• Произношение на کهڑا ہونا کهڑا ہونا [ur]
 • Произношение на تھمانا تھمانا [ur]
 • Произношение на چاٹنا چاٹنا [ur]
 • Произношение на کهولنا کهولنا [ur]
 • Произношение на کهلنا کهلنا [ur]
 • Произношение на موڑنا موڑنا [ur]
 • Произношение на جاننا جاننا [ur]
 • Произношение на بهولنا بهولنا [ur]
 • Произношение на پکڑانا پکڑانا [ur]
 • Произношение на rozrzucasz rozrzucasz [pl]
 • Произношение на czekać czekać [pl]
 • Произношение на دوںگا دوںگا [ur]
 • Произношение на جاوںگا جاوںگا [ur]
 • Произношение на stemmt stemmt [lb]
 • Произношение на گزارنا گزارنا [ur]
 • Произношение на rozmawiaj rozmawiaj [pl]
 • Произношение на skutkują skutkują [pl]
 • Произношение на wspomniałeś wspomniałeś [pl]
 • Произношение на istniejemy istniejemy [pl]
 • Произношение на limito limito [eo]
 • Произношение на satirize satirize [en]
 • Произношение на plita plita [sv]
 • Произношение на lecisz lecisz [pl]
 • Произношение на waż waż [pl]
 • Произношение на بھاگنے بھاگنے [ur]
 • Произношение на caricature caricature [en]
 • Произношение на coin coin [en]
 • Произношение на over-design over-design [en]
 • Произношение на adorn adorn [en]
 • Произношение на wriggle wriggle [en]