Език на деня

оромо [om]

Брой на носителите на езика:
25.000.000
Брой на носителите във Forvo:
19
Произнесени думи:
355
Думи, очакващи произнасяне:
585