Категория:

vogels

Запиши произношенията на vogels

 • Произношение на Hop Hop [en]
 • Произношение на slechtvalk slechtvalk [nl]
 • Произношение на merel merel [nl]
 • Произношение на rietzanger rietzanger [nl]
 • Произношение на ooievaar ooievaar [nl]
 • Произношение на Zwarte kraai Zwarte kraai [nl]
 • Произношение на kievit kievit [nl]
 • Произношение на putter putter [en]
 • Произношение на topper topper [en]
 • Произношение на snor snor [da]
 • Произношение на rotgans rotgans [nl]
 • Произношение на nonnetje nonnetje [nl]
 • Произношение на torenvalk torenvalk [nl]
 • Произношение на vink vink [sv]
 • Произношение на pimpelmees pimpelmees [nl]
 • Произношение на Zwarte specht Zwarte specht [nl]
 • Произношение на paarse strandloper paarse strandloper [nl]
 • Произношение на raaf raaf [nl]
 • Произношение на Jan-van-Gent Jan-van-Gent [nl]
 • Произношение на Zwarte Zee-eend Zwarte Zee-eend [nl]
 • Произношение на Temmincks strandloper Temmincks strandloper [nl]
 • Произношение на havik havik [nl]
 • Произношение на wilde eend wilde eend [nl]
 • Произношение на Notenkraker Notenkraker [nl]
 • Произношение на Noordse stormvogel Noordse stormvogel [nl]
 • Произношение на middelste zaagbek middelste zaagbek [nl]
 • Произношение на Sijs Sijs [nl]
 • Произношение на waterhoen waterhoen [nl]
 • Произношение на Indische gans Indische gans [nl]
 • Произношение на zomertaling zomertaling [nl]
 • Произношение на ralreiger ralreiger [nl]
 • Произношение на Standvogel Standvogel [de]
 • Произношение на watersnip watersnip [nl]
 • Произношение на Rode patrijs Rode patrijs [nl]
 • Произношение на Mandarijneend Mandarijneend [nl]
 • Произношение на steenuil steenuil [nl]
 • Произношение на Ortolaan Ortolaan [nl]
 • Произношение на Staartmees Staartmees [nl]
 • Произношение на Velduil Velduil [nl]
 • Произношение на Rosse franjepoot Rosse franjepoot [nl]
 • Произношение на morinelplevier morinelplevier [nl]
 • Произношение на Middelste bonte specht Middelste bonte specht [nl]
 • Произношение на Waterpieper Waterpieper [nl]
 • Произношение на Wilde zwaan Wilde zwaan [nl]
 • Произношение на wielewaal wielewaal [nl]
 • Произношение на Papegaaiduiker Papegaaiduiker [nl]
 • Произношение на Zeekoet Zeekoet [nl]
 • Произношение на Vuurgoudhaan Vuurgoudhaan [nl]
 • Произношение на Roodmus Roodmus [nl]
 • Произношение на Middelste jager Middelste jager [nl]
 • Произношение на tafeleend tafeleend [nl]
 • Произношение на kerkuil kerkuil [nl]
 • Произношение на slobeend slobeend [nl]
 • Произношение на Zwartkop Zwartkop [nl]
 • Произношение на Sneeuwgors Sneeuwgors [nl]
 • Произношение на ijseend ijseend [nl]
 • Произношение на Veldleeuwerik Veldleeuwerik [nl]
 • Произношение на steltkluut steltkluut [nl]
 • Произношение на Reuzenstern Reuzenstern [nl]
 • Произношение на tureluur tureluur [nl]
 • Произношение на zilvermeeuw zilvermeeuw [nl]
 • Произношение на Holenduif Holenduif [nl]
 • Произношение на Lachstern Lachstern [nl]
 • Произношение на Tjiftjaf Tjiftjaf [nl]
 • Произношение на roodhalsfuut roodhalsfuut [nl]
 • Произношение на Sprinkhaanzanger Sprinkhaanzanger [nl]
 • Произношение на visarend visarend [nl]
 • Произношение на Ringmus Ringmus [nl]
 • Произношение на Witte kwikstaart Witte kwikstaart [nl]
 • Произношение на Ransuil Ransuil [nl]
 • Произношение на Kanoet Kanoet [nl]
 • Произношение на steenarend steenarend [nl]
 • Произношение на smelleken smelleken [nl]
 • Произношение на roodpootvalk roodpootvalk [nl]
 • Произношение на Noordse stern Noordse stern [nl]
 • Произношение на Nachtzwaluw Nachtzwaluw [nl]
 • Произношение на Turkse tortel Turkse tortel [nl]
 • Произношение на huismus huismus [nl]
 • Произношение на rode wouw rode wouw [nl]
 • Произношение на roerdomp roerdomp [nl]
 • Произношение на nijlgans nijlgans [nl]
 • Произношение на purperreiger purperreiger [nl]
 • Произношение на Roodborst Roodborst [nl]
 • Произношение на Roodkeelduiker Roodkeelduiker [nl]
 • Произношение на Witwangstern Witwangstern [nl]
 • Произношение на witoogeend witoogeend [nl]
 • Произношение на waterral waterral [nl]
 • Произношение на wintertaling wintertaling [nl]
 • Произношение на wulp wulp [nl]
 • Произношение на spreeuw spreeuw [nl]
 • Произношение на Zanglijster Zanglijster [nl]
 • Произношение на zwarte ruiter zwarte ruiter [nl]
 • Произношение на pestvogel pestvogel [nl]
 • Произношение на tapuit tapuit [nl]
 • Произношение на Roek Roek [nl]
 • Произношение на strandplevier strandplevier [nl]
 • Произношение на Stormmeeuw Stormmeeuw [nl]
 • Произношение на Oeverzwaluw Oeverzwaluw [nl]
 • Произношение на lepelaar lepelaar [nl]
 • Произношение на vale gier vale gier [nl]