Категория:

verb - infinitiu

Запиши произношенията на verb - infinitiu

 • Произношение на tardar tardar [pt]
 • Произношение на oblidar oblidar [ia]
 • Произношение на pelar pelar [pt]
 • Произношение на perfumar perfumar [pt]
 • Произношение на acular acular [oc]
 • Произношение на capturar capturar [pt]
 • Произношение на embarcar embarcar [pt]
 • Произношение на abjurar abjurar [es]
 • Произношение на servar servar [sv]
 • Произношение на versificar versificar [pt]
 • Произношение на delirar delirar [pt]
 • Произношение на lapidar lapidar [es]
 • Произношение на adormir adormir [ca]
 • Произношение на emancipar emancipar [es]
 • Произношение на meditar meditar [es]
 • Произношение на lacrar lacrar [pt]
 • Произношение на agradar agradar [es]
 • Произношение на ficar ficar [pt]
 • Произношение на acoquinar acoquinar [pt]
 • Произношение на derivar derivar [pt]
 • Произношение на caducar caducar [es]
 • Произношение на obcecar obcecar [es]
 • Произношение на radiar radiar [es]
 • Произношение на orientar orientar [es]
 • Произношение на laxar laxar [es]
 • Произношение на ostentar ostentar [es]
 • Произношение на justar justar [es]
 • Произношение на acanalar acanalar [ca]
 • Произношение на Niquelar Niquelar [es]
 • Произношение на identificar identificar [es]
 • Произношение на adobar adobar [ca]
 • Произношение на mesar mesar [es]
 • Произношение на abadernar abadernar [ca]
 • Произношение на verdejar verdejar [ca]
 • Произношение на salpicar salpicar [pt]
 • Произношение на recollir recollir [ca]
 • Произношение на falsificar falsificar [es]
 • Произношение на celar celar [es]
 • Произношение на tesar tesar [es]
 • Произношение на adherir adherir [es]
 • Произношение на acabalar acabalar [oc]
 • Произношение на habilitar habilitar [es]
 • Произношение на implantar implantar [es]
 • Произношение на deprimir deprimir [pt]
 • Произношение на infiltrar infiltrar [pt]
 • Произношение на variar variar [es]
 • Произношение на bategar bategar [pt]
 • Произношение на florir florir [pt]
 • Произношение на derrocar derrocar [es]
 • Произношение на inferir inferir [es]
 • Произношение на igualar igualar [es]
 • Произношение на taponar taponar [es]
 • Произношение на bordar bordar [pt]
 • Произношение на deglutir deglutir [es]
 • Произношение на acidificar acidificar [pt]
 • Произношение на federar federar [pt]
 • Произношение на liquidar liquidar [pt]
 • Произношение на saciar saciar [pt]
 • Произношение на campar campar [es]
 • Произношение на nitrar nitrar [pt]
 • Произношение на degenerar degenerar [pt]
 • Произношение на ondular ondular [pt]
 • Произношение на infectar infectar [pt]
 • Произношение на vaccinar vaccinar [oc]
 • Произношение на farcir farcir [ca]
 • Произношение на beatificar beatificar [pt]
 • Произношение на inaugurar inaugurar [es]
 • Произношение на tarifar tarifar [ro]
 • Произношение на catalogar catalogar [pt]
 • Произношение на calfar calfar [oc]
 • Произношение на qualificar qualificar [pt]
 • Произношение на sepultar sepultar [pt]
 • Произношение на agenciar agenciar [pt]
 • Произношение на acceptar acceptar [ca]
 • Произношение на nimbar nimbar [es]
 • Произношение на acerar acerar [es]
 • Произношение на mesclar mesclar [pt]
 • Произношение на carbonatar carbonatar [pt]
 • Произношение на fantasiar fantasiar [pt]
 • Произношение на rarificar rarificar [es]
 • Произношение на matinar matinar [gl]
 • Произношение на calcinar calcinar [pt]
 • Произношение на secundar secundar [es]
 • Произношение на parangonar parangonar [es]
 • Произношение на delatar delatar [pt]
 • Произношение на electrocutar electrocutar [es]
 • Произношение на impressionar impressionar [pt]
 • Произношение на graduar graduar [es]
 • Произношение на desafiar desafiar [es]
 • Произношение на carrar carrar [pt]
 • Произношение на fecundar fecundar [es]
 • Произношение на demarcar demarcar [pt]
 • Произношение на ocasionar ocasionar [es]
 • Произношение на verbejar verbejar [pt]
 • Произношение на legislar legislar [es]
 • Произношение на declarar declarar [es]
 • Произношение на perdurar perdurar [pt]
 • Произношение на governar governar [pt]
 • Произношение на eludir eludir [es]
 • Произношение на denegar denegar [es]