Език на деня

непалски [ne]

Брой на носителите на езика:
35.000.000
Брой на носителите във Forvo:
206
Произнесени думи:
429
Думи, очакващи произнасяне:
243
Последните произношения в популярни езици