Категория:

numero

Запиши произношенията на numero

 • Произношение на ocho ocho [es]
 • Произношение на 10 10 [en]
 • Произношение на das das [de]
 • Произношение на zehn zehn [de]
 • Произношение на tre tre [da]
 • Произношение на nove nove [it]
 • Произношение на twee twee [nl]
 • Произношение на dieci dieci [it]
 • Произношение на sanyo sanyo [ja]
 • Произношение на 1000000 1000000 [hak]
 • Произношение на veintiocho veintiocho [es]
 • Произношение на dó [ga]
 • Произношение на Sète Sète [fr]
 • Произношение на Panandaan Panandaan [tl]
 • Произношение на ciento uno ciento uno [es]
 • Произношение на setenta y tres setenta y tres [es]
 • Произношение на Bilang Bilang [tl]
 • Произношение на Palatangkasan Palatangkasan [tl]
 • Произношение на ciento once ciento once [es]
 • Произношение на trentacinque trentacinque [it]
 • Произношение на 2.500 2.500 [es]
 • Произношение на Duyog Duyog [tl]
 • Произношение на vinti vinti [ia]
 • Произношение на Awanggan Awanggan [tl]
 • Произношение на panakda panakda [tl]
 • Произношение на Isakay Isakay [tl]
 • Произношение на Sukgisan Sukgisan [tl]
 • Произношение на dódese dódese [vec]
 • Произношение на trentasette trentasette [it]
 • Произношение на quìndese quìndese [vec]
 • Произношение на Tayahan Tayahan [tl]
 • Произношение на Tatsulok Tatsulok [tl]
 • Произношение на ciento tres ciento tres [es]
 • Произношение на sédese sédese [vec]
 • Произношение на dissète dissète [vec]
 • Произношение на sìnque sìnque [vec]
 • Произношение на Tadlong Tadlong [tl]
 • Произношение на ochenta y nueve ochenta y nueve [es]
 • Произношение на Tikop Tikop [tl]
 • Произношение на disdòto disdòto [vec]
 • Произношение на տասներկու տասներկու [hy]
 • Произношение на Damikay Damikay [tl]
 • Произношение на quatòrdese quatòrdese [vec]
 • Произношение на vintiùn vintiùn [vec]
 • Произношение на disnove disnove [vec]
 • Произношение на palautatan palautatan [tl]
 • Произношение на Pamahagi Pamahagi [tl]
 • Произношение на quarantuno quarantuno [it]
 • Произношение на չորս չորս [hy]
 • Произношение на òto òto [vec]
 • Произношение на Bilnuran Bilnuran [tl]
 • Произношение на Sipnayan Sipnayan [tl]
 • Произношение на Parihaba Parihaba [tl]
 • Произношение на Siskin Siskin [tl]
 • Произношение на Parisukat Parisukat [tl]
 • Произношение на Timbulog Timbulog [tl]
 • Произношение на Duhakay Duhakay [tl]
 • Произношение на Gilis Gilis [tl]
 • Произношение на Talukay Talukay [tl]
 • Произношение на trèdese trèdese [vec]
 • Произношение на cuatrillón cuatrillón [es]
 • Произношение на Pariugat Pariugat [tl]
 • Произношение на Tatsihan Tatsihan [tl]
 • Произношение на Lapya Lapya [tl]
 • Произношение на ùndese ùndese [vec]
 • Произношение на Tumbasan Tumbasan [tl]