Категория:

storia

Запиши произношенията на storia

 • Произношение на say say [en]
 • Произношение на Cleopatra Cleopatra [it]
 • Произношение на Lucio Lucio [it]
 • Произношение на Ottomani Ottomani [it]
 • Произношение на erode erode [en]
 • Произношение на omayyade omayyade [it]
 • Произношение на selgiuchidi selgiuchidi [it]
 • Произношение на Mitridate Mitridate [it]
 • Произношение на Epiro Epiro [it]
 • Произношение на Marco Emilio Lepido Marco Emilio Lepido [it]
 • Произношение на Ittiti Ittiti [it]
 • Произношение на satrapo satrapo [it]
 • Произношение на Spedizione dei Mille Spedizione dei Mille [it]
 • Произношение на Elio Aristide Elio Aristide [it]
 • Произношение на Plutarco Plutarco [pt]
 • Произношение на Pietro Strozzi Pietro Strozzi [it]
 • Произношение на Origene Origene [it]
 • Произношение на diadochi diadochi [it]
 • Произношение на Erodoto Erodoto [it]
 • Произношение на Assurbanipal Assurbanipal [it]
 • Произношение на siniscalco siniscalco [it]
 • Произношение на Antioco Antioco [it]
 • Произношение на Bizantini Bizantini [it]
 • Произношение на Polibio Polibio [it]
 • Произношение на Teate Teate [la]
 • Произношение на Tracia Tracia [es]
 • Произношение на Tebe Tebe [it]
 • Произношение на satrapia satrapia [ca]
 • Произношение на Sancia Sancia [it]
 • Произношение на Dionigi Dionigi [it]
 • Произношение на Vercingetorige Vercingetorige [it]
 • Произношение на médicis médicis [fr]
 • Произношение на scitale scitale [it]
 • Произношение на Liutprando Liutprando [it]
 • Произношение на SS SS [de]
 • Произношение на Equi Equi [it]
 • Произношение на Dori Dori [ro]
 • Произношение на Chio Chio [pt]
 • Произношение на Gneo Pompeo Magno Gneo Pompeo Magno [it]
 • Произношение на feziale feziale [it]
 • Произношение на Magna Grecia Magna Grecia [it]
 • Произношение на Bosforo Bosforo [it]
 • Произношение на Micene Micene [it]
 • Произношение на veio veio [it]
 • Произношение на Eubea Eubea [it]
 • Произношение на satrape satrape [fr]
 • Произношение на Guido d'Arezzo Guido d'Arezzo [it]
 • Произношение на Argolide Argolide [it]
 • Произношение на Pilo Pilo [pt]
 • Произношение на Calcide Calcide [it]
 • Произношение на Pergamo Pergamo [it]
 • Произношение на caldeo caldeo [it]
 • Произношение на tolerantia tolerantia [ia]
 • Произношение на Sabini Sabini [la]
 • Произношение на Cadmo Cadmo [it]
 • Произношение на Sanniti Sanniti [it]
 • Произношение на zabra zabra [pt]
 • Произношение на Lucio Cornelio Silla Lucio Cornelio Silla [it]
 • Произношение на Muzio Scevola Muzio Scevola [it]
 • Произношение на Ernici Ernici [it]
 • Произношение на Etruschi Etruschi [it]
 • Произношение на Rutuli Rutuli [it]
 • Произношение на Tirinto Tirinto [it]
 • Произношение на rodi rodi [it]
 • Произношение на Ottaviano Augusto Ottaviano Augusto [it]
 • Произношение на Orazio Coclite Orazio Coclite [it]
 • Произношение на Farsalo Farsalo [it]
 • Произношение на Savorgnan Savorgnan [it]
 • Произношение на Assiri Assiri [it]
 • Произношение на Biblia pauperum Biblia pauperum [la]
 • Произношение на nartece nartece [it]
 • Произношение на Costantinopoli Costantinopoli [it]
 • Произношение на Lucani Lucani [it]
 • Произношение на Valacchi Valacchi [it]
 • Произношение на Ghibellini Ghibellini [it]
 • Произношение на Lucio Vezio Lucio Vezio [it]
 • Произношение на scabino scabino [it]
 • Произношение на Marco Porcio Catone Marco Porcio Catone [it]
 • Произношение на piduista piduista [it]
 • Произношение на Delfi Delfi [it]
 • Произношение на Adeleta Adeleta [it]
 • Произношение на Strabone Strabone [it]
 • Произношение на Uguccione della Faggiola Uguccione della Faggiola [it]
 • Произношение на Erasmo da Narni Erasmo da Narni [it]
 • Произношение на Giovenale Giovenale [it]
 • Произношение на pidduista pidduista [it]
 • Произношение на Catullo Catullo [it]
 • Произношение на Marco Tullio Cicerone Marco Tullio Cicerone [it]
 • Произношение на tabellionato tabellionato [it]
 • Произношение на Tessaglia Tessaglia [it]
 • Произношение на Celti Celti [it]
 • Произношение на oracolo oracolo [it]
 • Произношение на scabinato scabinato [it]
 • Произношение на Giuseppe Maria Pancrazi Giuseppe Maria Pancrazi [it]
 • Произношение на ecista ecista [it]
 • Произношение на Svetonio Svetonio [it]
 • Произношение на Marco Antonio Marco Antonio [it]
 • Произношение на Selèucidi Selèucidi [it]
 • Произношение на Safawidi Safawidi [it]
 • Произношение на Taurini Taurini [it]