Език на деня

кикую [ki]

Брой на носителите на езика:
6.000.000
Брой на носителите във Forvo:
16
Произнесени думи:
24
Думи, очакващи произнасяне:
22