Категория:

muscle

Запиши произношенията на muscle

 • Произношение на Guillain-Barré Guillain-Barré [fr]
 • Произношение на contraction contraction [en]
 • Произношение на muscular muscular [en]
 • Произношение на linea alba linea alba [en]
 • Произношение на Gluteus Maximus Gluteus Maximus [en]
 • Произношение на hypokinesis hypokinesis [en]
 • Произношение на masseter masseter [en]
 • Произношение на lats lats [en]
 • Произношение на occipitalis occipitalis [la]
 • Произношение на ataxia ataxia [en]
 • Произношение на 근육 근육 [ko]
 • Произношение на contractions contractions [en]
 • Произношение на Intrinsecus Intrinsecus [la]
 • Произношение на contractura contractura [es]
 • Произношение на biceps brachii biceps brachii [en]
 • Произношение на gracilis gracilis [la]
 • Произношение на latissimus dorsi latissimus dorsi [en]
 • Произношение на platisma platisma [it]
 • Произношение на brachialis brachialis [en]
 • Произношение на flexor carpi radialis flexor carpi radialis [en]
 • Произношение на μυς μυς [el]
 • Произношение на Rotatores Rotatores [en]
 • Произношение на subscapularis subscapularis [en]
 • Произношение на latissimus latissimus [en]
 • Произношение на stapedius stapedius [en]
 • Произношение на kin'niku kin'niku [ja]
 • Произношение на subclavius subclavius [en]
 • Произношение на dyssynergia dyssynergia [en]
 • Произношение на tsokan tsokan [ha]
 • Произношение на myofilaments myofilaments [en]
 • Произношение на scalenus scalenus [en]
 • Произношение на mylohyoid mylohyoid [en]
 • Произношение на pecs pecs [en]
 • Произношение на deltoids deltoids [en]
 • Произношение на isotonic isotonic [en]
 • Произношение на masseteric masseteric [en]
 • Произношение на splenius capitis splenius capitis [en]
 • Произношение на kontraktionskraft kontraktionskraft [de]
 • Произношение на tibialis tibialis [en]
 • Произношение на muşchi muşchi [ro]
 • Произношение на orbicularis oris orbicularis oris [en]
 • Произношение на electrotonus electrotonus [en]
 • Произношение на pronator pronator [en]
 • Произношение на عزله عزله [ar]
 • Произношение на ماهیچه ماهیچه [fa]
 • Произношение на abdominus abdominus [en]
 • Произношение на myonuclei myonuclei [en]
 • Произношение на cricoarytenoid cricoarytenoid [en]
 • Произношение на 大円筋 大円筋 [ja]