Категория:

droghe

Запиши произношенията на droghe

 • Произношение на cannabis cannabis [en]
 • Произношение на droga droga [es]
 • Произношение на anfetamina anfetamina [pt]
 • Произношение на overdose overdose [en]
 • Произношение на chinino chinino [it]
 • Произношение на morfina morfina [es]
 • Произношение на buprenorfina buprenorfina [pt]
 • Произношение на atropina atropina [pt]
 • Произношение на metilfenidato metilfenidato [pt]
 • Произношение на efedrina efedrina [pt]
 • Произношение на metanfetamina metanfetamina [it]
 • Произношение на doxepina doxepina [pt]
 • Произношение на oppio oppio [it]
 • Произношение на metadone metadone [it]
 • Произношение на cannabinoidi cannabinoidi [it]
 • Произношение на mescalina mescalina [es]
 • Произношение на amifenazolo amifenazolo [it]
 • Произношение на solfato di protamina solfato di protamina [it]
 • Произношение на acido ibotenico acido ibotenico [it]
 • Произношение на coprina coprina [it]
 • Произношение на adulterante adulterante [it]
 • Произношение на sinigrina sinigrina [it]
 • Произношение на narcotico narcotico [it]
 • Произношение на muscarina muscarina [it]
 • Произношение на glaucina glaucina [it]
 • Произношение на etorfina etorfina [it]
 • Произношение на benzilpiperazina benzilpiperazina [it]
 • Произношение на naltrexone naltrexone [it]
 • Произношение на neurolettico neurolettico [it]
 • Произношение на senecina senecina [it]
 • Произношение на cocaina cocaina [ia]
 • Произношение на acetilcisteina acetilcisteina [it]
 • Произношение на ergina ergina [it]
 • Произношение на fenciclidina fenciclidina [it]
 • Произношение на nitrito di amile nitrito di amile [it]
 • Произношение на antiproibizionismo antiproibizionismo [it]
 • Произношение на alcaloidi alcaloidi [it]
 • Произношение на omatropina omatropina [it]
 • Произношение на psilocibina psilocibina [it]
 • Произношение на etanolo etanolo [it]
 • Произношение на ketamina ketamina [it]
 • Произношение на acido lisergico acido lisergico [it]
 • Произношение на antidoto antidoto [it]
 • Произношение на carbone attivo carbone attivo [it]
 • Произношение на acepromazina acepromazina [it]
 • Произношение на eroina eroina [it]
 • Произношение на nitrito d'isobutile nitrito d'isobutile [it]
 • Произношение на ossicodone ossicodone [it]
 • Произношение на nebularina nebularina [it]
 • Произношение на psilocina psilocina [it]
 • Произношение на scopolamina scopolamina [it]
 • Произношение на piperina piperina [it]