Език на деня

мапудунгунски [arn]

Брой на носителите на езика:
250.000
Брой на носителите във Forvo:
31
Произнесени думи:
105
Думи, очакващи произнасяне:
673