Категория:

baati

Запиши произношенията на baati

 • Произношение на al al [es]
 • Произношение на Bon Bon [fr]
 • Произношение на bunt bunt [de]
 • Произношение на aaru aaru [pt]
 • Произношение на aji aji [ja]
 • Произношение на Boole Boole [en]
 • Произношение на baal baal [en]
 • Произношение на Aar Aar [de]
 • Произношение на abada abada [pt]
 • Произношение на aca aca [lmo]
 • Произношение на amal amal [ind]
 • Произношение на Baar Baar [gsw]
 • Произношение на Aal Aal [de]
 • Произношение на ak ak [tr]
 • Произношение на araf araf [cy]
 • Произношение на akara akara [cs]
 • Произношение на aj aj [sk]
 • Произношение на baat baat [pa]
 • Произношение на alku alku [fi]
 • Произношение на bañ bañ [wo]
 • Произношение на Aada Aada [fi]
 • Произношение на afal afal [cy]
 • Произношение на alal alal [kmr]
 • Произношение на Aju Aju [et]
 • Произношение на Alde Alde [eu]
 • Произношение на Àdduna Àdduna [wo]
 • Произношение на bokk bokk [wo]
 • Произношение на Bés Bés [wo]
 • Произношение на Amiin Amiin [wo]
 • Произношение на Àjjuma Àjjuma [wo]
 • Произношение на Àllarba Àllarba [wo]
 • Произношение на bëre bëre [wo]
 • Произношение на agsi agsi [wo]
 • Произношение на aaye aaye [hi]
 • Произношение на baax baax [wo]
 • Произношение на bataaxal bataaxal [wo]
 • Произношение на Ayubés Ayubés [wo]
 • Произношение на bëgg bëgg [wo]
 • Произношение на Altine Altine [wo]
 • Произношение на abadan abadan [tr]
 • Произношение на Almasi Almasi [sw]
 • Произношение на Alxames Alxames [wo]
 • Произношение на abal abal [pt]
 • Произношение на Abdu Abdu [ind]
 • Запиши произношението на Aajowoo Aajowoo [wo] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Abalante Abalante [wo] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Àddu Àddu [wo] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Àjjana Àjjana [wo] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Akkati Akkati [wo] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Alburaax Alburaax [wo] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Almet Almet [wo] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Am-jikko Am-jikko [wo] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Añ [wo] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Aaju Aaju [wo] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Aawa Aawa [ff | wo] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Aayoo Aayoo [wo] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Aballoo Aballoo [wo] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Agum Agum [wo] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Àjji Àjji [wo] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Aldànke Aldànke [wo] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на àll àll [wo] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Almuudó Almuudó [wo] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Amaa Amaa [wo] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на ànd ànd [wo] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на baxal baxal [wo | yua] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на bóli bóli [is | wo] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Aakara Aakara [wo] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Aawlu Aawlu [wo] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Aaytal Aaytal [wo] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на àbb àbb [wo] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Alaakulli Alaakulli [wo] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Àllaaji Àllaaji [wo] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Aloom Aloom [wo] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Amaana Amaana [wo] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на araam araam [wo] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на bàyyi bàyyi [wo] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Aakimu Aakimu [wo] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Aawo Aawo [wo] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Àbbaatu Àbbaatu [wo] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Afeer Afeer [wo] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Ajab Ajab [wo] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Ajoor Ajoor [wo] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Alaku Alaku [wo] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Aldemba Aldemba [wo] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Àllaar Àllaar [wo] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Aaxajala Aaxajala [wo] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на àgg àgg [wo] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Ajagjag Ajagjag [wo] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Alfok Alfok [wo] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Àllaaxira Àllaaxira [wo] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Ameel Ameel [wo] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на artu artu [wo | ast] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на baaxantal baaxantal [wo] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на bëñ bëñ [wo] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Aadama Aadama [wo] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Aalim Aalim [wo] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на aay aay [wo] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Abajadda Abajadda [wo] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Àggale Àggale [wo] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Ajaratu Ajaratu [wo] Очаква произнасяне