Език на деня

уйгурски [ug]

Брой на носителите на езика:
10.000.000
Брой на носителите във Forvo:
171
Произнесени думи:
11.842
Думи, очакващи произнасяне:
3.169