Категория:

verb present tense

Запиши произношенията на verb present tense

 • Произношение на breathing breathing [en]
 • Произношение на jogging jogging [en]
 • Произношение на squirrels squirrels [en]
 • Произношение на resulting resulting [en]
 • Произношение на unites unites [en]
 • Произношение на budgeting budgeting [en]
 • Произношение на puts puts [en]
 • Произношение на ought ought [en]
 • Произношение на twerking twerking [en]
 • Произношение на glistering glistering [en]
 • Произношение на housekeeping housekeeping [en]
 • Произношение на meddling meddling [en]
 • Произношение на babbling babbling [en]
 • Произношение на jangling jangling [en]
 • Произношение на focuses focuses [en]
 • Произношение на talking talking [en]
 • Произношение на routes routes [nl]
 • Произношение на emails emails [en]
 • Произношение на excoriating excoriating [en]
 • Произношение на lead (verb) lead (verb) [en]
 • Произношение на leading (direction) leading (direction) [en]
 • Произношение на falls falls [en]
 • Произношение на drizzling drizzling [en]
 • Произношение на Surges Surges [en]
 • Произношение на slumbers slumbers [en]
 • Произношение на coordinates (verb) coordinates (verb) [en]
 • Произношение на catastrophizing catastrophizing [en]
 • Произношение на respects respects [en]
 • Произношение на bonking bonking [en]
 • Произношение на skyjacking skyjacking [en]
 • Произношение на parbuckling parbuckling [en]
 • Произношение на gazundering gazundering [en]
 • Произношение на whirs whirs [en]
 • Произношение на does (verb) does (verb) [en]
 • Произношение на voguing voguing [en]
 • Произношение на foraging foraging [en]
 • Произношение на faggoting faggoting [en]
 • Произношение на sparring sparring [en]
 • Произношение на levelling levelling [en]
 • Произношение на encircling encircling [en]
 • Произношение на cuffs cuffs [en]
 • Произношение на becoming becoming [en]
 • Произношение на plaits plaits [en]
 • Произношение на stiffening stiffening [en]
 • Произношение на spree-shooting spree-shooting [en]
 • Произношение на blathering blathering [en]
 • Произношение на counseling counseling [en]
 • Произношение на counselling counselling [en]
 • Произношение на bats bats [en]
 • Произношение на hacking hacking [en]
 • Произношение на sleeping sleeping [en]
 • Произношение на snouting snouting [en]
 • Произношение на vagabonding vagabonding [en]
 • Произношение на sexting sexting [en]
 • Произношение на plastering plastering [en]
 • Произношение на having having [en]
 • Произношение на foxes foxes [en]
 • Произношение на quips quips [en]
 • Произношение на segueing segueing [en]
 • Произношение на blustering blustering [en]
 • Произношение на hothousing hothousing [en]
 • Произношение на paralleling paralleling [en]
 • Произношение на heaving heaving [en]
 • Произношение на cantering cantering [en]
 • Произношение на リーディング リーディング [ja]
 • Произношение на interrailing interrailing [en]
 • Произношение на curves curves [en]
 • Произношение на syringes syringes [en]
 • Произношение на empowering empowering [en]
 • Произношение на heaps heaps [en]
 • Произношение на domineering domineering [en]
 • Произношение на distilling distilling [en]
 • Произношение на biases biases [en]
 • Произношение на biasing biasing [en]
 • Произношение на enduring enduring [en]
 • Произношение на scintillating scintillating [en]
 • Произношение на clacking clacking [en]
 • Произношение на breeding breeding [en]
 • Произношение на queuing queuing [en]
 • Произношение на hitting hitting [en]
 • Произношение на heating heating [en]
 • Произношение на flaming flaming [en]
 • Произношение на rankles rankles [en]
 • Произношение на opposes opposes [en]
 • Произношение на estimates (verb) estimates (verb) [en]
 • Произношение на scars scars [en]
 • Произношение на chilling chilling [en]
 • Произношение на separates (verb) separates (verb) [en]
 • Произношение на following following [en]
 • Произношение на deducing deducing [en]
 • Произношение на snatching snatching [en]
 • Произношение на pricks pricks [en]
 • Произношение на directing directing [en]
 • Произношение на shampooing shampooing [en]
 • Произношение на peering peering [en]
 • Произношение на peers peers [en]
 • Произношение на streaming streaming [en]
 • Произношение на sloughing sloughing [en]
 • Произношение на listing listing [en]
 • Произношение на bucketing down bucketing down [en]