Категория:

linguistics

Запиши произношенията на linguistics

 • Произношение на 해라체 해라체 [ko]
 • Произношение на 未然形 未然形 [ja]
 • Произношение на digraf digraf [pl]
 • Произношение на alveopalatal alveopalatal [en]
 • Произношение на prenasalized prenasalized [en]
 • Произношение на affirmativ affirmativ [de]
 • Произношение на syntagmatic syntagmatic [en]
 • Произношение на quantificador quantificador [ca]
 • Произношение на apokope apokope [de]
 • Произношение на 연음화 연음화 [ko]
 • Произношение на artikulationssted artikulationssted [da]
 • Произношение на Polonistik Polonistik [de]
 • Произношение на grammaticalized grammaticalized [en]
 • Произношение на 語頭母音消失 語頭母音消失 [ja]
 • Произношение на Arabistik Arabistik [de]
 • Произношение на Ian Maddieson Ian Maddieson [en]
 • Произношение на yo-he-ho theory yo-he-ho theory [en]
 • Произношение на Plosivinventar Plosivinventar [de]
 • Произношение на Swadesh Swadesh [en]
 • Произношение на Sprachfamilien Sprachfamilien [de]
 • Произношение на Iktusposition Iktusposition [de]
 • Произношение на Hispanismus Hispanismus [de]
 • Произношение на latinistica latinistica [it]
 • Произношение на spirantization spirantization [en]
 • Произношение на Verbklammer Verbklammer [de]
 • Произношение на approximativ approximativ [de]
 • Произношение на Adjektivphrase Adjektivphrase [de]
 • Произношение на compositionality compositionality [en]
 • Произношение на Individuativum Individuativum [de]
 • Произношение на metalanguage metalanguage [en]
 • Произношение на Textualitätsprinzipien Textualitätsprinzipien [de]
 • Произношение на Homographie Homographie [de]
 • Произношение на flessivo flessivo [it]
 • Произношение на vokalharmoni vokalharmoni [da]
 • Произношение на Debukalisierung Debukalisierung [de]
 • Произношение на sememe sememe [en]
 • Произношение на sublative sublative [en]
 • Произношение на hypernymy hypernymy [en]
 • Произношение на Tiefenkasus Tiefenkasus [de]
 • Произношение на Geminatenreduktion Geminatenreduktion [de]
 • Произношение на lexicostatistics lexicostatistics [en]
 • Произношение на obviative obviative [en]
 • Произношение на Katalanistik Katalanistik [de]
 • Произношение на từ đồng nghĩa từ đồng nghĩa [vi]
 • Произношение на Niederlandistik Niederlandistik [de]
 • Произношение на Samaritanistik Samaritanistik [de]
 • Произношение на subtranslative subtranslative [en]
 • Произношение на slovaroslovje slovaroslovje [sl]
 • Произношение на superelative superelative [en]
 • Произношение на ενδώνυμο ενδώνυμο [el]
 • Произношение на 連体形 連体形 [ja]
 • Произношение на doublet doublet [fr]
 • Произношение на laminal laminal [en]
 • Произношение на Textkohäsion Textkohäsion [de]
 • Произношение на Wortlexem Wortlexem [de]
 • Произношение на Appellativum Appellativum [de]
 • Произношение на Analogieschreibung Analogieschreibung [de]
 • Произношение на Akkudativ Akkudativ [de]
 • Произношение на Sprachvergleichung Sprachvergleichung [de]
 • Произношение на 接続助詞 接続助詞 [ja]
 • Произношение на Lusitanismus Lusitanismus [de]
 • Произношение на Nullableitung Nullableitung [de]
 • Произношение на Paul Smolensky Paul Smolensky [en]
 • Произношение на afroasiatisch afroasiatisch [de]
 • Произношение на morphemic morphemic [en]
 • Произношение на Hispanistik Hispanistik [de]
 • Произношение на udsagnsord udsagnsord [da]
 • Произношение на lexicografie lexicografie [nl]
 • Произношение на भाषाविज्ञान भाषाविज्ञान [hi]
 • Произношение на Komitativ Komitativ [de]
 • Произношение на llatinisme llatinisme [ca]
 • Произношение на resultative resultative [en]
 • Произношение на Flexionskasus Flexionskasus [de]
 • Произношение на descriptive adequacy descriptive adequacy [en]
 • Произношение на inelative inelative [en]
 • Произношение на 語尾音消失 語尾音消失 [ja]
 • Произношение на παράθημα παράθημα [el]
 • Произношение на Stoßton Stoßton [de]
 • Произношение на 命令形 命令形 [ja]
 • Произношение на Substantivgruppe Substantivgruppe [de]
 • Произношение на adjazent adjazent [de]
 • Произношение на attenuative attenuative [en]
 • Произношение на Konjunktionaladverb Konjunktionaladverb [de]
 • Произношение на Affigierung Affigierung [de]
 • Произношение на Äthiopistik Äthiopistik [de]
 • Произношение на Kohärenzphänomen Kohärenzphänomen [de]
 • Произношение на Antipassiv Antipassiv [de]
 • Произношение на Abessiv Abessiv [de]
 • Произношение на bagtungevokal bagtungevokal [da]
 • Произношение на coordinative coordinative [en]
 • Произношение на Agrammatismus Agrammatismus [de]
 • Произношение на assoziativ assoziativ [de]
 • Произношение на romanisatie romanisatie [nl]
 • Произношение на coarticulation coarticulation [en]
 • Произношение на Kasusflexiv Kasusflexiv [de]
 • Произношение на Pisidisch Pisidisch [de]
 • Произношение на optativ optativ [de]
 • Произношение на Zustandsverb Zustandsverb [de]
 • Произношение на Graphemfolge Graphemfolge [de]
 • Произношение на patronization patronization [en]