Език на деня

игбо [ig]

Брой на носителите на езика:
18.000.000
Брой на носителите във Forvo:
85
Произнесени думи:
354
Думи, очакващи произнасяне:
243