Категория:

Filosofia grega

Запиши произношенията на Filosofia grega

 • Произношение на Epicuro Epicuro [pt]
 • Произношение на Plotino Plotino [it]
 • Произношение на Pitágoras Pitágoras [pt]
 • Произношение на Talete Talete [it]
 • Произношение на Socrate Socrate [it]
 • Произношение на Demócrito Demócrito [pt]
 • Произношение на Diogene Diogene [it]
 • Произношение на Aristotele Aristotele [it]
 • Произношение на Porfirio Porfirio [es]
 • Произношение на Xenofonte Xenofonte [pt]
 • Произношение на Anassimene Anassimene [it]
 • Произношение на Empedocle Empedocle [it]
 • Произношение на Eraclito Eraclito [it]
 • Произношение на Senofane Senofane [it]
 • Произношение на Anassagora Anassagora [it]
 • Произношение на Leucippo Leucippo [it]
 • Произношение на Proclo Proclo [it]
 • Произношение на Anassimandro Anassimandro [it]
 • Произношение на Protagora Protagora [it]
 • Произношение на Democrito Democrito [it]
 • Произношение на αίσθησις αίσθησις [el]
 • Произношение на Antistene Antistene [it]
 • Произношение на Gorgia Gorgia [it]
 • Произношение на Platone Platone [it]
 • Произношение на Giamblico Giamblico [it]
 • Произношение на Parmenide Parmenide [it]
 • Произношение на Panezio Panezio [it]
 • Произношение на Posidonio Posidonio [it]
 • Произношение на Pirrone Pirrone [it]
 • Произношение на Crisippo Crisippo [it]