Категория:

Biochemistry

Запиши произношенията на Biochemistry

 • Произношение на triglycerides triglycerides [en]
 • Произношение на DNA DNA [en]
 • Произношение на transversion transversion [en]
 • Произношение на cholesterol cholesterol [en]
 • Произношение на enzymatic enzymatic [en]
 • Произношение на dopamine dopamine [en]
 • Произношение на glutathione glutathione [en]
 • Произношение на undigested undigested [en]
 • Произношение на hemoglobina hemoglobina [pt]
 • Произношение на albumin albumin [en]
 • Произношение на ester ester [fr]
 • Произношение на receptor receptor [la]
 • Произношение на chitin chitin [en]
 • Произношение на proliferator-activated proliferator-activated [en]
 • Произношение на bioquímica bioquímica [es]
 • Произношение на bilirubin bilirubin [en]
 • Произношение на deoxyribose deoxyribose [en]
 • Произношение на enzymes enzymes [en]
 • Произношение на acetylcholinesterase acetylcholinesterase [en]
 • Произношение на arginine arginine [en]
 • Произношение на alcaloide alcaloide [es]
 • Произношение на hydroxylation hydroxylation [en]
 • Произношение на palindrome palindrome [en]
 • Произношение на euchromatin euchromatin [en]
 • Произношение на anthocyanin anthocyanin [en]
 • Произношение на citrin citrin [fr]
 • Произношение на glucocorticoid glucocorticoid [en]
 • Произношение на calcitriol calcitriol [en]
 • Произношение на hyaluronate hyaluronate [en]
 • Произношение на kinases kinases [en]
 • Произношение на proteína proteína [pt]
 • Произношение на diltiazem diltiazem [pt]
 • Произношение на denature denature [en]
 • Произношение на dopamin dopamin [de]
 • Произношение на lactose lactose [pt]
 • Произношение на synthesized synthesized [en]
 • Произношение на dipeptide dipeptide [en]
 • Произношение на Lysozyme Lysozyme [en]
 • Произношение на xylitol xylitol [en]
 • Произношение на globulin globulin [en]
 • Произношение на creatinine creatinine [en]
 • Произношение на double helix double helix [en]
 • Произношение на aldosterone aldosterone [en]
 • Произношение на denaturation denaturation [en]
 • Произношение на tryptophan tryptophan [en]
 • Произношение на dimer dimer [en]
 • Произношение на interleukin interleukin [en]
 • Произношение на Kary Mullis Kary Mullis [en]
 • Произношение на uracil uracil [en]
 • Произношение на opioid opioid [en]
 • Произношение на splicing splicing [en]
 • Произношение на tyrosine tyrosine [en]
 • Произношение на neurofibrillary neurofibrillary [en]
 • Произношение на purine purine [en]
 • Произношение на alkane alkane [en]
 • Произношение на sucrose sucrose [en]
 • Произношение на polyketide polyketide [en]
 • Произношение на corticosteroid corticosteroid [en]
 • Произношение на proteolytic proteolytic [en]
 • Произношение на deamination deamination [en]
 • Произношение на carbon cycle carbon cycle [en]
 • Произношение на somatostatin somatostatin [en]
 • Произношение на ribose ribose [en]
 • Произношение на nucleosome nucleosome [en]
 • Произношение на overwinding overwinding [en]
 • Произношение на thymidine thymidine [en]
 • Произношение на antibodies antibodies [en]
 • Произношение на proteinaceous proteinaceous [en]
 • Произношение на Kovacs Kovacs [de]
 • Произношение на коллаген коллаген [ru]
 • Произношение на aspartate aspartate [en]
 • Произношение на annealed annealed [en]
 • Произношение на pyruvate dehydrogenase pyruvate dehydrogenase [en]
 • Произношение на antigenic antigenic [en]
 • Произношение на DNA polymerase DNA polymerase [en]
 • Произношение на creatine creatine [en]
 • Произношение на retrotransposons retrotransposons [en]
 • Произношение на Paul Nurse Paul Nurse [en]
 • Произношение на kinase kinase [en]
 • Произношение на cholecalciferol cholecalciferol [en]
 • Произношение на unhybridized unhybridized [en]
 • Произношение на biochemie biochemie [de]
 • Произношение на hyaluronic hyaluronic [en]
 • Произношение на serine serine [en]
 • Произношение на carboxypolypeptidase carboxypolypeptidase [en]
 • Произношение на хемоглобин хемоглобин [bg]
 • Произношение на amylose amylose [en]
 • Произношение на ultracentrifuge ultracentrifuge [en]
 • Произношение на pigmentosum pigmentosum [en]
 • Произношение на angiotensin angiotensin [en]
 • Произношение на threonine threonine [en]
 • Произношение на glycoside glycoside [en]
 • Произношение на endopeptidase endopeptidase [pt]
 • Произношение на epitope epitope [en]
 • Произношение на histidine histidine [en]
 • Произношение на cholinesterase cholinesterase [en]
 • Произношение на Phosphorylierung Phosphorylierung [de]
 • Произношение на dehydrogenase dehydrogenase [en]
 • Произношение на biokimika biokimika [eu]
 • Произношение на pyrimidine pyrimidine [en]