Категория:

linguistics

Запиши произношенията на linguistics

 • Произношение на headword headword [en]
 • Произношение на Einstellungsprädikator Einstellungsprädikator [de]
 • Произношение на alienabel alienabel [de]
 • Произношение на Inessiv Inessiv [de]
 • Произношение на proparoxytone proparoxytone [en]
 • Произношение на Rohkorpora Rohkorpora [de]
 • Произношение на Vietnamistik Vietnamistik [de]
 • Произношение на Genusflexiv Genusflexiv [de]
 • Произношение на lexikografi lexikografi [sv]
 • Произношение на superstratum superstratum [en]
 • Произношение на reversativ reversativ [de]
 • Произношение на Tendenzial Tendenzial [de]
 • Произношение на rhotacized rhotacized [en]
 • Произношение на Subjunktorphrase Subjunktorphrase [de]
 • Произношение на causative causative [en]
 • Произношение на Polaritätspartikel Polaritätspartikel [de]
 • Произношение на Hutkontur Hutkontur [de]
 • Произношение на rigssprog rigssprog [da]
 • Произношение на 自動詞 自動詞 [ja]
 • Произношение на Morphematisierung Morphematisierung [de]
 • Произношение на circumposition circumposition [en]
 • Произношение на instruktiv instruktiv [de]
 • Произношение на لِسانی لِسانی [ur]
 • Произношение на Sprachfamilie Sprachfamilie [de]
 • Произношение на frikativa frikativa [sv]
 • Произношение на interlative interlative [en]
 • Произношение на ethnoseme ethnoseme [en]
 • Произношение на hypercreolisation hypercreolisation [en]
 • Произношение на ономатопея ономатопея [ru]
 • Произношение на Partizipant Partizipant [de]
 • Произношение на Altaistik Altaistik [de]
 • Произношение на fonetiko fonetiko [eo]
 • Произношение на Algisch Algisch [de]
 • Произношение на apudtranslative apudtranslative [en]
 • Произношение на Präpositionsobjekt Präpositionsobjekt [de]
 • Произношение на Delativ Delativ [de]
 • Произношение на Isotopie Isotopie [de]
 • Произношение на språkvetenskap språkvetenskap [sv]
 • Произношение на Werfall Werfall [de]
 • Произношение на non-rhotic non-rhotic [en]
 • Произношение на nasalvokal nasalvokal [da]
 • Произношение на Chomskysyntax Chomskysyntax [de]
 • Произношение на Derivationsaffix Derivationsaffix [de]
 • Произношение на allophrastic allophrastic [en]
 • Произношение на rusistika rusistika [sl]
 • Произношение на Graphemsystem Graphemsystem [de]
 • Произношение на agglutinierend agglutinierend [de]
 • Произношение на Respektiv Respektiv [de]
 • Произношение на Marc Okrand Marc Okrand [de]
 • Произношение на Volta-Congo Volta-Congo [en]
 • Произношение на italianistica italianistica [it]
 • Произношение на objekto objekto [eo]
 • Произношение на ergative ergative [en]
 • Произношение на Fokusphonologie Fokusphonologie [de]
 • Произношение на motivative motivative [en]
 • Произношение на Referenzgleichheit Referenzgleichheit [de]
 • Произношение на Ad-hoc-Bildung Ad-hoc-Bildung [de]
 • Произношение на 統語論 統語論 [ja]
 • Произношение на formant formant [en]
 • Произношение на arawakisch arawakisch [de]
 • Произношение на mughwI' mughwI' [tlh]
 • Произношение на velær velær [da]
 • Произношение на lingvo lingvo [eo]
 • Произношение на word formation word formation [en]
 • Произношение на おくりがな おくりがな [ja]
 • Произношение на etimológia etimológia [hu]
 • Произношение на Akzentmuster Akzentmuster [de]
 • Произношение на Indexikabilitätshierarchie Indexikabilitätshierarchie [de]
 • Произношение на akrofonisch akrofonisch [de]
 • Произношение на Bantoid Bantoid [en]
 • Произношение на morphophonemics morphophonemics [en]
 • Произношение на Präpositiv Präpositiv [de]
 • Произношение на Minimalpaaranalyse Minimalpaaranalyse [de]
 • Произношение на Diskursphänomen Diskursphänomen [de]
 • Произношение на Referenzkorpora Referenzkorpora [de]
 • Произношение на Soziolinguistik Soziolinguistik [de]
 • Произношение на Sublativ Sublativ [de]
 • Произношение на Slavistik Slavistik [de]
 • Произношение на Wemfall Wemfall [de]
 • Произношение на Paul Pimsleur Paul Pimsleur [en]
 • Произношение на Nasalkonsonant Nasalkonsonant [de]
 • Произношение на lexemic lexemic [en]
 • Произношение на Empfindungswort Empfindungswort [de]
 • Произношение на âm sát âm sát [vi]
 • Произношение на artikulationsstedsassimilation artikulationsstedsassimilation [da]
 • Произношение на Ansatzrohr Ansatzrohr [de]
 • Произношение на 母音省略 母音省略 [ja]
 • Произношение на Kontiguität Kontiguität [de]
 • Произношение на Movierung Movierung [de]
 • Произношение на direktiv direktiv [sv]
 • Произношение на Kasusgrammatik Kasusgrammatik [de]
 • Произношение на Phrasem Phrasem [de]
 • Произношение на 语音学 语音学 [zh]
 • Произношение на Zweizahl Zweizahl [de]
 • Произношение на Myhill-Nerode Myhill-Nerode [en]
 • Произношение на Papierkorpora Papierkorpora [de]
 • Произношение на Binnengermanismus Binnengermanismus [de]
 • Произношение на শব্দভাণ্ডার শব্দভাণ্ডার [bn]
 • Произношение на Italianismus Italianismus [de]
 • Произношение на 해라체 해라체 [ko]