Категория:

Vogel

Запиши произношенията на Vogel

 • Произношение на Zwarte stern Zwarte stern [nl]
 • Произношение на Buidelmees Buidelmees [nl]
 • Произношение на Nestflüchter Nestflüchter [de]
 • Произношение на pijlstaart pijlstaart [nl]
 • Произношение на Groenpootruiter Groenpootruiter [nl]
 • Произношение на Teichrohrsänger Teichrohrsänger [de]
 • Произношение на hoogvogel hoogvogel [nl]
 • Произношение на casarca casarca [nl]
 • Произношение на Rotsduif Rotsduif [nl]
 • Произношение на Drieteenmeeuw Drieteenmeeuw [nl]
 • Произношение на blauwe reiger blauwe reiger [nl]
 • Произношение на Schwarzkehlchen Schwarzkehlchen [de]
 • Произношение на bosuil bosuil [nl]
 • Произношение на Schneeammer Schneeammer [de]
 • Произношение на Schilfrohrsänger Schilfrohrsänger [de]
 • Произношение на Spotvogel Spotvogel [nl]
 • Произношение на Zilpzalp Zilpzalp [de]
 • Произношение на Appelvink Appelvink [nl]
 • Произношение на zwarte ooievaar zwarte ooievaar [nl]
 • Произношение на krombekstrandloper krombekstrandloper [nl]
 • Произношение на Tuinfluiter Tuinfluiter [nl]
 • Произношение на Glanskop Glanskop [nl]
 • Произношение на Baumschwalbe Baumschwalbe [de]
 • Произношение на Zwartkopmeeuw Zwartkopmeeuw [nl]
 • Произношение на Kasuar Kasuar [de]
 • Произношение на Alpendohle Alpendohle [de]
 • Произношение на Kleinst waterhoen Kleinst waterhoen [nl]
 • Произношение на Rauchschwalbe Rauchschwalbe [de]
 • Произношение на Kiefernkreuzschnabel Kiefernkreuzschnabel [de]
 • Произношение на Roodkopklauwier Roodkopklauwier [nl]
 • Произношение на Grauwe kiekendief Grauwe kiekendief [nl]
 • Произношение на Bijeneter Bijeneter [nl]
 • Произношение на Heckenbraunelle Heckenbraunelle [de]
 • Произношение на Weidenmeise Weidenmeise [de]
 • Произношение на Zitronenstelze Zitronenstelze [de]
 • Произношение на Schafstelze Schafstelze [de]
 • Произношение на Beflijster Beflijster [nl]
 • Произношение на aalscholver aalscholver [nl]
 • Произношение на Baumpieper Baumpieper [de]
 • Произношение на oeverloper oeverloper [nl]
 • Произношение на Saatkrähe Saatkrähe [de]
 • Произношение на Krammetsvogel Krammetsvogel [de]
 • Произношение на oehoe oehoe [nl]
 • Произношение на Poelruiter Poelruiter [nl]
 • Произношение на Wiesenpieper Wiesenpieper [de]
 • Произношение на patrijs patrijs [nl]
 • Произношение на smient smient [nl]
 • Произношение на sperwer sperwer [nl]
 • Произношение на Steinlerche Steinlerche [de]
 • Произношение на Klein waterhoen Klein waterhoen [nl]
 • Произношение на Ruigpootuil Ruigpootuil [nl]
 • Произношение на Kohlmeise Kohlmeise [de]
 • Произношение на kolgans kolgans [nl]
 • Произношение на Dwergstern Dwergstern [nl]
 • Произношение на zwarte wouw zwarte wouw [nl]
 • Произношение на Kuifkoekoek Kuifkoekoek [nl]
 • Произношение на kleine zilverreiger kleine zilverreiger [nl]
 • Произношение на Groene specht Groene specht [nl]
 • Произношение на Waterspreeuw Waterspreeuw [nl]
 • Произношение на Gartengrasmücke Gartengrasmücke [de]
 • Произношение на paradijsvogel paradijsvogel [nl]
 • Произношение на Weidenlaubsänger Weidenlaubsänger [de]
 • Произношение на Braunkehlchen Braunkehlchen [de]
 • Произношение на Winterkoning Winterkoning [nl]
 • Произношение на Klapekster Klapekster [nl]
 • Произношение на Singdrossel Singdrossel [de]
 • Произношение на Grünfink Grünfink [de]
 • Произношение на Waldpieper Waldpieper [de]
 • Произношение на Schwarzdrossel Schwarzdrossel [de]
 • Произношение на regenwulp regenwulp [nl]
 • Произношение на koolmees koolmees [nl]
 • Произношение на Grote jager Grote jager [nl]
 • Произношение на Zaunammer Zaunammer [de]
 • Произношение на Rotkopfwürger Rotkopfwürger [de]
 • Произношение на Zomertortel Zomertortel [nl]
 • Произношение на Dougalls stern Dougalls stern [nl]
 • Произношение на Bosruiter Bosruiter [nl]
 • Произношение на scholekster scholekster [nl]
 • Произношение на Steppenpieper Steppenpieper [de]
 • Произношение на Kleine barmsijs Kleine barmsijs [nl]
 • Произношение на Papageien Papageien [de]
 • Произношение на Hänfling Hänfling [de]
 • Произношение на bontbekplevier bontbekplevier [nl]
 • Произношение на Korea-Kleiber Korea-Kleiber [de]
 • Произношение на zilverplevier zilverplevier [nl]
 • Произношение на Rietgors Rietgors [nl]
 • Произношение на Nachtigall-Rohrsänger Nachtigall-Rohrsänger [de]
 • Произношение на Klippenkleiber Klippenkleiber [de]
 • Произношение на Drosselrohrsänger Drosselrohrsänger [de]
 • Произношение на Lapplandmeise Lapplandmeise [de]
 • Произношение на Feldsperling Feldsperling [de]
 • Произношение на Matkop Matkop [nl]
 • Произношение на Ussuri-Laubsänger Ussuri-Laubsänger [de]
 • Произношение на Aaskrähe Aaskrähe [de]
 • Произношение на kuifeend kuifeend [nl]
 • Произношение на Sahara-Wüstengimpel Sahara-Wüstengimpel [de]
 • Произношение на Jangtse-Papageienschnabel Jangtse-Papageienschnabel [de]
 • Произношение на rietgans rietgans [nl]
 • Произношение на Haubenlerche Haubenlerche [de]
 • Произношение на Strandleeuwerik Strandleeuwerik [nl]