Език на деня

галисийски [gl]

Брой на носителите на езика:
3.000.000
Брой на носителите във Forvo:
297
Произнесени думи:
6.778
Думи, очакващи произнасяне:
5.465