Категория:

languages

Запиши произношенията на languages

 • Произношение на British British [en]
 • Произношение на Celtic Celtic [en]
 • Произношение на Forvo Forvo [en]
 • Произношение на Uyghur Uyghur [en]
 • Произношение на korean korean [en]
 • Произношение на Tagalog Tagalog [en]
 • Произношение на Navajo Navajo [en]
 • Произношение на 英语 英语 [zh]
 • Произношение на Hungarian Hungarian [en]
 • Произношение на Inuit Inuit [en]
 • Произношение на mari mari [fr]
 • Произношение на translation translation [en]
 • Произношение на inglese inglese [it]
 • Произношение на Nepali Nepali [de]
 • Произношение на 中国語 中国語 [ja]
 • Произношение на Maori Maori [en]
 • Произношение на russo russo [it]
 • Произношение на فارسی فارسی [fa]
 • Произношение на tamil tamil [en]
 • Произношение на italiano italiano [it]
 • Произношение на Belarusian Belarusian [en]
 • Произношение на Malayalam Malayalam [ml]
 • Произношение на latín latín [es]
 • Произношение на Turkish Turkish [en]
 • Произношение на Punjabi Punjabi [pa]
 • Произношение на Hindi Hindi [en]
 • Произношение на Finnish Finnish [en]
 • Произношение на Bosnia Bosnia [en]
 • Произношение на 粵語 粵語 [yue]
 • Произношение на Danish Danish [en]
 • Произношение на Sanskrit Sanskrit [de]
 • Произношение на Indonesian Indonesian [en]
 • Произношение на turco turco [es]
 • Произношение на Mongol Mongol [en]
 • Произношение на esperanto esperanto [es]
 • Произношение на Latino Latino [la]
 • Произношение на angličtina angličtina [cs]
 • Произношение на Hebrew Hebrew [en]
 • Произношение на Swedish Swedish [en]
 • Произношение на Cantonese Cantonese [en]
 • Произношение на Thai Thai [en]
 • Произношение на Catalan Catalan [fr]
 • Произношение на grec grec [fr]
 • Произношение на patois patois [fr]
 • Произношение на turc turc [fr]
 • Произношение на språk språk [nn]
 • Произношение на Latina Latina [la]
 • Произношение на Occitan Occitan [en]
 • Произношение на Provençal Provençal [fr]
 • Произношение на 영어 영어 [ko]
 • Произношение на Niederländisch Niederländisch [de]
 • Произношение на Eda Eda [eo]
 • Произношение на Ojibwe Ojibwe [oj]
 • Произношение на アルバニア語 アルバニア語 [ja]
 • Произношение на Italienisch Italienisch [de]
 • Произношение на 漢語 漢語 [zh]
 • Произношение на francese francese [it]
 • Произношение на conga conga [eo]
 • Произношение на ポルトガル語 ポルトガル語 [ja]
 • Произношение на манда манда [ru]
 • Произношение на shona shona [en]
 • Произношение на 法語 法語 [zh]
 • Произношение на украинский украинский [ru]
 • Произношение на qualifier qualifier [fr]
 • Произношение на Zulu Zulu [en]
 • Произношение на Toki Pona Toki Pona [tok]
 • Произношение на Кола Кола [bg]
 • Произношение на filipina filipina [eo]
 • Произношение на Welsh Welsh [en]
 • Произношение на dansk dansk [da]
 • Произношение на Малави Малави [ru]
 • Произношение на Marathi Marathi [hi]
 • Произношение на mandarín mandarín [es]
 • Произношение на arameo arameo [es]
 • Произношение на Albanian Albanian [en]
 • Произношение на Nynorsk Nynorsk [no]
 • Произношение на Rus Rus [ro]
 • Произношение на Lithuanian Lithuanian [en]
 • Произношение на persa persa [pt]
 • Произношение на 韓国語 韓国語 [ja]
 • Произношение на pola pola [eo]
 • Произношение на WSDL WSDL [en]
 • Произношение на 日语 日语 [zh]
 • Произношение на Klingon Klingon [en]
 • Произношение на sena sena [lmo]
 • Произношение на engelska engelska [sv]
 • Произношение на cinese cinese [it]
 • Произношение на spagnolo spagnolo [it]
 • Произношение на gota gota [it]
 • Произношение на Arabisch Arabisch [de]
 • Произношение на mongolo mongolo [it]
 • Произношение на ladino ladino [es]
 • Произношение на Kurd Kurd [en]
 • Произношение на 중국어 중국어 [ko]
 • Произношение на Sumerian Sumerian [en]
 • Произношение на Aztec Aztec [en]
 • Произношение на angla angla [eo]
 • Произношение на Latvian Latvian [en]
 • Произношение на 西班牙语 西班牙语 [zh]
 • Произношение на lituano lituano [es]