Език на деня

румънски [ro]

Брой на носителите на езика:
24.000.000
Брой на носителите във Forvo:
1.966
Произнесени думи:
26.168
Думи, очакващи произнасяне:
340