Език на деня

Talossan [tzl]

Брой на носителите на езика:
200
Брой на носителите във Forvo:
1
Произнесени думи:
135
Думи, очакващи произнасяне:
78