Справочник за произношение на норвежки съвременен

Search and learn to pronounce words and phrases in this language (норвежки съвременен). Learn to pronounce with our guides.

Most consulted pronunciations in норвежки съвременен

  • Произношение на de de
  • Произношение на island island
  • Произношение на glas glas
  • Произношение на sport sport
  • Произношение на England England
  • Произношение на du du
  • Произношение на drama drama
  • Произношение на habitat habitat
  • Произношение на analyse analyse
  • Произношение на Europa Europa

Виж всички

Do you want to pronounce words and phrases in this language (норвежки съвременен)?