Категория:

era name

Запиши произношенията на era name

 • Произношение на 大同
  大同 [zh]
 • Произношение на 永久
  永久 [ja]
 • Произношение на 正徳
  正徳 [zh]
 • Произношение на 保安
  保安 [ja]
 • Произношение на 永和
  永和 [zh]
 • Произношение на 文明
  文明 [ja]
 • Произношение на 正中
  正中 [ja]
 • Произношение на 天正
  天正 [ja]
 • Произношение на 嘉慶
  嘉慶 [ja]
 • Произношение на 仁和
  仁和 [ja]
 • Произношение на 治安
  治安 [ja]
 • Произношение на 延長
  延長 [zh]
 • Произношение на 天平神護
  天平神護 [ja]
 • Произношение на 長久
  長久 [ja]
 • Произношение на 長和
  長和 [ja]
 • Произношение на 天元
  天元 [ja]
 • Произношение на 天授
  天授 [ja]
 • Произношение на 享和
  享和 [ja]
 • Произношение на 延慶
  延慶 [ja]
 • Произношение на 明応
  明応 [ja]
 • Произношение на 承安
  承安 [ja]
 • Произношение на 永保
  永保 [ja]
 • Произношение на 延宝
  延宝 [ja]
 • Произношение на 延暦
  延暦 [ja]
 • Произношение на 康応
  康応 [ja]
 • Произношение на 貞永
  貞永 [ja]
 • Произношение на 文亀
  文亀 [ja]
 • Произношение на 永仁
  永仁 [ja]
 • Произношение на 万延
  万延 [ja]
 • Произношение на 延享
  延享 [ja]
 • Произношение на 乾元
  乾元 [ja]
 • Произношение на 天喜
  天喜 [ja]
 • Произношение на 元慶
  元慶 [ja]
 • Произношение на 寛治
  寛治 [ja]
 • Произношение на 慶安
  慶安 [ja]
 • Произношение на 文治
  文治 [ja]
 • Произношение на 建保
  建保 [ja]
 • Произношение на 正治
  正治 [ja]
 • Произношение на 康永
  康永 [ja]
 • Произношение на 正長
  正長 [ja]
 • Произношение на 元亨
  元亨 [ja]
 • Произношение на 天平宝字
  天平宝字 [ja]
 • Произношение на 久寿
  久寿 [ja]
 • Произношение на 寛弘
  寛弘 [ja]
 • Произношение на 応和
  応和 [ja]
 • Произношение на 永長
  永長 [ja]
 • Произношение на 弘長
  弘長 [ja]
 • Произношение на 寛仁
  寛仁 [ja]
 • Произношение на 承和
  承和 [ja]
 • Произношение на 斉衡
  斉衡 [ja]
 • Произношение на 永禄
  永禄 [ja]
 • Произношение на 元亀
  元亀 [ja]
 • Произношение на 寛文
  寛文 [ja]
 • Произношение на 天応
  天応 [ja]
 • Произношение на 文永
  文永 [ja]
 • Произношение на 長承
  長承 [ja]
 • Произношение на 貞和
  貞和 [ja]
 • Произношение на 天和
  天和 [ja]
 • Произношение на 天徳
  天徳 [ja]
 • Произношение на 建徳
  建徳 [ja]
 • Произношение на 文応
  文応 [ja]
 • Произношение на 長享
  長享 [ja]
 • Произношение на 正暦
  正暦 [ja]
 • Произношение на 正和
  正和 [ja]
 • Произношение на 応徳
  応徳 [ja]
 • Произношение на 元文
  元文 [ja]
 • Произношение на 天延
  天延 [ja]
 • Произношение на 天治
  天治 [ja]
 • Произношение на 応保
  応保 [ja]
 • Произношение на 徳治
  徳治 [ja]
 • Произношение на 貞応
  貞応 [ja]
 • Произношение на 寛元
  寛元 [ja]
 • Произношение на 承徳
  承徳 [ja]
 • Произношение на 嘉吉
  嘉吉 [ja]
 • Произношение на 霊亀
  霊亀 [ja]
 • Произношение на 仁寿
  仁寿 [ja]
 • Произношение на 文正
  文正 [ja]
 • Произношение на 元徳
  元徳 [ja]
 • Произношение на 大永
  大永 [ja]
 • Произношение на 寿永
  寿永 [ja]
 • Произношение на 久安
  久安 [ja]
 • Произношение на 承暦
  承暦 [ja]
 • Произношение на 永正
  永正 [ja]
 • Произношение на 延文
  延文 [ja]
 • Произношение на 暦仁
  暦仁 [ja]
 • Произношение на 建久
  建久 [ja]
 • Произношение на 神護景雲
  神護景雲 [ja]
 • Произношение на 元仁
  元仁 [ja]
 • Произношение на 承久
  承久 [ja]
 • Произношение на 正元
  正元 [ja]
 • Произношение на Mousterian
  Mousterian [en]
 • Произношение на 仁安
  仁安 [ja]
 • Произношение на 元弘
  元弘 [ja]
 • Произношение на 永治
  永治 [ja]
 • Произношение на 延徳
  延徳 [ja]
 • Произношение на 元永
  元永 [ja]
 • Произношение на 嘉暦
  嘉暦 [ja]
 • Произношение на 永徳
  永徳 [ja]
 • Произношение на 永万
  永万 [ja]
 • Произношение на 康治
  康治 [ja]