Категория:

sentimenti

Запиши произношенията на sentimenti

 • Произношение на amore amore [it]
 • Произношение на bontà bontà [it]
 • Произношение на amicizia amicizia [it]
 • Произношение на perfidia perfidia [es]
 • Произношение на dolcezza dolcezza [it]
 • Произношение на onestà onestà [it]
 • Произношение на apatia apatia [it]
 • Произношение на cortesia cortesia [pt]
 • Произношение на accidia accidia [it]
 • Произношение на menefreghismo menefreghismo [it]
 • Произношение на ignavia ignavia [it]
 • Произношение на altruismo altruismo [pt]
 • Произношение на simpatia simpatia [it]
 • Произношение на malevolenza malevolenza [it]
 • Произношение на antipatia antipatia [pt]
 • Произношение на disponibilità disponibilità [it]
 • Произношение на innamorato innamorato [it]
 • Произношение на risentimento risentimento [it]
 • Произношение на crudeltà crudeltà [it]
 • Произношение на rimorso rimorso [it]
 • Произношение на magnanimità magnanimità [it]
 • Произношение на affetto affetto [it]
 • Произношение на cattiveria cattiveria [it]
 • Произношение на incuria incuria [it]
 • Произношение на rammarico rammarico [it]
 • Произношение на egoismo egoismo [it]
 • Произношение на affettuosità affettuosità [it]
 • Произношение на astio astio [it]
 • Произношение на amabilità amabilità [it]
 • Произношение на svogliatezza svogliatezza [it]
 • Произношение на raffinatezza raffinatezza [it]
 • Произношение на ostilità ostilità [it]
 • Произношение на noncuranza noncuranza [it]
 • Произношение на inoperosità inoperosità [it]
 • Произношение на disprezzo disprezzo [it]
 • Произношение на malignità malignità [it]
 • Произношение на taccagneria taccagneria [it]
 • Произношение на ripugnanza ripugnanza [it]
 • Произношение на squisitezza squisitezza [it]
 • Произношение на amorevolezza amorevolezza [it]
 • Произношение на sciatteria sciatteria [it]
 • Произношение на gentilezza gentilezza [it]
 • Произношение на trascuratezza trascuratezza [it]
 • Произношение на avarizia avarizia [it]
 • Произношение на avversione avversione [it]
 • Произношение на rancore rancore [it]
 • Произношение на soavità soavità [it]
 • Произношение на livore livore [it]
 • Произношение на spietatezza spietatezza [it]
 • Произношение на mitezza mitezza [it]
 • Произношение на finezza finezza [it]
 • Произношение на generosità generosità [it]
 • Произношение на delicatezza delicatezza [it]
 • Произношение на sensibilità sensibilità [it]
 • Произношение на benevolenza benevolenza [it]
 • Произношение на tenerezza tenerezza [it]
 • Произношение на pigrizia pigrizia [it]
 • Произношение на animosità animosità [it]
 • Произношение на acredine acredine [it]
 • Произношение на tirchieria tirchieria [it]
 • Произношение на inimicizia inimicizia [it]
 • Произношение на bonarietà bonarietà [it]
 • Произношение на malvagità malvagità [it]
 • Произношение на indolenza indolenza [it]
 • Произношение на rimpianto rimpianto [it]
 • Произношение на rifiuto rifiuto [it]
 • Произношение на meschinità meschinità [it]
 • Произношение на affabilità affabilità [it]
 • Произношение на intolleranza intolleranza [it]
 • Произношение на cordialità cordialità [it]
 • Произношение на inattività inattività [it]