Език на деня

грузински [ka]

Брой на носителите на езика:
4.000.000
Брой на носителите във Forvo:
351
Произнесени думи:
3.396
Думи, очакващи произнасяне:
1.033

Join our community

Последните произношения в популярни езици