Категория:

two correct spellings

Запиши произношенията на two correct spellings

 • Произношение на colorful colorful [en]
 • Произношение на donut donut [fr]
 • Произношение на forbade forbade [en]
 • Произношение на licorice licorice [en]
 • Произношение на organized organized [en]
 • Произношение на hiccough hiccough [en]
 • Произношение на characterized characterized [en]
 • Произношение на liquorice liquorice [en]
 • Произношение на tranquillity tranquillity [en]
 • Произношение на fillet fillet [en]
 • Произношение на ionization ionization [en]
 • Произношение на Naypyidaw Naypyidaw [my]
 • Произношение на analog analog [de]
 • Произношение на caviar caviar [en]
 • Произношение на advisor advisor [en]
 • Произношение на proprietary proprietary [en]
 • Произношение на humour humour [en]
 • Произношение на anymore anymore [en]
 • Произношение на analogue analogue [en]
 • Произношение на omelet omelet [en]
 • Произношение на fervor fervor [en]
 • Произношение на filet filet [pl]
 • Произношение на capitalization capitalization [en]
 • Произношение на uncivilized uncivilized [en]
 • Произношение на call center call center [en]
 • Произношение на dryer dryer [en]
 • Произношение на lissome lissome [en]
 • Произношение на meager meager [en]
 • Произношение на filleted filleted [en]
 • Произношение на stilettos stilettos [en]
 • Произношение на recognizable recognizable [en]
 • Произношение на amortization amortization [en]
 • Произношение на lissom lissom [en]
 • Произношение на meagre meagre [en]
 • Произношение на racquet racquet [en]
 • Произношение на fileted fileted [en]
 • Произношение на jewelery jewelery [en]
 • Произношение на mechanized mechanized [en]
 • Произношение на plagiarize plagiarize [en]
 • Произношение на skillfully skillfully [en]
 • Произношение на compartmentalise compartmentalise [en]
 • Произношение на flavored flavored [en]
 • Произношение на amphitheater amphitheater [en]
 • Произношение на discolouration discolouration [en]
 • Произношение на dentine dentine [en]
 • Произношение на rigour rigour [en]
 • Произношение на smoldering smoldering [en]
 • Произношение на pretense pretense [en]
 • Произношение на unsubsidized unsubsidized [en]
 • Произношение на subsidized subsidized [en]
 • Произношение на drier drier [en]
 • Произношение на specialization specialization [en]
 • Произношение на αἰών αἰών [grc]
 • Произношение на smoulder smoulder [en]
 • Произношение на incentivize incentivize [en]
 • Произношение на armory armory [en]
 • Произношение на duffle bag duffle bag [en]
 • Произношение на traveler traveler [en]
 • Произношение на highfalutin highfalutin [en]
 • Произношение на megameter megameter [en]
 • Произношение на satirise satirise [en]
 • Произношение на dentin dentin [en]
 • Произношение на phyllotaxis phyllotaxis [en]
 • Произношение на doughnuts doughnuts [en]
 • Произношение на North Atlantic Treaty Organization North Atlantic Treaty Organization [en]
 • Произношение на privatise privatise [en]
 • Произношение на lackluster lackluster [en]
 • Произношение на humorist humorist [nl]
 • Произношение на dialed dialed [en]
 • Произношение на enrollment enrollment [en]
 • Произношение на skillful skillful [en]
 • Произношение на outmaneuver outmaneuver [en]
 • Произношение на yackety-yack yackety-yack [en]
 • Произношение на naturalize naturalize [en]
 • Произношение на lynchpin lynchpin [en]
 • Произношение на pickax pickax [en]
 • Произношение на megametre megametre [en]
 • Произношение на stilettoes stilettoes [en]
 • Произношение на smouldering smouldering [en]
 • Произношение на sulphurously sulphurously [en]
 • Произношение на legalization legalization [en]
 • Произношение на parlormaid parlormaid [en]
 • Произношение на unsalable unsalable [en]
 • Произношение на atomised atomised [en]
 • Произношение на savour savour [en]
 • Произношение на incentivise incentivise [en]
 • Произношение на installment installment [en]
 • Произношение на trivialize trivialize [en]
 • Произношение на savor savor [en]
 • Произношение на wacked wacked [en]
 • Произношение на iodize iodize [en]
 • Произношение на cagoule cagoule [en]
 • Произношение на pickaxe pickaxe [en]
 • Произношение на polyglotism polyglotism [en]
 • Произношение на crummy crummy [en]
 • Произношение на disorganized disorganized [en]
 • Произношение на skilful skilful [en]
 • Произношение на sexualize sexualize [en]
 • Произношение на sceptic sceptic [en]
 • Произношение на humorless humorless [en]