Как се правят записите

Най-нови указания и помощ при затруднения

1. Микрофон

За да записвате Ви трябва микрофон. Повечето уеб камери имат вграден микрофон, който може да ползвате. Ако нямате нито микрофон, нито уеб камера, снабдете се с едно от двете, за да ползвате пълния потенциал на Forvo.

2. Упълномощаване

Flash добавката, която ползваме при записите, се нуждае от пълномощно за достъп до микрофона. Преди да започнете да записвате, трябва да ѝ позволите доспъпа до микрофона, както е показано на картинката.

3. Запис

Вече можете да записвате. Натиснете "Rec" и изговорете думата. Имате 2,5 сек. Достатъчно е за почти всички думи и за повечето кратки изрази на всички езици.

След като времето за запис изтече, той се пуска автоматично и чувате как сте произнесли думата. Можете да го прослушвате многократно. Ако не Ви харесва, запишете думата отново.

4.Изпращане на записа

След всеки запис бутонът "изпрати" се активира. Натиснете го, за да изпратите записа.

5. Хитринки

Ако не желаете да давате разрешение за достъп до микрофона всеки път, кликнете с десния бутон върху записвачката, изберете "настройки", отидете на "лични данни", изберете "позволи достъп" и "запомни". Можете да върнете предишната настройка, винаги когато пожелаете.

6. Проблеми?

Ако нищо не се чува, опитайте да вдигнете нивото на звука. Кликнете с десния бутон на мишката върху записвачката и отидете в "настройки". С левия бутон изберете иконата с микрофон и пак с левия бутон преместете потенциометъра към по-високо ниво на звука.

За повече информация посетете страницата на Adobe.