Категория:

stone tools

Запиши произношенията на stone tools

 • Произношение на coche coche [es]
 • Произношение на australopithèque australopithèque [fr]
 • Произношение на homo erectus homo erectus [nl]
 • Произношение на lustre lustre [es]
 • Произношение на homo habilis homo habilis [fr]
 • Произношение на rebrousser rebrousser [fr]
 • Произношение на retouche retouche [fr]
 • Произношение на homo neanderthalensis homo neanderthalensis [la]
 • Произношение на punctiforme punctiforme [fr]
 • Произношение на inclusion inclusion [en]
 • Произношение на bifacial bifacial [fr]
 • Произношение на livre de beurre livre de beurre [fr]
 • Произношение на magdalénien magdalénien [fr]
 • Произношение на égrisage égrisage [fr]
 • Произношение на bois de renne bois de renne [fr]
 • Произношение на esquillement esquillement [fr]
 • Произношение на Laugerie-Basse Laugerie-Basse [fr]
 • Произношение на entame entame [fr]
 • Произношение на troncature troncature [fr]
 • Произношение на alatl alatl [fr]
 • Произношение на écailleux écailleux [fr]
 • Произношение на recoupe recoupe [fr]
 • Произношение на pointe perforante pointe perforante [fr]
 • Произношение на écailler écailler [fr]
 • Произношение на denticuler denticuler [fr]
 • Произношение на bétuline bétuline [fr]
 • Произношение на denticulé denticulé [fr]
 • Произношение на ravivage ravivage [fr]
 • Произношение на tranchet tranchet [fr]
 • Произношение на outrepassement outrepassement [fr]
 • Произношение на unguiforme unguiforme [fr]
 • Произношение на pointe pédonculée pointe pédonculée [fr]
 • Произношение на Le Moustier Le Moustier [fr]
 • Произношение на polissage polissage [fr]
 • Произношение на piquant trièdre piquant trièdre [fr]
 • Произношение на pointe tranchante pointe tranchante [fr]
 • Произношение на esquille esquille [fr]
 • Произношение на émousser émousser [fr]
 • Произношение на rasant rasant [fr]
 • Произношение на plan de frappe plan de frappe [fr]
 • Произношение на tranchant tranchant [fr]
 • Произношение на préforme préforme [fr]
 • Произношение на lancette lancette [fr]
 • Произношение на accident de taille accident de taille [fr]
 • Произношение на débitage débitage [fr]
 • Произношение на outrepasser outrepasser [fr]
 • Произношение на andouillers andouillers [fr]
 • Произношение на Charavines Charavines [fr]
 • Произношение на microlithe microlithe [fr]
 • Произношение на moustérien moustérien [fr]
 • Произношение на polissage éolien polissage éolien [fr]
 • Произношение на feuille de sauge feuille de sauge [fr]
 • Произношение на gerzéen gerzéen [fr]
 • Произношение на taille du silex taille du silex [fr]
 • Произношение на retouche abrupte retouche abrupte [fr]
 • Произношение на angle de chasse angle de chasse [fr]
 • Произношение на racloir racloir [fr]
 • Произношение на Laugerie-Haute Laugerie-Haute [fr]
 • Произношение на poignard de Charavines poignard de Charavines [fr]
 • Произношение на tailler un silex tailler un silex [fr]
 • Произношение на fractionner fractionner [fr]
 • Произношение на Volgu Volgu [fr]
 • Произношение на microburin microburin [fr]
 • Произношение на flûté flûté [fr]
 • Произношение на front de grattoir front de grattoir [fr]
 • Произношение на bouchardage bouchardage [fr]
 • Произношение на égrisoir égrisoir [fr]
 • Произношение на scalariforme scalariforme [fr]
 • Произношение на rebroussé rebroussé [fr]
 • Произношение на épannelage épannelage [fr]
 • Произношение на façonner façonner [fr]
 • Произношение на fractionnement fractionnement [fr]
 • Произношение на retouche bifaciale retouche bifaciale [fr]
 • Произношение на grattoir grattoir [fr]
 • Произношение на nucléus nucléus [fr]
 • Произношение на retoucher retoucher [fr]
 • Произношение на mésial mésial [fr]
 • Произношение на boucharder boucharder [fr]
 • Произношение на gravette gravette [fr]
 • Произношение на boucharde boucharde [fr]
 • Произношение на Turonien supérieur Turonien supérieur [fr]
 • Произношение на galet aménagé galet aménagé [fr]
 • Произношение на flûter flûter [fr]
 • Произношение на épanneler épanneler [fr]
 • Произношение на Acheulean Acheulean [en]
 • Произношение на retouche par pression retouche par pression [fr]
 • Произношение на perçoir perçoir [fr]