Категория:

verbs (tr)

Запиши произношенията на verbs (tr)

 • Произношение на köpürtmek köpürtmek [tr]
 • Произношение на yumurtlamak yumurtlamak [tr]
 • Произношение на batmak batmak [tr]
 • Произношение на zayıflamak zayıflamak [tr]
 • Произношение на gömmek gömmek [tr]
 • Произношение на sahiplenmek sahiplenmek [tr]
 • Произношение на ısınmak ısınmak [tr]
 • Произношение на susturmak susturmak [tr]
 • Произношение на iliştirmek iliştirmek [tr]
 • Произношение на hafiflemek hafiflemek [tr]
 • Произношение на evhamlanmak evhamlanmak [tr]
 • Произношение на bayağılaşmak bayağılaşmak [tr]
 • Произношение на borçlanmak borçlanmak [tr]
 • Произношение на sürtmek sürtmek [tr]
 • Произношение на gururlanmak gururlanmak [tr]
 • Произношение на uğuldamak uğuldamak [tr]
 • Произношение на yadsımak yadsımak [tr]
 • Произношение на kertmek kertmek [tr]
 • Произношение на esmek esmek [tr]
 • Произношение на tükenmek tükenmek [tr]
 • Произношение на kıskanmak kıskanmak [tr]
 • Произношение на karşılanmak karşılanmak [tr]
 • Произношение на serinlemek serinlemek [tr]
 • Произношение на cıvıklaşmak cıvıklaşmak [tr]
 • Произношение на saçılmak saçılmak [tr]
 • Произношение на vazgeçirmek vazgeçirmek [tr]
 • Произношение на elenmek elenmek [tr]
 • Произношение на çağdaşlaşmak çağdaşlaşmak [tr]
 • Произношение на seslenmek seslenmek [tr]
 • Произношение на örtüşmek örtüşmek [tr]
 • Произношение на üstlenmek üstlenmek [tr]
 • Произношение на kırılmak kırılmak [tr]
 • Произношение на keşfetmek keşfetmek [tr]
 • Произношение на azgınlaşmak azgınlaşmak [tr]
 • Произношение на buruşturmak buruşturmak [tr]
 • Произношение на koyulaştırmak koyulaştırmak [tr]
 • Произношение на koklatmak koklatmak [tr]
 • Произношение на bağışlatmak bağışlatmak [tr]
 • Произношение на ufalanmak ufalanmak [tr]
 • Произношение на kenetlenmek kenetlenmek [tr]
 • Произношение на icabına bakmak icabına bakmak [tr]
 • Произношение на sataşmak sataşmak [tr]
 • Произношение на kısıtlanmak kısıtlanmak [tr]
 • Произношение на püskürmek püskürmek [tr]
 • Произношение на kümeleşmek kümeleşmek [tr]
 • Произношение на başvurmak başvurmak [tr]
 • Произношение на burmak burmak [tr]
 • Произношение на sığdırmak sığdırmak [tr]
 • Произношение на gezinmek gezinmek [tr]
 • Произношение на kaşındırmak kaşındırmak [tr]
 • Произношение на yüceltilmek yüceltilmek [tr]
 • Произношение на buğulamak buğulamak [tr]
 • Произношение на silâhsızlanmak silâhsızlanmak [tr]
 • Произношение на kuşkulanmak kuşkulanmak [tr]
 • Произношение на uğramak uğramak [tr]
 • Произношение на övünmek övünmek [tr]
 • Произношение на asfaltlamak asfaltlamak [tr]
 • Произношение на tıksırmak tıksırmak [tr]
 • Произношение на titreşmek titreşmek [tr]
 • Произношение на yeşertmek yeşertmek [tr]
 • Произношение на ziftlenmek ziftlenmek [tr]
 • Произношение на kronikleşmek kronikleşmek [tr]
 • Произношение на yıkmak yıkmak [tr]
 • Произношение на başarmak başarmak [tr]
 • Произношение на içerlemek içerlemek [tr]
 • Произношение на kazandırmak kazandırmak [tr]
 • Произношение на aralanmak aralanmak [tr]
 • Произношение на bıktırmak bıktırmak [tr]
 • Произношение на burkulmak burkulmak [tr]
 • Произношение на adamak adamak [tr]
 • Произношение на kireçlenmek kireçlenmek [tr]
 • Произношение на kanlanmak kanlanmak [tr]
 • Произношение на bulanmak bulanmak [tr]
 • Произношение на pislenmek pislenmek [tr]
 • Произношение на çarptırmak çarptırmak [tr]
 • Произношение на röntgenlemek röntgenlemek [tr]
 • Произношение на kabalaşmak kabalaşmak [tr]
 • Произношение на içermek içermek [tr]
 • Произношение на bıçkınlaşmak bıçkınlaşmak [tr]
 • Произношение на diklenmek diklenmek [tr]
 • Произношение на uçuklamak uçuklamak [tr]
 • Произношение на birleşmek birleşmek [tr]
 • Произношение на tökezlemek tökezlemek [tr]
 • Произношение на üstelemek üstelemek [tr]
 • Произношение на kurgulamak kurgulamak [tr]
 • Произношение на bulaşmak bulaşmak [tr]
 • Произношение на hayıflanmak hayıflanmak [tr]
 • Произношение на haşlanmak haşlanmak [tr]
 • Произношение на pazarlamak pazarlamak [tr]
 • Произношение на heveslenmek heveslenmek [tr]
 • Произношение на yanaştırmak yanaştırmak [tr]
 • Произношение на sivrilmek sivrilmek [tr]
 • Произношение на yıkılmak yıkılmak [tr]
 • Произношение на devredilmek devredilmek [tr]
 • Произношение на boynuzlamak boynuzlamak [tr]
 • Произношение на şartlandırmak şartlandırmak [tr]
 • Произношение на moruklaşmak moruklaşmak [tr]
 • Произношение на düğmelemek düğmelemek [tr]
 • Произношение на toslamak toslamak [tr]
 • Произношение на yamanmak yamanmak [tr]