Категория:

mathematical terms

Запиши произношенията на mathematical terms

 • Произношение на sector sector [en]
 • Произношение на lune lune [fr]
 • Произношение на perpendicular perpendicular [es]
 • Произношение на folding folding [en]
 • Произношение на implication implication [en]
 • Произношение на piecewise piecewise [en]
 • Произношение на параллелепипед параллелепипед [ru]
 • Произношение на tangent tangent [en]
 • Произношение на polynomial polynomial [en]
 • Произношение на arithmetic mean arithmetic mean [en]
 • Произношение на least common multiple least common multiple [en]
 • Произношение на Hamilton path Hamilton path [en]
 • Произношение на primitive primitive [en]
 • Произношение на Euclidean distance Euclidean distance [en]
 • Произношение на continuity continuity [en]
 • Произношение на transversal transversal [ro]
 • Произношение на racine carrée racine carrée [fr]
 • Произношение на stretching stretching [en]
 • Произношение на real number real number [en]
 • Произношение на symmetrically symmetrically [en]
 • Произношение на nested radicals nested radicals [en]
 • Произношение на propositional variable propositional variable [en]
 • Произношение на astroid astroid [en]
 • Произношение на epimorphism epimorphism [en]
 • Произношение на isosceles triangle isosceles triangle [en]
 • Произношение на non-piecewise non-piecewise [en]
 • Произношение на monomorphism monomorphism [en]
 • Произношение на quantile quantile [en]
 • Произношение на decimal numeral decimal numeral [en]
 • Произношение на orthonormal orthonormal [en]
 • Произношение на social choice social choice [en]
 • Произношение на Gray code Gray code [en]
 • Произношение на numerator numerator [en]
 • Произношение на summa summa [it]
 • Произношение на modus tollens modus tollens [en]
 • Произношение на f(x) f(x) [da]
 • Произношение на googolplex googolplex [en]
 • Произношение на dérivation dérivation [fr]
 • Произношение на variance variance [fr]
 • Произношение на direct product direct product [en]
 • Произношение на trigonometria trigonometria [pt]
 • Произношение на perfect number perfect number [en]
 • Произношение на adjacency adjacency [en]
 • Произношение на random event random event [en]
 • Произношение на trema trema [fr]
 • Произношение на quadratic function quadratic function [en]
 • Произношение на topology topology [en]
 • Произношение на pronk pronk [en]
 • Произношение на lattice lattice [en]
 • Произношение на lemma lemma [nl]
 • Произношение на reflex angle reflex angle [en]
 • Произношение на excircle excircle [en]
 • Произношение на topologia topologia [fi]
 • Произношение на Splitter Splitter [en]
 • Произношение на modulo modulo [it]
 • Произношение на equipotent equipotent [en]
 • Произношение на periodic cycle periodic cycle [en]
 • Произношение на prisoner's dilemma prisoner's dilemma [en]
 • Произношение на digital root digital root [en]
 • Произношение на thick set thick set [en]
 • Произношение на semigroup semigroup [en]
 • Произношение на proper isometry proper isometry [en]
 • Произношение на quoto quoto [it]
 • Произношение на attractive point attractive point [en]
 • Произношение на homologous homologous [en]
 • Произношение на harmonic bundle harmonic bundle [en]
 • Произношение на affine geometry affine geometry [en]
 • Произношение на metatheory metatheory [en]
 • Произношение на repelling point repelling point [en]
 • Произношение на linear transformation linear transformation [en]
 • Произношение на cake cutting cake cutting [en]
 • Произношение на golden triangle golden triangle [en]
 • Произношение на spiral similarity spiral similarity [en]
 • Произношение на graph theory graph theory [en]
 • Произношение на Euclid's algorithm Euclid's algorithm [en]
 • Произношение на multiplicativity multiplicativity [en]
 • Произношение на Bayes' theorem Bayes' theorem [en]
 • Произношение на angle of reflection angle of reflection [en]
 • Произношение на simple graph simple graph [en]
 • Произношение на digraph digraph [en]
 • Произношение на golden ratio in geometry golden ratio in geometry [en]
 • Произношение на principle of proportionality principle of proportionality [en]
 • Произношение на transposition transposition [fr]
 • Произношение на transivity transivity [en]
 • Произношение на conic conic [en]
 • Произношение на homogeneous functions homogeneous functions [en]
 • Произношение на angular distance angular distance [en]
 • Произношение на universal quantifier universal quantifier [en]
 • Произношение на sequential rule sequential rule [en]
 • Произношение на logarithmic spiral logarithmic spiral [en]
 • Произношение на numeration numeration [en]
 • Произношение на magic square magic square [en]
 • Произношение на cardinal number cardinal number [en]
 • Произношение на bisettrice bisettrice [it]
 • Произношение на glider glider [en]
 • Произношение на orthogonality orthogonality [en]
 • Произношение на Game theory Game theory [en]
 • Произношение на gnomon gnomon [en]
 • Произношение на metamathematics metamathematics [en]
 • Произношение на exponentiate exponentiate [en]