Език на деня

хилигайнон [hil]

Брой на носителите на езика:
7.000.000
Брой на носителите във Forvo:
15
Произнесени думи:
92
Думи, очакващи произнасяне:
121