на pragmàtica pragmàtica [ca]
 • Произношение на Normannofranzösisch Normannofranzösisch [de]
 • Произношение на 拘束形態素 拘束形態素 [ja]
 • Произношение на phyla phyla [en]
 • Произношение на Luwisch Luwisch [de]
 • Произношение на 홀소리 홀소리 [ko]
 • Произношение на abessivo abessivo [it]
 • Произношение на từ tượng thanh từ tượng thanh [vi]
 • Произношение на Prädikatstyp Prädikatstyp [de]
 • Произношение на Performanz Performanz [de]
 • Произношение на składnia składnia [pl]
 • Произношение на Mitlaut Mitlaut [de]
 • Произношение на Verbvalenz Verbvalenz [de]
 • Произношение на Interintelligibilität Interintelligibilität [de]
 • Произношение на denotativ denotativ [de]
 • Произношение на Hallidayan Hallidayan [en]
 • Произношение на rillehæmmelyd rillehæmmelyd [da]
 • Произношение на Flexionssystem Flexionssystem [de]
 • Произношение на Neologismus Neologismus [de]
 • Произношение на morphonologisch morphonologisch [de]
 • Произношение на dreiphonemig dreiphonemig [de]
 • Произношение на 語頭音消失 語頭音消失 [ja]
 • Произношение на AcI AcI [de]
 • Произношение на Hebraistik Hebraistik [de]
 • Произношение на labionasal labionasal [pt]
 • Произношение на glossematica glossematica [it]
 • Произношение на Kontiguitätsanapher Kontiguitätsanapher [de]
 • Произношение на 束縛形態素 束縛形態素 [ja]
 • Произношение на Junktionsbasis Junktionsbasis [de]
 • Произношение на Linguistica de Corpus Linguistica de Corpus [pt]
 • Произношение на Γεώργιος Χατζιδάκις Γεώργιος Χατζιδάκις [el]
 • Произношение на Orthoepie Orthoepie [de]
 • Произношение на acrolect acrolect [en]
 • Произношение на палочка палочка [ru]
 • Произношение на âm lợi-vòm miệng âm lợi-vòm miệng [vi]
 • Произношение на Zeichentheoretiker Zeichentheoretiker [de]
 • Произношение на hyperforeignism hyperforeignism [en]
 • Произношение на paroxytone paroxytone [en]
 • Произношение на Adlativ Adlativ [de]
 • Произношение на etymologisch etymologisch [de]
 • Произношение на aktant aktant [de]
 • Произношение на Tamilistik Tamilistik [de]
 • Произношение на Agens Agens [de]
 • Произношение на analysability analysability [en]
 • Произношение на bộ (chữ Hán) bộ (chữ Hán) [vi]
 • Произношение на Lateinamerikanistik Lateinamerikanistik [de]
 • Произношение на Aramaistik Aramaistik [de]
 • Произношение на Dialektverbund Dialektverbund [de]
 • Произношение на prothesis prothesis [en]
 • Произношение на Polaritätsphrase Polaritätsphrase [de]
 • Произношение на zetacization zetacization [en]
 • Произношение на semantiko semantiko [eo]
 • Произношение на ambig ambig [de]