Език на деня

пущунски [ps]

Брой на носителите на езика:
38.000.000
Брой на носителите във Forvo:
78
Произнесени думи:
691
Думи, очакващи произнасяне:
395