Език на деня

Ямайско патоа [jam]

Брой на носителите на езика:
3.100.000
Брой на носителите във Forvo:
38
Произнесени думи:
116
Думи, очакващи произнасяне:
338