Категория:

welsh verbs

Запиши произношенията на welsh verbs

 • Произношение на ydyn nhw ydyn nhw [cy]
 • Произношение на ydw i ydw i [cy]
 • Произношение на ydych chi ydych chi [cy]
 • Произношение на mae e mae e [cy]
 • Произношение на yw hi yw hi [cy]
 • Произношение на roedden nhw yn roedden nhw yn [cy]
 • Произношение на byddan nhw'n byddan nhw'n [cy]
 • Произношение на roeddech chi yn roeddech chi yn [cy]
 • Произношение на bydd e'n bydd e'n [cy]
 • Произношение на byddi di'n byddi di'n [cy]
 • Произношение на roedden ni yn roedden ni yn [cy]
 • Произношение на roedd hi yn roedd hi yn [cy]
 • Произношение на roeddwn i yn roeddwn i yn [cy]
 • Произношение на wyt ti wyt ti [cy]
 • Произношение на byddaf i'n byddaf i'n [cy]
 • Произношение на byddwn ni'n byddwn ni'n [cy]
 • Произношение на ydy hi ydy hi [cy]
 • Произношение на yw e yw e [cy]
 • Произношение на roedd ef yn roedd ef yn [cy]
 • Произношение на byddwch chi'n byddwch chi'n [cy]
 • Произношение на ydyn ni ydyn ni [cy]
 • Произношение на bydd hi'n bydd hi'n [cy]
 • Произношение на ydy e ydy e [cy]
 • Произношение на roeddet ti yn roeddet ti yn [cy]