Език на деня

зуанг [za]

Брой на носителите на езика:
9.000.000
Брой на носителите във Forvo:
47
Произнесени думи:
1.060
Думи, очакващи произнасяне:
29