Категория:

contractions

Запиши произношенията на contractions

 • Произношение на can't can't [en]
 • Произношение на don't don't [en]
 • Произношение на you're you're [en]
 • Произношение на ain't ain't [en]
 • Произношение на y'all y'all [en]
 • Произношение на I'm I'm [en]
 • Произношение на you'll you'll [en]
 • Произношение на we're we're [en]
 • Произношение на they're they're [en]
 • Произношение на aren't aren't [en]
 • Произношение на I've I've [en]
 • Произношение на isn't isn't [en]
 • Произношение на wouldn't wouldn't [en]
 • Произношение на there's there's [en]
 • Произношение на I'll I'll [en]
 • Произношение на zoo zoo [en]
 • Произношение на didn't didn't [en]
 • Произношение на gotta gotta [en]
 • Произношение на won't won't [en]
 • Произношение на gonna gonna [en]
 • Произношение на loco loco [la]
 • Произношение на o'clock o'clock [en]
 • Произношение на ma'am ma'am [en]
 • Произношение на you've you've [en]
 • Произношение на y'all'd've y'all'd've [en]
 • Произношение на that's that's [en]
 • Произношение на must've must've [en]
 • Произношение на they'll they'll [en]
 • Произношение на weren't weren't [en]
 • Произношение на I'd I'd [en]
 • Произношение на wasn't wasn't [en]
 • Произношение на doesn't doesn't [en]
 • Произношение на cosplay cosplay [en]
 • Произношение на couldn't couldn't [en]
 • Произношение на would've would've [en]
 • Произношение на hadn't hadn't [en]
 • Произношение на there're there're [en]
 • Произношение на vet vet [en]
 • Произношение на it'll it'll [en]
 • Произношение на shouldn't shouldn't [en]
 • Произношение на 'twas 'twas [en]
 • Произношение на she's she's [en]
 • Произношение на we'll we'll [en]
 • Произношение на what's what's [en]
 • Произношение на it'd it'd [en]
 • Произношение на they’ve they’ve [en]
 • Произношение на he's he's [en]
 • Произношение на what're what're [en]
 • Произношение на that'll that'll [en]
 • Произношение на haven't haven't [en]
 • Произношение на might've might've [en]
 • Произношение на sax sax [en]
 • Произношение на we've we've [en]
 • Произношение на you'd you'd [en]
 • Произношение на what'd what'd [en]
 • Произношение на wanna wanna [en]
 • Произношение на could've could've [en]
 • Произношение на that'd that'd [en]
 • Произношение на hasn't hasn't [en]
 • Произношение на what've what've [en]
 • Произношение на who's who's [en]
 • Произношение на mustn't mustn't [en]
 • Произношение на who'll who'll [en]
 • Произношение на talc talc [fr]
 • Произношение на shouldn't've shouldn't've [en]
 • Произношение на I'd've I'd've [en]
 • Произношение на shan't shan't [en]
 • Произношение на should've should've [en]
 • Произношение на she'll she'll [en]
 • Произношение на wouldn't've wouldn't've [en]
 • Произношение на how'd how'd [en]
 • Произношение на prenup prenup [en]
 • Произношение на bios bios [en]
 • Произношение на it's it's [en]
 • Произношение на who'd who'd [en]
 • Произношение на couldn't've couldn't've [en]
 • Произношение на Indie Indie [pl]
 • Произношение на you'd've you'd've [en]
 • Произношение на there'd there'd [en]
 • Произношение на we'd've we'd've [en]
 • Произношение на they'd they'd [en]
 • Произношение на what'll what'll [en]
 • Произношение на cuppa cuppa [en]
 • Произношение на reverb reverb [en]
 • Произношение на I'mma I'mma [en]
 • Произношение на Di (name) Di (name) [en]
 • Произношение на oughtn't oughtn't [en]
 • Произношение на amn't amn't [en]
 • Произношение на telecom telecom [nl]
 • Произношение на he'll he'll [en]
 • Произношение на hubby hubby [en]
 • Произношение на mightn't mightn't [en]
 • Произношение на how's how's [en]
 • Произношение на East Mids East Mids [en]
 • Произношение на she'd she'd [en]
 • Произношение на prezzie prezzie [en]
 • Произношение на sth sth [en]
 • Произношение на prep prep [en]
 • Произношение на we'd we'd [en]
 • Произношение на synth synth [en]