Език на деня

асирийско неоарамейски [aii]

Брой на носителите на езика:
220.000
Брой на носителите във Forvo:
13
Произнесени думи:
21
Думи, очакващи произнасяне:
105
Последните произношения в популярни езици