Категория:

era name

Запиши произношенията на era name

 • Произношение на 大同 大同 [zh]
 • Произношение на 永久 永久 [ja]
 • Произношение на 正徳 正徳 [zh]
 • Произношение на 永和 永和 [zh]
 • Произношение на 保安 保安 [ja]
 • Произношение на 文明 文明 [ja]
 • Произношение на 正中 正中 [ja]
 • Произношение на 天正 天正 [ja]
 • Произношение на 嘉慶 嘉慶 [ja]
 • Произношение на 仁和 仁和 [ja]
 • Произношение на 天平神護 天平神護 [ja]
 • Произношение на 長和 長和 [ja]
 • Произношение на 延長 延長 [ja]
 • Произношение на 天授 天授 [ja]
 • Произношение на 長久 長久 [ja]
 • Произношение на 天元 天元 [ja]
 • Произношение на 享和 享和 [ja]
 • Произношение на 延慶 延慶 [ja]
 • Произношение на 明応 明応 [ja]
 • Произношение на 承安 承安 [ja]
 • Произношение на 永保 永保 [ja]
 • Произношение на 延宝 延宝 [ja]
 • Произношение на 康応 康応 [ja]
 • Произношение на 貞永 貞永 [ja]
 • Произношение на 延暦 延暦 [ja]
 • Произношение на 文亀 文亀 [ja]
 • Произношение на 永仁 永仁 [ja]
 • Произношение на 万延 万延 [ja]
 • Произношение на 延享 延享 [ja]
 • Произношение на 治安 治安 [ja]
 • Произношение на 乾元 乾元 [ja]
 • Произношение на 天喜 天喜 [ja]
 • Произношение на 元慶 元慶 [ja]
 • Произношение на 寛治 寛治 [ja]
 • Произношение на 慶安 慶安 [ja]
 • Произношение на 建保 建保 [ja]
 • Произношение на 文治 文治 [ja]
 • Произношение на 康永 康永 [ja]
 • Произношение на 正長 正長 [ja]
 • Произношение на 正治 正治 [ja]
 • Произношение на 元亨 元亨 [ja]
 • Произношение на 久寿 久寿 [ja]
 • Произношение на 天平宝字 天平宝字 [ja]
 • Произношение на 寛弘 寛弘 [ja]
 • Произношение на 応和 応和 [ja]
 • Произношение на 永長 永長 [ja]
 • Произношение на 弘長 弘長 [ja]
 • Произношение на 寛仁 寛仁 [ja]
 • Произношение на 承和 承和 [ja]
 • Произношение на 斉衡 斉衡 [ja]
 • Произношение на 永禄 永禄 [ja]
 • Произношение на 寛文 寛文 [ja]
 • Произношение на 元亀 元亀 [ja]
 • Произношение на 文永 文永 [ja]
 • Произношение на 長承 長承 [ja]
 • Произношение на 天応 天応 [ja]
 • Произношение на 貞和 貞和 [ja]
 • Произношение на 天徳 天徳 [ja]
 • Произношение на 建徳 建徳 [ja]
 • Произношение на 文応 文応 [ja]
 • Произношение на 長享 長享 [ja]
 • Произношение на 天和 天和 [ja]
 • Произношение на 正暦 正暦 [ja]
 • Произношение на 応徳 応徳 [ja]
 • Произношение на 正和 正和 [ja]
 • Произношение на 元文 元文 [ja]
 • Произношение на 天延 天延 [ja]
 • Произношение на 天治 天治 [ja]
 • Произношение на 応保 応保 [ja]
 • Произношение на 徳治 徳治 [ja]
 • Произношение на 貞応 貞応 [ja]
 • Произношение на 寛元 寛元 [ja]
 • Произношение на 承徳 承徳 [ja]
 • Произношение на 嘉吉 嘉吉 [ja]
 • Произношение на 仁寿 仁寿 [ja]
 • Произношение на 文正 文正 [ja]
 • Произношение на 霊亀 霊亀 [ja]
 • Произношение на 元徳 元徳 [ja]
 • Произношение на 大永 大永 [ja]
 • Произношение на 寿永 寿永 [ja]
 • Произношение на 久安 久安 [ja]
 • Произношение на 承暦 承暦 [ja]
 • Произношение на 永正 永正 [ja]
 • Произношение на 延文 延文 [ja]
 • Произношение на 暦仁 暦仁 [ja]
 • Произношение на 建久 建久 [ja]
 • Произношение на 神護景雲 神護景雲 [ja]
 • Произношение на 元仁 元仁 [ja]
 • Произношение на 承久 承久 [ja]
 • Произношение на 正元 正元 [ja]
 • Произношение на 仁安 仁安 [ja]
 • Произношение на 永治 永治 [ja]
 • Произношение на 延徳 延徳 [ja]
 • Произношение на 元弘 元弘 [ja]
 • Произношение на 元永 元永 [ja]
 • Произношение на 嘉暦 嘉暦 [ja]
 • Произношение на 永徳 永徳 [ja]
 • Произношение на Mousterian Mousterian [en]
 • Произношение на 永万 永万 [ja]
 • Произношение на 康治 康治 [ja]