Категория:

fisica

Запиши произношенията на fisica

 • Произношение на astigmatismo astigmatismo [es]
 • Произношение на elettroforesi elettroforesi [it]
 • Произношение на effetto joule effetto joule [it]
 • Произношение на isteresi isteresi [it]
 • Произношение на kaone kaone [it]
 • Произношение на elettrologia elettrologia [it]
 • Произношение на elettroforo elettroforo [it]
 • Произношение на gluone gluone [it]
 • Произношение на circuitazione circuitazione [it]
 • Произношение на ellittico ellittico [it]
 • Произношение на bolografo bolografo [it]
 • Произношение на fonone fonone [it]
 • Произношение на spettrobolometro spettrobolometro [it]
 • Произношение на elettroacustica elettroacustica [it]
 • Произношение на furellene furellene [it]
 • Произношение на nucleone nucleone [it]
 • Произношение на tauone tauone [it]
 • Произношение на interfaccia interfaccia [it]
 • Произношение на bolometrico bolometrico [it]
 • Произношение на covolume covolume [it]
 • Произношение на emanazione emanazione [it]
 • Произношение на lagrangiana lagrangiana [it]
 • Произношение на campo magnetico campo magnetico [it]
 • Произношение на elettrometria elettrometria [it]
 • Произношение на negatone negatone [it]
 • Произношение на negatrone negatrone [it]
 • Произношение на microradiometro microradiometro [it]
 • Произношение на potenziale di estrazione potenziale di estrazione [it]
 • Произношение на elettronvolt elettronvolt [it]
 • Произношение на elettroscopio elettroscopio [it]
 • Произношение на elettrosincrotrone elettrosincrotrone [it]
 • Произношение на onio onio [it]
 • Произношение на fasone fasone [it]
 • Произношение на elione elione [it]
 • Произношение на hermitiano hermitiano [it]
 • Произношение на elettrodinamica elettrodinamica [it]
 • Произношение на elettrometro elettrometro [it]
 • Произношение на dalambertiano dalambertiano [it]
 • Произношение на cronotopo cronotopo [it]
 • Произношение на moto uniformemente accelerato moto uniformemente accelerato [it]
 • Произношение на hamiltoniana hamiltoniana [it]
 • Произношение на lampo gamma lampo gamma [it]
 • Произношение на accelerazione di gravità accelerazione di gravità [it]
 • Произношение на rete di spin rete di spin [it]
 • Произношение на luce attinica luce attinica [it]
 • Произношение на ammettenza ammettenza [it]
 • Произношение на bologramma bologramma [it]
 • Произношение на diffrattometro diffrattometro [it]
 • Произношение на audiofrequenza audiofrequenza [it]
 • Произношение на bolometro bolometro [it]
 • Произношение на autoinnesto autoinnesto [it]