Език на деня

йей [yey]

Брой на носителите на езика:
11.000
Брой на носителите във Forvo:
8
Произнесени думи:
135
Думи, очакващи произнасяне:
272