Език на деня

Nheengatu [yrl]

Брой на носителите на езика:
19.000
Брой на носителите във Forvo:
0
Произнесени думи:
845
Думи, очакващи произнасяне:
18

Join our community

Последните произношения в популярни езици