Категория:

linguistics

Запиши произношенията на linguistics

 • Произношение на tonal angularity tonal angularity [en]
 • Произношение на ambitransitiv ambitransitiv [de]
 • Произношение на Anlaut Anlaut [de]
 • Произношение на Relationsetablierung Relationsetablierung [de]
 • Произношение на punning punning [en]
 • Произношение на arhizotonic arhizotonic [en]
 • Произношение на Primärnomination Primärnomination [de]
 • Произношение на aorist aorist [de]
 • Произношение на labiovelar labiovelar [pt]
 • Произношение на lingvistiko lingvistiko [eo]
 • Произношение на Nominalklasse Nominalklasse [de]
 • Произношение на fortungevokal fortungevokal [da]
 • Произношение на Benefaktiv Benefaktiv [de]
 • Произношение на n-ary n-ary [en]
 • Произношение на Aoristtyp Aoristtyp [de]
 • Произношение на anaptyxis anaptyxis [en]
 • Произношение на Ablautreihe Ablautreihe [de]
 • Произношение на phonotaktisch phonotaktisch [de]
 • Произношение на desinence desinence [en]
 • Произношение на Antikausativ Antikausativ [de]
 • Произношение на elative elative [en]
 • Произношение на anaphoric anaphoric [en]
 • Произношение на Borealismus Borealismus [de]
 • Произношение на Vladimír Skalička Vladimír Skalička [cs]
 • Произношение на エリジオン エリジオン [ja]
 • Произношение на Syllabar Syllabar [de]
 • Произношение на Tibetologie Tibetologie [de]
 • Произношение на lexem lexem [de]
 • Произношение на Textualitätskriterium Textualitätskriterium [de]
 • Произношение на subelative subelative [en]
 • Произношение на Kasusbegriff Kasusbegriff [de]
 • Произношение на diacope diacope [it]
 • Произношение на Oto-Manguean Oto-Manguean [en]
 • Произношение на intensione intensione [it]
 • Произношение на Dravidistik Dravidistik [de]
 • Произношение на Pidginenglisch Pidginenglisch [de]
 • Произношение на 语用学 语用学 [zh]
 • Произношение на lexeme lexeme [en]
 • Произношение на Generative Semantik Generative Semantik [de]
 • Произношение на nguyên âm nguyên âm [vi]
 • Произношение на Kontiguitätsrelation Kontiguitätsrelation [de]
 • Произношение на Kontinuant Kontinuant [de]
 • Произношение на rhematisch rhematisch [de]
 • Произношение на Doppelkonsonantgraphem Doppelkonsonantgraphem [de]
 • Произношение на glossieren glossieren [de]
 • Произношение на Slawistik Slawistik [de]
 • Произношение на Vokalbuchstabe Vokalbuchstabe [de]
 • Произношение на sonorant sonorant [en]
 • Произношение на Turkmen Turkmen [en]
 • Произношение на elicitation elicitation [en]
 • Произношение на 冠詞前置詞 冠詞前置詞 [ja]
 • Произношение на Abhängigkeitsgrammatik Abhängigkeitsgrammatik [de]
 • Произношение на Anatolisch Anatolisch [de]
 • Произношение на grammaticalization grammaticalization [en]
 • Произношение на similative similative [en]
 • Произношение на typological typological [en]
 • Произношение на Kyprominoisch Kyprominoisch [de]
 • Произношение на indexicality indexicality [en]
 • Произношение на Suffixaufnahme Suffixaufnahme [de]
 • Произношение на 運用論 運用論 [ja]
 • Произношение на Telizität Telizität [de]
 • Произношение на Assyrologie Assyrologie [de]
 • Произношение на Altaic Altaic [en]
 • Произношение на Allativ Allativ [de]
 • Произношение на Funktiv Funktiv [de]
 • Произношение на Sprachlehre Sprachlehre [de]
 • Произношение на циркумфикс циркумфикс [ru]
 • Произношение на akrophon akrophon [de]
 • Произношение на rule-ordering rule-ordering [en]
 • Произношение на suppletion suppletion [de]
 • Произношение на Nullartikel Nullartikel [de]
 • Произношение на Rohkorpus Rohkorpus [de]
 • Произношение на postposition postposition [en]
 • Произношение на Uto-Aztecan Uto-Aztecan [en]
 • Произношение на Subkategorisierungseigenschaften Subkategorisierungseigenschaften [de]
 • Произношение на inkompletiv inkompletiv [de]
 • Произношение на etymológ etymológ [sk]
 • Произношение на relativizer relativizer [en]
 • Произношение на Malayo-Polynesian Malayo-Polynesian [en]
 • Произношение на 形態素 形態素 [ja]
 • Произношение на Parömiographie Parömiographie [de]
 • Произношение на 語中音消失 語中音消失 [ja]
 • Произношение на Proadjektiv Proadjektiv [de]
 • Произношение на Destinativ Destinativ [de]
 • Произношение на isoglosses isoglosses [en]
 • Произношение на idioom idioom [nl]
 • Произношение на Enkodierung Enkodierung [de]
 • Произношение на causative causative [en]
 • Произношение на perlokution perlokution [de]
 • Произношение на Dialektkorpora Dialektkorpora [de]
 • Произношение на proposizionale proposizionale [it]
 • Произношение на leksikografia leksikografia [sq]
 • Произношение на εξώνυμο εξώνυμο [el]
 • Произношение на slovaropisje slovaropisje [sl]
 • Произношение на phonologically phonologically [en]
 • Произношение на Mongolistik Mongolistik [de]
 • Произношение на similitudine similitudine [it]
 • Произношение на từ mượn từ mượn [vi]
 • Произношение на syntactics syntactics [en]
 • Произношение на Nullallomorph Nullallomorph [de]