Език на деня

коми [kv]

Брой на носителите на езика:
350.000
Брой на носителите във Forvo:
9
Произнесени думи:
85
Думи, очакващи произнасяне:
5.715