Категория:

oromo

Запиши произношенията на oromo

 • Произношение на calla calla [scn]
 • Произношение на Shani Shani [om]
 • Произношение на Sadi Sadi [ilo]
 • Произношение на gurra gurra [om]
 • Произношение на tole tole [om]
 • Произношение на Galgala Galgala [om]
 • Произношение на Sadeeti Sadeeti [om]
 • Произношение на Addaan Baasi Addaan Baasi [om]
 • Произношение на Mogolee Mogolee [om]
 • Произношение на Waayee Waayee [om]
 • Произношение на Murteeffachuu Murteeffachuu [om]
 • Произношение на nyaata nyaata [om]
 • Произношение на Hubachiisa Hubachiisa [om]
 • Произношение на Ijoole Ijoole [om]
 • Произношение на lamaan lamaan [fi]
 • Произношение на lakkoofsa lakkoofsa [om]
 • Произношение на kudhani kudhani [om]
 • Произношение на kaleessa kaleessa [om]
 • Произношение на Baareeda Baareeda [om]
 • Произношение на Kudha tokko Kudha tokko [om]
 • Произношение на Dandeetti Dandeetti [om]
 • Произношение на fayyaa fayyaa [om]
 • Произношение на karaa karaa [om]
 • Произношение на dhukubbii dhukubbii [om]
 • Произношение на Fudhate Fudhate [om]
 • Произношение на didama didama [om]
 • Произношение на Itti fuufu Itti fuufu [om]
 • Произношение на Madda Madda [om]
 • Произношение на baay'ee baay'ee [om]
 • Произношение на Odaa Odaa [om]
 • Произношение на Sirna Sirna [om]
 • Произношение на Dhadhaa Dhadhaa [om]
 • Произношение на xumure xumure [om]
 • Произношение на Torbaatama Torbaatama [om]
 • Произношение на Mirga Mirga [om]
 • Произношение на baga nagaan dhuftani baga nagaan dhuftani [om]
 • Произношение на Himi Himi [om]
 • Произношение на Kiyoo Kiyoo [om]
 • Произношение на Subii Subii [om]
 • Произношение на Imaammata Imaammata [om]
 • Произношение на boraati boraati [om]
 • Произношение на Walaba Walaba [om]
 • Произношение на Ifaa Ifaa [om]
 • Произношение на Qubee Afaan Oromo Qubee Afaan Oromo [om]
 • Произношение на Ja'a Ja'a [om]
 • Произношение на jajjabeesu jajjabeesu [om]
 • Произношение на Magariisa Magariisa [om]
 • Произношение на Diiguu Diiguu [om]
 • Произношение на dukana dukana [om]
 • Произношение на Miidha Miidha [om]
 • Произношение на Dhaamsa Dhaamsa [om]
 • Произношение на Deemi Deemi [om]
 • Произношение на koomee koomee [om]
 • Произношение на rifeensa rifeensa [om]
 • Произношение на hojii hojii [om]
 • Произношение на irree irree [om]
 • Произношение на dhiifama dhiifama [om]
 • Произношение на Mootummaa Mootummaa [om]
 • Произношение на Boora Boora [om]
 • Произношение на Aanani Aanani [om]
 • Произношение на Rafuu Rafuu [om]
 • Произношение на Raafu Raafu [om]
 • Произношение на Bilisumma Bilisumma [om]
 • Произношение на funyaan funyaan [om]
 • Произношение на Mataa Mataa [om]
 • Произношение на kootu kootu [om]
 • Произношение на dhagaa dhagaa [om]
 • Произношение на Qabiyyee Qabiyyee [om]
 • Произношение на Haadha Mana Haadha Mana [om]
 • Произношение на Leenca Leenca [om]
 • Произношение на Diima Diima [om]
 • Произношение на Kaayyoo Kaayyoo [om]
 • Произношение на bobaa bobaa [om]
 • Произношение на Qeeransa Qeeransa [om]
 • Произношение на Malee Malee [om]
 • Произношение на அம்மா அம்மா [ta]
 • Произношение на Konkolaata Konkolaata [om]
 • Произношение на Bulee Bulee [om]
 • Произношение на Bittaa Bittaa [om]
 • Произношение на Furaa Furaa [om]
 • Произношение на Qabsoo Qabsoo [om]
 • Произношение на Utubuu Utubuu [om]
 • Произношение на quliquluu quliquluu [om]
 • Произношение на Jilba Jilba [om]
 • Произношение на morma morma [om]
 • Произношение на qubiin qubiin [om]
 • Произношение на Gabaa Gabaa [fr]
 • Произношение на Guyyaa Guyyaa [om]
 • Произношение на tokko tokko [om]
 • Произношение на ija ija [om]
 • Произношение на maati maati [om]
 • Произношение на Gadaa Gadaa [om]
 • Произношение на Afuri Afuri [om]
 • Произношение на Bilisa Bilisa [om]
 • Произношение на Jaalala Jaalala [om]
 • Произношение на dadhabii dadhabii [om]
 • Произношение на Birmaduu Birmaduu [om]
 • Произношение на dhaabachu dhaabachu [om]
 • Произношение на Uumamu Uumamu [om]
 • Произношение на Oolchuu Oolchuu [om]