Език на деня

швабски немски [swg]

Брой на носителите на езика:
820.000
Брой на носителите във Forvo:
17
Произнесени думи:
724
Думи, очакващи произнасяне:
62
Последните произношения в популярни езици