Категория:

mathematical terms

Запиши произношенията на mathematical terms

 • Произношение на sector
  sector [en]
 • Произношение на lune
  lune [fr]
 • Произношение на perpendicular
  perpendicular [es]
 • Произношение на implication
  implication [en]
 • Произношение на folding
  folding [en]
 • Произношение на piecewise
  piecewise [en]
 • Произношение на параллелепипед
  параллелепипед [ru]
 • Произношение на tangent
  tangent [en]
 • Произношение на primitive
  primitive [en]
 • Произношение на arithmetic mean
  arithmetic mean [en]
 • Произношение на polynomial
  polynomial [en]
 • Произношение на continuity
  continuity [en]
 • Произношение на least common multiple
  least common multiple [en]
 • Произношение на Hamilton path
  Hamilton path [en]
 • Произношение на stretching
  stretching [en]
 • Произношение на Euclidean distance
  Euclidean distance [en]
 • Произношение на isosceles triangle
  isosceles triangle [en]
 • Произношение на transversal
  transversal [ro]
 • Произношение на racine carrée
  racine carrée [fr]
 • Произношение на numerator
  numerator [en]
 • Произношение на real number
  real number [en]
 • Произношение на symmetrically
  symmetrically [en]
 • Произношение на nested radicals
  nested radicals [en]
 • Произношение на propositional variable
  propositional variable [en]
 • Произношение на f(x)
  f(x) [da]
 • Произношение на astroid
  astroid [en]
 • Произношение на epimorphism
  epimorphism [en]
 • Произношение на quantile
  quantile [en]
 • Произношение на decimal numeral
  decimal numeral [en]
 • Произношение на monomorphism
  monomorphism [en]
 • Произношение на non-piecewise
  non-piecewise [en]
 • Произношение на orthonormal
  orthonormal [en]
 • Произношение на direct product
  direct product [en]
 • Произношение на social choice
  social choice [en]
 • Произношение на random event
  random event [en]
 • Произношение на variance
  variance [fr]
 • Произношение на summa
  summa [lv]
 • Произношение на Gray code
  Gray code [en]
 • Произношение на perfect number
  perfect number [en]
 • Произношение на lattice
  lattice [en]
 • Произношение на modus tollens
  modus tollens [en]
 • Произношение на adjacency
  adjacency [en]
 • Произношение на googolplex
  googolplex [en]
 • Произношение на trema
  trema [fr]
 • Произношение на modulo
  modulo [it]
 • Произношение на topology
  topology [en]
 • Произношение на dérivation
  dérivation [fr]
 • Произношение на trigonometria
  trigonometria [pt]
 • Произношение на Splitter
  Splitter [en]
 • Произношение на quadratic function
  quadratic function [en]
 • Произношение на excircle
  excircle [en]
 • Произношение на prisoner's dilemma
  prisoner's dilemma [en]
 • Произношение на lemma
  lemma [nl]
 • Произношение на pronk
  pronk [en]
 • Произношение на thick set
  thick set [en]
 • Произношение на reflex angle
  reflex angle [en]
 • Произношение на homologous
  homologous [en]
 • Произношение на attractive point
  attractive point [en]
 • Произношение на scalene triangle
  scalene triangle [en]
 • Произношение на periodic cycle
  periodic cycle [en]
 • Произношение на digital root
  digital root [en]
 • Произношение на equipotent
  equipotent [en]
 • Произношение на gnomon
  gnomon [en]
 • Произношение на proper isometry
  proper isometry [en]
 • Произношение на affine geometry
  affine geometry [en]
 • Произношение на graph theory
  graph theory [en]
 • Произношение на Euclid's algorithm
  Euclid's algorithm [en]
 • Произношение на semigroup
  semigroup [en]
 • Произношение на harmonic bundle
  harmonic bundle [en]
 • Произношение на metatheory
  metatheory [en]
 • Произношение на quoto
  quoto [it]
 • Произношение на cake cutting
  cake cutting [en]
 • Произношение на spiral similarity
  spiral similarity [en]
 • Произношение на linear transformation
  linear transformation [en]
 • Произношение на golden triangle
  golden triangle [en]
 • Произношение на repelling point
  repelling point [en]
 • Произношение на acute angle
  acute angle [en]
 • Произношение на digraph
  digraph [en]
 • Произношение на consistency
  consistency [en]
 • Произношение на angle of reflection
  angle of reflection [en]
 • Произношение на modus ponens
  modus ponens [en]
 • Произношение на golden ratio in geometry
  golden ratio in geometry [en]
 • Произношение на simple graph
  simple graph [en]
 • Произношение на cardinal number
  cardinal number [en]
 • Произношение на glider
  glider [en]
 • Произношение на topologia
  topologia [fi]
 • Произношение на multiplicativity
  multiplicativity [en]
 • Произношение на orthogonality
  orthogonality [en]
 • Произношение на principle of proportionality
  principle of proportionality [en]
 • Произношение на homogeneous functions
  homogeneous functions [en]
 • Произношение на angular distance
  angular distance [en]
 • Произношение на Game theory
  Game theory [en]
 • Произношение на universal quantifier
  universal quantifier [en]
 • Произношение на transposition
  transposition [fr]
 • Произношение на magic square
  magic square [en]
 • Произношение на conic
  conic [en]
 • Произношение на sequential rule
  sequential rule [en]
 • Произношение на logarithmic spiral
  logarithmic spiral [en]
 • Произношение на bisettrice
  bisettrice [it]
 • Произношение на row vector
  row vector [en]