Език на деня

Minjaee Luri [lrc]

Брой на носителите на езика:
1.500.000
Брой на носителите във Forvo:
9
Произнесени думи:
171
Думи, очакващи произнасяне:
251
Forvo Kids View detail
Forvo Kids

Forvo Kids are fun children's applications aimed at 3 to 6-year olds and designed for language learning (English, Spanish, German, French and Basque) through vocabulary games

Последните произношения в популярни езици