Език на деня

волоф [wo]

Брой на носителите на езика:
13.300.000
Брой на носителите във Forvo:
39
Произнесени думи:
190
Думи, очакващи произнасяне:
718