Език на деня

фриулиански [fur]

Брой на носителите на езика:
300.000
Брой на носителите във Forvo:
18
Произнесени думи:
223
Думи, очакващи произнасяне:
153