Справочник за произношение на норвежки съвременен

Search and learn to pronounce words and phrases in this language (норвежки съвременен). Learn to pronounce with our guides.

Most consulted pronunciations in норвежки съвременен

  • Произношение на de de
  • Произношение на island island
  • Произношение на glas glas
  • Произношение на sport sport
  • Произношение на du du
  • Произношение на JYSK JYSK
  • Произношение на England England
  • Произношение на drama drama
  • Произношение на fjord fjord
  • Произношение на Europa Europa

Виж всички

Do you want to pronounce words and phrases in this language (норвежки съвременен)?