Език на деня

фриулиански [fur]

Брой на носителите на езика:
600.000
Брой на носителите във Forvo:
18
Произнесени думи:
214
Думи, очакващи произнасяне:
129