Език на деня

сранан [srn]

Брой на носителите на езика:
300.000
Брой на носителите във Forvo:
13
Произнесени думи:
53
Думи, очакващи произнасяне:
105