Категория:

verbs in French

Запиши произношенията на verbs in French

 • Произношение на je suis je suis [fr]
 • Произношение на dormir dormir [fr]
 • Произношение на je parle je parle [fr]
 • Произношение на besoin besoin [fr]
 • Произношение на avoir avoir [fr]
 • Произношение на j'ai j'ai [fr]
 • Произношение на être être [fr]
 • Произношение на Je m'appelle Je m'appelle [fr]
 • Произношение на baiser baiser [fr]
 • Произношение на c'est c'est [fr]
 • Произношение на nous faisons nous faisons [fr]
 • Произношение на Je peux Je peux [fr]
 • Произношение на prendre prendre [fr]
 • Произношение на tu es tu es [fr]
 • Произношение на parler parler [fr]
 • Произношение на il y a il y a [fr]
 • Произношение на regarder regarder [fr]
 • Произношение на il est il est [fr]
 • Произношение на chanter chanter [fr]
 • Произношение на nous sommes nous sommes [fr]
 • Произношение на vous êtes vous êtes [fr]
 • Произношение на je vais je vais [fr]
 • Произношение на j'aime j'aime [fr]
 • Произношение на craindre craindre [fr]
 • Произношение на jouer jouer [fr]
 • Произношение на aller aller [fr]
 • Произношение на Je veux Je veux [fr]
 • Произношение на partir partir [fr]
 • Произношение на je t'aime beaucoup je t'aime beaucoup [fr]
 • Произношение на rencontrer rencontrer [fr]
 • Произношение на vivre vivre [fr]
 • Произношение на déjeuner déjeuner [fr]
 • Произношение на j'ai eu j'ai eu [fr]
 • Произношение на elle est elle est [fr]
 • Произношение на Voir Voir [fr]
 • Произношение на sortir sortir [fr]
 • Произношение на je me présente je me présente [fr]
 • Произношение на tu t'appelles tu t'appelles [fr]
 • Произношение на travailler travailler [fr]
 • Произношение на nous avons nous avons [fr]
 • Произношение на j'habite j'habite [fr]
 • Произношение на elles sont elles sont [fr]
 • Произношение на vous allez vous allez [fr]
 • Произношение на veulent veulent [fr]
 • Произношение на boire boire [fr]
 • Произношение на Écouter Écouter [fr]
 • Произношение на apprendre apprendre [fr]
 • Произношение на lire lire [fr]
 • Произношение на je souhaite je souhaite [fr]
 • Произношение на vouloir vouloir [fr]
 • Произношение на Je voudrais chercher Je voudrais chercher [fr]
 • Произношение на je voudrais je voudrais [fr]
 • Произношение на était était [fr]
 • Произношение на Est-ce Est-ce [fr]
 • Произношение на Je veux aller Je veux aller [fr]
 • Произношение на appeler appeler [fr]
 • Произношение на nous nous appelons nous nous appelons [fr]
 • Произношение на choisir choisir [fr]
 • Произношение на chercher chercher [fr]
 • Произношение на tu parles tu parles [fr]
 • Произношение на Je vais t'aimer Je vais t'aimer [fr]
 • Произношение на penser penser [fr]
 • Произношение на je fais je fais [fr]
 • Произношение на je faisais je faisais [fr]
 • Произношение на enseigner enseigner [fr]
 • Произношение на nous aimons nous aimons [fr]
 • Произношение на Commencer Commencer [fr]
 • Произношение на gagner gagner [fr]
 • Произношение на compter compter [fr]
 • Произношение на attendre attendre [fr]
 • Произношение на vous faites vous faites [fr]
 • Произношение на essayer essayer [fr]
 • Произношение на vous voulez vous voulez [fr]
 • Произношение на je prends je prends [fr]
 • Произношение на j'étudie j'étudie [fr]
 • Произношение на Nager Nager [fr]
 • Произношение на tu aimes tu aimes [fr]
 • Произношение на danser danser [fr]
 • Произношение на tu vas tu vas [fr]
 • Произношение на je regarde je regarde [fr]
 • Произношение на vous aimez vous aimez [fr]
 • Произношение на J'ai besoin J'ai besoin [fr]
 • Произношение на je mange je mange [fr]
 • Произношение на Arriver Arriver [fr]
 • Произношение на vous vous appelez vous vous appelez [fr]
 • Произношение на vous parlez vous parlez [fr]
 • Произношение на nous voulons nous voulons [fr]
 • Произношение на conduire conduire [fr]
 • Произношение на elles s'appellent elles s'appellent [fr]
 • Произношение на devenir devenir [fr]
 • Произношение на je me souviens je me souviens [fr]
 • Произношение на Étudier Étudier [fr]
 • Произношение на nous allons nous allons [fr]
 • Произношение на pense pense [fr]
 • Произношение на j'aimerais j'aimerais [fr]
 • Произношение на apporter apporter [fr]
 • Произношение на croire croire [fr]
 • Произношение на il va il va [fr]
 • Произношение на tuer tuer [fr]
 • Произношение на s'asseoir s'asseoir [fr]