Категория:

talord

Запиши произношенията на talord

 • Произношение на fire fire [en]
 • Произношение на et et [fr]
 • Произношение на en en [fr]
 • Произношение на tres tres [es]
 • Произношение на hundred hundred [en]
 • Произношение на to to [en]
 • Произношение на gros gros [fr]
 • Произношение на tre tre [da]
 • Произношение на ti ti [no]
 • Произношение на ni ni [da]
 • Произношение на seks seks [da]
 • Произношение на fyrre fyrre [da]
 • Произношение на milliard milliard [fr]
 • Произношение на én én [hu]
 • Произношение на tolv tolv [no]
 • Произношение на anden anden [da]
 • Произношение на fem fem [da]
 • Произношение на tredive tredive [da]
 • Произношение на seksten seksten [da]
 • Произношение на tyve tyve [da]
 • Произношение на syv syv [da]
 • Произношение на tredje tredje [da]
 • Произношение на sytten sytten [da]
 • Произношение на elleve elleve [da]
 • Произношение на tredjedel tredjedel [da]
 • Произношение на tretten tretten [da]
 • Произношение на fjorten fjorten [da]
 • Произношение на fjerde fjerde [da]
 • Произношение на otte otte [da]
 • Произношение на kvart kvart [da]
 • Произношение на halvtreds halvtreds [da]
 • Произношение на hundrede hundrede [da]
 • Произношение на hundrede og en hundrede og en [da]
 • Произношение на et tusind syvoghalvtreds et tusind syvoghalvtreds [da]
 • Произношение на nitten nitten [da]
 • Произношение на atten atten [da]
 • Произношение на femogtredive femogtredive [da]
 • Произношение на sekstende sekstende [da]
 • Произношение на femten femten [da]
 • Произношение на treogtyve treogtyve [da]
 • Произношение на halvfjerds halvfjerds [da]
 • Произношение на enogtyve enogtyve [da]
 • Произношение на fireogtredive fireogtredive [da]
 • Произношение на halvfems halvfems [da]
 • Произношение на otteogfirs otteogfirs [da]
 • Произношение на fireoghalvtreds fireoghalvtreds [da]
 • Произношение на nioghalvtredsindstyvende nioghalvtredsindstyvende [da]
 • Произношение на firs firs [da]
 • Произношение на niogtredive niogtredive [da]
 • Произношение на niogfyrre niogfyrre [da]
 • Произношение на seksogtredive seksogtredive [da]
 • Произношение на tiende tiende [da]
 • Произношение на fireogfyrre fireogfyrre [da]
 • Произношение на syvoghalvfjerds syvoghalvfjerds [da]
 • Произношение на elve elve [da]
 • Произношение на første første [da]
 • Произношение на ni hundrede fireogtyve ni hundrede fireogtyve [da]
 • Произношение на halv halv [sv]
 • Произношение на tolvte tolvte [no]
 • Произношение на enogtredivte enogtredivte [da]
 • Произношение на nioghalvfems nioghalvfems [da]
 • Произношение на tusinde tusinde [da]
 • Произношение на femoghalvfems femoghalvfems [da]
 • Произношение на trekvart trekvart [no]
 • Произношение на halvandet halvandet [da]
 • Произношение на to hundrede tyve to hundrede tyve [da]
 • Произношение на femtedel femtedel [sv]
 • Произношение на treogtredive treogtredive [da]
 • Произношение на otteogtredive otteogtredive [da]
 • Произношение на fire tusind et hundred femogfirsindstyve fire tusind et hundred femogfirsindstyve [da]
 • Произношение на ellevte ellevte [da]
 • Произношение на niende niende [da]
 • Произношение на firsindstyvende firsindstyvende [da]
 • Произношение на et hundrede femoghalvtreds et hundrede femoghalvtreds [da]
 • Произношение на femte femte [da]
 • Произношение на seksoghalvtredsindstyvende seksoghalvtredsindstyvende [da]
 • Произношение на ottende ottende [da]
 • Произношение на seksoghalvfems seksoghalvfems [da]
 • Произношение на nioghalvtredsindstyve nioghalvtredsindstyve [da]
 • Произношение на dusin dusin [da]
 • Произношение на to tusind tre hundrede ni to tusind tre hundrede ni [da]
 • Произношение на seksogfyrre seksogfyrre [da]
 • Произношение на fireogtredivte fireogtredivte [da]
 • Произношение на fem tusind to hundred syvogfyrre fem tusind to hundred syvogfyrre [da]
 • Произношение на seksoghalvtredsindstyve seksoghalvtredsindstyve [da]
 • Произношение на tiendedel tiendedel [da]
 • Произношение на et tusind syvoghalvtredsindstyve et tusind syvoghalvtredsindstyve [da]
 • Произношение на halvfemsindstyvende halvfemsindstyvende [da]
 • Произношение на to tusind to hundrede halvfjerds to tusind to hundrede halvfjerds [da]
 • Произношение на treogtredivte treogtredivte [da]
 • Произношение на niogtyvende niogtyvende [da]
 • Произношение на toogfyrre toogfyrre [da]
 • Произношение на attende attende [da]
 • Произношение на enogtres enogtres [da]
 • Произношение на enoghalvtreds enoghalvtreds [da]
 • Произношение на otteoghalvtreds otteoghalvtreds [da]
 • Произношение на syvogfirs syvogfirs [da]
 • Произношение на syvoghalvtreds syvoghalvtreds [da]
 • Произношение на enogfyrre enogfyrre [da]
 • Произношение на otteogtyvende otteogtyvende [da]