Език на деня

мадагаскарски [mg]

Брой на носителите на езика:
18.000.000
Брой на носителите във Forvo:
54
Произнесени думи:
191
Думи, очакващи произнасяне:
216