Език на деня

инуктитут [iu]

Брой на носителите на езика:
30.000
Брой на носителите във Forvo:
19
Произнесени думи:
98
Думи, очакващи произнасяне:
275