Език на деня

шотландски [sco]

Брой на носителите на езика:
1.600.000
Брой на носителите във Forvo:
203
Произнесени думи:
2.081
Думи, очакващи произнасяне:
336
Последните произношения в популярни езици