Категория:

verbs in Latin

Запиши произношенията на verbs in Latin

 • Произношение на aborto aborto [pt]
 • Произношение на accio accio [la]
 • Произношение на acervo acervo [pt]
 • Произношение на accipio accipio [la]
 • Произношение на abolefacio abolefacio [la]
 • Произношение на abdo abdo [la]
 • Произношение на addo addo [la]
 • Произношение на accuso accuso [la]
 • Произношение на accelero accelero [la]
 • Произношение на accedo accedo [la]
 • Произношение на adaucto adaucto [pt]
 • Произношение на adeo adeo [la]
 • Произношение на accommodo accommodo [la]
 • Произношение на abstineo abstineo [la]
 • Произношение на acuo acuo [pt]
 • Произношение на abnuo abnuo [la]
 • Произношение на adamplio adamplio [la]
 • Произношение на adedo adedo [la]
 • Произношение на abundo abundo [la]
 • Произношение на adclino adclino [la]
 • Произношение на adbello adbello [la]
 • Произношение на absumo absumo [la]
 • Произношение на abrogo abrogo [la]
 • Произношение на adequito adequito [la]
 • Произношение на abaestuo abaestuo [la]
 • Произношение на addico addico [la]
 • Произношение на absolvo absolvo [la]
 • Произношение на adesurio adesurio [la]
 • Произношение на absento absento [la]
 • Произношение на adfero adfero [la]
 • Произношение на abnumero abnumero [la]
 • Произношение на abstergeo abstergeo [la]
 • Произношение на adaugeo adaugeo [la]
 • Произношение на abscedo abscedo [la]
 • Произношение на adaperio adaperio [la]
 • Произношение на accessito accessito [la]
 • Произношение на abscindo abscindo [la]
 • Произношение на adambulo adambulo [la]
 • Произношение на adaestuo adaestuo [la]
 • Произношение на acu pingo acu pingo [la]
 • Произношение на abbrevio abbrevio [la]
 • Произношение на abambulo abambulo [la]
 • Произношение на adcuro adcuro [la]
 • Произношение на abiudico abiudico [la]
 • Произношение на abiungo abiungo [la]
 • Произношение на actito actito [la]
 • Произношение на adbito adbito [la]
 • Произношение на abscido abscido [la]
 • Произношение на acclino acclino [la]
 • Произношение на abnego abnego [la]
 • Произношение на abigo abigo [la]
 • Произношение на abscondo abscondo [la]
 • Произношение на abligurrio abligurrio [la]
 • Произношение на abduco abduco [la]
 • Произношение на abutor abutor [la]
 • Произношение на accipitro accipitro [la]
 • Произношение на ablacto ablacto [la]
 • Произношение на addecet addecet [la]
 • Произношение на adduco adduco [la]
 • Произношение на abominor abominor [la]
 • Произношение на abiuro abiuro [la]
 • Произношение на abloco abloco [la]
 • Произношение на accepto accepto [la]
 • Произношение на abnato abnato [la]
 • Произношение на absterreo absterreo [la]
 • Произношение на adapto adapto [la]
 • Произношение на abarceo abarceo [la]
 • Произношение на absilio absilio [la]
 • Произношение на accusito accusito [la]
 • Произношение на abicio abicio [la]
 • Произношение на accorporo accorporo [la]
 • Произношение на aberro aberro [la]
 • Произношение на abluo abluo [la]
 • Произношение на abrado abrado [la]
 • Произношение на absono absono [la]
 • Произношение на aborior aborior [la]
 • Произношение на addubito addubito [la]
 • Произношение на addormisco addormisco [la]
 • Произношение на lĕgis lĕgis [la]
 • Произношение на adaequo adaequo [la]
 • Произношение на abludo abludo [la]
 • Произношение на absorbeo absorbeo [la]
 • Произношение на acedior acedior [la]
 • Произношение на abeo abeo [la]
 • Произношение на addoceo addoceo [la]
 • Произношение на ablacuo ablacuo [la]
 • Произношение на abstraho abstraho [la]
 • Произношение на acclaro acclaro [la]
 • Произношение на absisto absisto [la]
 • Произношение на abrenuntio abrenuntio [la]
 • Произношение на abaeto abaeto [la]
 • Произношение на aderro aderro [la]
 • Произношение на aboriscor aboriscor [la]
 • Произношение на acquiesco acquiesco [la]
 • Произношение на abiurgo abiurgo [la]
 • Произношение на absto absto [la]
 • Произношение на abrumpo abrumpo [la]
 • Произношение на accuro accuro [la]
 • Произношение на abstrudo abstrudo [la]
 • Произношение на adcommodo adcommodo [la]