Категория:

kemi

Запиши произношенията на kemi

 • Произношение на palladium palladium [en]
 • Произношение на halogen halogen [en]
 • Произношение на helium helium [en]
 • Произношение на magnesium magnesium [en]
 • Произношение на plutonium plutonium [en]
 • Произношение на indium indium [en]
 • Произношение на nickel nickel [en]
 • Произношение на polonium polonium [en]
 • Произношение на beryllium beryllium [en]
 • Произношение на strontium strontium [en]
 • Произношение на iridium iridium [en]
 • Произношение на gallium gallium [en]
 • Произношение на germanium germanium [en]
 • Произношение на francium francium [en]
 • Произношение на yttrium yttrium [en]
 • Произношение на proton proton [en]
 • Произношение на barium barium [en]
 • Произношение на kalium kalium [de]
 • Произношение на rubidium rubidium [en]
 • Произношение на neutron neutron [en]
 • Произношение на zirkonium zirkonium [de]
 • Произношение на ammoniak ammoniak [de]
 • Произношение на cesium cesium [en]
 • Произношение на kadmium kadmium [de]
 • Произношение на litium litium [fi]
 • Произношение на zink zink [de]
 • Произношение на skandium skandium [fi]
 • Произношение на rodium rodium [nl]
 • Произношение на syre syre [da]
 • Произношение на arsenik arsenik [sv]
 • Произношение на tallium tallium [nl]
 • Произношение на bly bly [da]
 • Произношение на kobolt kobolt [sv]
 • Произношение на ftalat ftalat [da]
 • Произношение на natriumhydroxid natriumhydroxid [de]
 • Произношение на vismut vismut [sv]
 • Произношение на tenn tenn [br]
 • Произношение на kisel kisel [sv]
 • Произношение на reaktionsformel reaktionsformel [sv]
 • Произношение на xantat xantat [sv]
 • Произношение на teknetium teknetium [fi]
 • Произношение на basisk basisk [sv]
 • Произношение на alkalimetall alkalimetall [de]
 • Произношение на periodiska systemet periodiska systemet [sv]
 • Произношение на excitera excitera [sv]
 • Произношение на icke-metall icke-metall [sv]
 • Произношение на Alkan Alkan [de]
 • Произношение на metallbindning metallbindning [sv]
 • Произношение на salpetersyra salpetersyra [sv]
 • Произношение на vanadin vanadin [sv]
 • Произношение на lantanoid lantanoid [sv]
 • Произношение на anjon anjon [sv]
 • Произношение на nukleon nukleon [sv]
 • Произношение на zirkoniumdioxid zirkoniumdioxid [sv]
 • Произношение на polyetylen polyetylen [sv]
 • Произношение на vätebindning vätebindning [sv]
 • Произношение на atomnummer atomnummer [sv]
 • Произношение на dipol-dipolbindning dipol-dipolbindning [sv]
 • Произношение на alkalisk alkalisk [sv]
 • Произношение на kemisk bindning kemisk bindning [sv]
 • Произношение на övergångsmetall övergångsmetall [sv]
 • Произношение на kemisk reaktion kemisk reaktion [sv]
 • Произношение на ättiksyra ättiksyra [sv]
 • Произношение на katod katod [sv]
 • Произношение на syreatom syreatom [sv]
 • Произношение на molybden molybden [cs]
 • Произношение на kvicksilver kvicksilver [sv]
 • Произношение на polyetyl polyetyl [sv]
 • Произношение на jon (laddad partikel) jon (laddad partikel) [sv]
 • Произношение на atomkärna atomkärna [sv]
 • Произношение на petrokemisk petrokemisk [sv]
 • Произношение на valenselektron valenselektron [sv]
 • Произношение на katjon katjon [sv]
 • Произношение на svavelsyra svavelsyra [sv]
 • Произношение на saltsyra saltsyra [sv]
 • Произношение на aktinoid aktinoid [sv]
 • Произношение на xantin xantin [sv]
 • Произношение на rutenium rutenium [fi]
 • Произношение на kovalent bindning kovalent bindning [sv]
 • Произношение на petrokemi petrokemi [sv]
 • Произношение на jonbindning jonbindning [sv]
 • Произношение на Avogadros tal Avogadros tal [sv]
 • Произношение на entropi entropi [sv]
 • Произношение на molekyl molekyl [sv]
 • Произношение на halvmetall halvmetall [sv]
 • Произношение на ädelgas ädelgas [sv]
 • Произношение на trotyl trotyl [pl]
 • Произношение на alkalisk jordartsmetall alkalisk jordartsmetall [sv]
 • Произношение на elementarpartikel elementarpartikel [sv]
 • Произношение на anod anod [sv]
 • Произношение на långkedjig långkedjig [sv]
 • Произношение на atommassenheten atommassenheten [sv]
 • Произношение на väteatom väteatom [sv]
 • Произношение на grundämne grundämne [sv]
 • Произношение на elektronmoln elektronmoln [sv]
 • Произношение на tiocyanat tiocyanat [sv]
 • Произношение на hydrokinon hydrokinon [sv]
 • Произношение на fenylalanin fenylalanin [sv]
 • Произношение на tujon tujon [pl]
 • Произношение на hydrolys hydrolys [sv]