Категория:

Elemento Quimico

Запиши произношенията на Elemento Quimico

 • Произношение на níquel
  níquel [pt]
 • Произношение на Germanio
  Germanio [eo]
 • Произношение на cobalto
  cobalto [pt]
 • Произношение на rubidio
  rubidio [eo]
 • Произношение на Titanio
  Titanio [eo]
 • Произношение на berkelio
  berkelio [it]
 • Произношение на vanadio
  vanadio [eo]
 • Произношение на niobio
  niobio [it]
 • Произношение на praseodimio
  praseodimio [it]
 • Произношение на torio
  torio [eo]
 • Произношение на berílio
  berílio [pt]
 • Произношение на lutecio
  lutecio [es]
 • Произношение на iterbio
  iterbio [es]
 • Произношение на erbio
  erbio [it]
 • Произношение на fermio
  fermio [it]
 • Произношение на einsteinio
  einsteinio [it]
 • Произношение на americio
  americio [es]
 • Произношение на nobelio
  nobelio [it]
 • Произношение на selenio
  selenio [it]
 • Произношение на Manganeso
  Manganeso [es]
 • Произношение на gadolinio
  gadolinio [it]
 • Произношение на neodimio
  neodimio [it]
 • Произношение на neptunio
  neptunio [es]
 • Произношение на mendelevio
  mendelevio [it]
 • Произношение на tulio
  tulio [eo]
 • Произношение на Prometio
  Prometio [es]
 • Произношение на chromo
  chromo [fr]
 • Произношение на Holmio
  Holmio [es]
 • Произношение на europio
  europio [it]
 • Произношение на disprosio
  disprosio [it]
 • Произношение на protactinio
  protactinio [es]
 • Произношение на californio
  californio [it]
 • Произношение на Estroncio
  Estroncio [es]
 • Произношение на plutonio
  plutonio [es]
 • Произношение на Escandio
  Escandio [es]