Категория:

Elemento Quimico

Запиши произношенията на Elemento Quimico

 • Произношение на níquel níquel [pt]
 • Произношение на Germanio Germanio [eo]
 • Произношение на cobalto cobalto [pt]
 • Произношение на rubidio rubidio [eo]
 • Произношение на Titanio Titanio [eo]
 • Произношение на berkelio berkelio [it]
 • Произношение на vanadio vanadio [eo]
 • Произношение на niobio niobio [it]
 • Произношение на praseodimio praseodimio [it]
 • Произношение на torio torio [eo]
 • Произношение на berílio berílio [pt]
 • Произношение на lutecio lutecio [es]
 • Произношение на iterbio iterbio [es]
 • Произношение на erbio erbio [it]
 • Произношение на fermio fermio [it]
 • Произношение на einsteinio einsteinio [it]
 • Произношение на americio americio [es]
 • Произношение на nobelio nobelio [it]
 • Произношение на selenio selenio [it]
 • Произношение на Manganeso Manganeso [es]
 • Произношение на gadolinio gadolinio [it]
 • Произношение на neptunio neptunio [es]
 • Произношение на mendelevio mendelevio [it]
 • Произношение на Prometio Prometio [es]
 • Произношение на chromo chromo [fr]
 • Произношение на Holmio Holmio [es]
 • Произношение на neodimio neodimio [it]
 • Произношение на tulio tulio [eo]
 • Произношение на europio europio [it]
 • Произношение на disprosio disprosio [it]
 • Произношение на protactinio protactinio [es]
 • Произношение на californio californio [it]
 • Произношение на Estroncio Estroncio [es]
 • Произношение на plutonio plutonio [es]
 • Произношение на Escandio Escandio [es]