Език на деня

кашмир [ks]

Брой на носителите на езика:
5.360.000
Брой на носителите във Forvo:
13
Произнесени думи:
30
Думи, очакващи произнасяне:
51