Език на деня

Talysh [tly]

Брой на носителите на езика:
218.000
Брой на носителите във Forvo:
5
Произнесени думи:
2.977
Думи, очакващи произнасяне:
883

Join our community

Последните произношения в популярни езици