Език на деня

туи [tw]

Брой на носителите на езика:
7.000.000
Брой на носителите във Forvo:
216
Произнесени думи:
21
Думи, очакващи произнасяне:
62