Език на деня

персийски [fa]

Брой на носителите на езика:
110.000.000
Брой на носителите във Forvo:
8.633
Произнесени думи:
59.727
Думи, очакващи произнасяне:
178