Език на деня

оромо [om]

Брой на носителите на езика:
17.500.000
Брой на носителите във Forvo:
25
Произнесени думи:
354
Думи, очакващи произнасяне:
592
Последните произношения в популярни езици