Категория:

presente

Запиши произношенията на presente

 • Произношение на bebe bebe [es]
 • Произношение на presente presente [pt]
 • Произношение на financia financia [es]
 • Произношение на interesa interesa [eo]
 • Произношение на crea crea [es]
 • Произношение на erge erge [it]
 • Произношение на ringhia ringhia [it]
 • Произношение на stiracchiano stiracchiano [it]
 • Произношение на cucio cucio [it]
 • Произношение на impieghi impieghi [it]
 • Произношение на responde responde [ia]
 • Произношение на trasmettono trasmettono [it]
 • Произношение на abita abita [pt]
 • Произношение на deposito deposito [it]
 • Произношение на permette permette [fr]
 • Произношение на definisco definisco [it]
 • Произношение на contiene contiene [es]
 • Произношение на presumo presumo [pt]
 • Произношение на soffia soffia [it]
 • Произношение на bussa bussa [sv]
 • Произношение на cruzas cruzas [es]
 • Произношение на trascina trascina [it]
 • Произношение на seppellisce seppellisce [it]
 • Произношение на annunciano annunciano [it]
 • Произношение на bostezan bostezan [es]
 • Произношение на Sistemiamo Sistemiamo [it]
 • Произношение на affoghi affoghi [it]
 • Произношение на ritraggono ritraggono [it]
 • Произношение на pregoa pregoa [pt]
 • Произношение на ammala ammala [it]
 • Произношение на importan importan [es]
 • Произношение на ghigna ghigna [it]
 • Произношение на affligge affligge [it]
 • Произношение на definisci definisci [it]
 • Произношение на sprona sprona [it]
 • Произношение на discorriamo discorriamo [it]
 • Произношение на tragas tragas [pt]
 • Произношение на tramanda tramanda [it]
 • Произношение на importano importano [it]
 • Произношение на ribello ribello [it]
 • Произношение на appoggiano appoggiano [it]
 • Произношение на distano distano [it]
 • Произношение на elabora elabora [ro]
 • Произношение на favorisce favorisce [it]
 • Произношение на abbronzo abbronzo [it]
 • Произношение на scorre scorre [it]
 • Произношение на concedo concedo [la]
 • Произношение на atterra atterra [it]
 • Произношение на sconsiglio sconsiglio [it]
 • Произношение на costruisca costruisca [it]
 • Произношение на approfitto approfitto [it]
 • Произношение на scalano scalano [it]
 • Произношение на viajo viajo [es]
 • Произношение на rincorre rincorre [it]
 • Произношение на arricchisce arricchisce [it]
 • Произношение на apparecchia apparecchia [it]
 • Произношение на respetan respetan [es]
 • Произношение на occorrono occorrono [it]
 • Произношение на derivano derivano [it]
 • Произношение на rinfranca rinfranca [it]
 • Произношение на sprofonda sprofonda [it]
 • Произношение на barcamena barcamena [it]
 • Произношение на impediscono impediscono [it]
 • Произношение на confonde confonde [it]
 • Произношение на ghigni ghigni [it]
 • Произношение на sconvolgono sconvolgono [it]
 • Произношение на oscilla oscilla [it]
 • Произношение на attecchisce attecchisce [it]
 • Произношение на allena allena [sv]
 • Произношение на analizziamo analizziamo [it]
 • Произношение на producono producono [it]
 • Произношение на galleggia galleggia [it]
 • Произношение на dista dista [eo]
 • Произношение на fuorviano fuorviano [it]
 • Произношение на consegni consegni [it]
 • Произношение на impediranno impediranno [it]
 • Произношение на asciughiamo asciughiamo [it]
 • Произношение на entrego entrego [es]
 • Произношение на discriminano discriminano [it]
 • Произношение на assaggia assaggia [it]
 • Произношение на riscontrano riscontrano [it]
 • Произношение на immedesimano immedesimano [it]
 • Произношение на ambisce ambisce [it]
 • Произношение на svengo svengo [it]
 • Произношение на rannicchiano rannicchiano [it]
 • Произношение на assurgono assurgono [it]
 • Произношение на stimola stimola [it]
 • Произношение на arrossisce arrossisce [it]
 • Произношение на rimargina rimargina [it]
 • Произношение на affliggono affliggono [it]
 • Произношение на nós caiamos nós caiamos [pt]
 • Произношение на tu meças tu meças [pt]
 • Произношение на festeggiate festeggiate [it]
 • Произношение на inghiotte inghiotte [it]
 • Произношение на riconsidera riconsidera [it]
 • Произношение на vagheggia vagheggia [it]
 • Произношение на attuate attuate [it]
 • Произношение на costeggia costeggia [it]
 • Произношение на annoia annoia [it]
 • Произношение на radichi radichi [it]