• Произношение на balayage balayage [fr]
 • Произношение на Aaron Klug Aaron Klug [en]
 • Произношение на thionine thionine [en]
 • Произношение на portaoggetto portaoggetto [it]
 • Произношение на coprioggetto coprioggetto [it]
 • Произношение на birefringent birefringent [en]
 • Произношение на Ultramikroskop Ultramikroskop [de]
 • Произношение на MEB MEB [tlh]
 • Произношение на prisme prisme [fr]
 • Произношение на microscopie microscopie [fr]
 • Произношение на électroaimant électroaimant [fr]
 • Произношение на objectif objectif [fr]
 • Произношение на électronique électronique [fr]
 • Произношение на tourelle tourelle [fr]
 • Произношение на oculaire oculaire [fr]
 • Произношение на grossissement grossissement [fr]
 • Произношение на polariseur polariseur [fr]
 • Произношение на pompe à vide pompe à vide [fr]
 • Произношение на métalliseur métalliseur [fr]
 • Произношение на microscope microscope [en]