Език на деня

западнофризийски [fy]

Брой на носителите на езика:
500.000
Брой на носителите във Forvo:
39
Произнесени думи:
464
Думи, очакващи произнасяне:
371