Категория:

era name

Запиши произношенията на era name

 • Произношение на 保安 保安 [ja]
 • Произношение на 治安 治安 [ja]
 • Произношение на 建長 建長 [ja]
 • Произношение на 永和 永和 [zh]
 • Произношение на Mousterian Mousterian [en]
 • Произношение на 正徳 正徳 [zh]
 • Произношение на 元治 元治 [ja]
 • Произношение на 万延 万延 [ja]
 • Произношение на 享和 享和 [ja]
 • Произношение на 寛政 寛政 [ja]
 • Произношение на 天明 天明 [ja]
 • Произношение на 安永 安永 [ja]
 • Произношение на 宝暦 宝暦 [ja]
 • Произношение на 寛延 寛延 [ja]
 • Произношение на 延享 延享 [ja]
 • Произношение на 寛保 寛保 [ja]
 • Произношение на 元文 元文 [ja]
 • Произношение на 宝永 宝永 [ja]
 • Произношение на 貞享 貞享 [ja]
 • Произношение на 天和 天和 [ja]
 • Произношение на 延宝 延宝 [ja]
 • Произношение на 寛文 寛文 [ja]
 • Произношение на 万治 万治 [ja]
 • Произношение на 明暦 明暦 [ja]
 • Произношение на 承応 承応 [ja]
 • Произношение на 慶安 慶安 [ja]
 • Произношение на 正保 正保 [ja]
 • Произношение на 寛永 寛永 [ja]
 • Произношение на 天正 天正 [ja]
 • Произношение на 元亀 元亀 [ja]
 • Произношение на 永禄 永禄 [ja]
 • Произношение на 弘治 弘治 [ja]
 • Произношение на 天文 天文 [ja]
 • Произношение на 享禄 享禄 [ja]
 • Произношение на 大永 大永 [ja]
 • Произношение на 永正 永正 [ja]
 • Произношение на 文亀 文亀 [ja]
 • Произношение на 明応 明応 [ja]
 • Произношение на 延徳 延徳 [ja]
 • Произношение на 長享 長享 [ja]
 • Произношение на 文明 文明 [ja]
 • Произношение на 文正 文正 [ja]
 • Произношение на 寛正 寛正 [ja]
 • Произношение на 長禄 長禄 [ja]
 • Произношение на 康正 康正 [ja]
 • Произношение на 享徳 享徳 [ja]
 • Произношение на 宝徳 宝徳 [ja]
 • Произношение на 文安 文安 [ja]
 • Произношение на 嘉吉 嘉吉 [ja]
 • Произношение на 永享 永享 [ja]
 • Произношение на 正長 正長 [ja]
 • Произношение на 応永 応永 [ja]
 • Произношение на 明徳 明徳 [ja]
 • Произношение на 康応 康応 [ja]
 • Произношение на 嘉慶 嘉慶 [ja]
 • Произношение на 至徳 至徳 [ja]
 • Произношение на 永徳 永徳 [ja]
 • Произношение на 康暦 康暦 [ja]
 • Произношение на 応安 応安 [ja]
 • Произношение на 貞治 貞治 [ja]
 • Произношение на 康安 康安 [ja]
 • Произношение на 延文 延文 [ja]
 • Произношение на 文和 文和 [ja]
 • Произношение на 観応 観応 [ja]
 • Произношение на 貞和 貞和 [ja]
 • Произношение на 康永 康永 [ja]
 • Произношение на 暦応 暦応 [ja]
 • Произношение на 承安 承安 [ja]
 • Произношение на 嘉応 嘉応 [ja]
 • Произношение на 仁安 仁安 [ja]
 • Произношение на 永万 永万 [ja]
 • Произношение на 長寛 長寛 [ja]
 • Произношение на 応保 応保 [ja]
 • Произношение на 永暦 永暦 [ja]
 • Произношение на 平治 平治 [ja]
 • Произношение на 保元 保元 [ja]
 • Произношение на 久寿 久寿 [ja]
 • Произношение на 仁平 仁平 [ja]
 • Произношение на 久安 久安 [ja]
 • Произношение на 天養 天養 [ja]
 • Произношение на 康治 康治 [ja]
 • Произношение на 永治 永治 [ja]
 • Произношение на 保延 保延 [ja]
 • Произношение на 長承 長承 [ja]
 • Произношение на 天承 天承 [ja]
 • Произношение на 大治 大治 [ja]
 • Произношение на 天治 天治 [ja]
 • Произношение на 元永 元永 [ja]
 • Произношение на 永久 永久 [ja]
 • Произношение на 天永 天永 [ja]
 • Произношение на 天仁 天仁 [ja]
 • Произношение на 嘉承 嘉承 [ja]
 • Произношение на 長治 長治 [ja]
 • Произношение на 康和 康和 [ja]
 • Произношение на 承徳 承徳 [ja]
 • Произношение на 永長 永長 [ja]
 • Произношение на 嘉保 嘉保 [ja]
 • Произношение на 寛治 寛治 [ja]
 • Произношение на 応徳 応徳 [ja]
 • Произношение на 永保 永保 [ja]