Категория:

Ama-mi

Запиши произношенията на Ama-mi

 • Произношение на kuma kuma [ilo]
 • Произношение на nga nga [ilo]
 • Произношение на langit langit [ilo]
 • Произношение на pakawanennakami pakawanennakami [ilo]
 • Произношение на Sadi Sadi [ilo]
 • Произношение на kasta kasta [sv]
 • Произношение на Umay Umay [ilo]
 • Произношение на pagariam pagariam [ilo]
 • Произношение на Madaydayaw Madaydayaw [ilo]
 • Произношение на iyeg iyeg [ilo]
 • Произношение на pagayatam pagayatam [ilo]
 • Произношение на Amami Amami [ilo]
 • Произношение на panamakawanmi panamakawanmi [ilo]
 • Произношение на ditoy ditoy [ilo]
 • Произношение на taraonmi taraonmi [ilo]
 • Произношение на inaldaw inaldaw [ilo]
 • Произношение на dinakam dinakam [ilo]
 • Произношение на Naganmo Naganmo [ilo]
 • Произношение на kadakam kadakam [ilo]
 • Произношение на addaka addaka [ilo]
 • Произношение на iti iti [ilo]
 • Произношение на dakes dakes [ilo]
 • Произношение на pannakasulisog pannakasulisog [ilo]
 • Произношение на Maaramid Maaramid [ilo]
 • Произношение на ut-utangmi ut-utangmi [ilo]
 • Произношение на isalakannakami isalakannakami [ilo]
 • Произношение на kadagiti kadagiti [ilo]
 • Произношение на nakautang nakautang [ilo]
 • Произношение на Itedmo Itedmo [ilo]
 • Произношение на kadakami kadakami [ilo]