Категория:

tractament

Запиши произношенията на tractament

 • Произношение на quinidina quinidina [pt]
 • Произношение на amodiaquina amodiaquina [ca]
 • Произношение на naftalè naftalè [ca]
 • Произношение на metixè metixè [ca]
 • Произношение на clorimipramina clorimipramina [ca]
 • Произношение на tiabendazole tiabendazole [ca]
 • Произношение на ictamol ictamol [ca]
 • Произношение на azatadina azatadina [ca]
 • Произношение на desoxicortona desoxicortona [pt]
 • Произношение на cefacetril cefacetril [ca]
 • Произношение на colecalciferol colecalciferol [ca]
 • Произношение на ènema ènema [ca]
 • Произношение на extret extret [ca]
 • Произношение на hexoprenalina hexoprenalina [ca]
 • Произношение на glicerol glicerol [pt]
 • Произношение на hidralazina hidralazina [pt]
 • Произношение на gliclazida gliclazida [pt]
 • Произношение на biperidèn biperidèn [ca]
 • Произношение на codeïna codeïna [ca]
 • Произношение на amitriptilina amitriptilina [ca]
 • Произношение на digoxina digoxina [ca]
 • Произношение на ciproheptadina ciproheptadina [ca]
 • Произношение на acetobutolol acetobutolol [ca]
 • Произношение на nefopam nefopam [ca]
 • Произношение на alclofenac alclofenac [ca]
 • Произношение на cetoconazole cetoconazole [ca]
 • Произношение на hidroxizina hidroxizina [pt]
 • Произношение на ibuprofèn ibuprofèn [ca]
 • Произношение на àcid làctic àcid làctic [ca]
 • Произношение на sulfametoxazole sulfametoxazole [ca]
 • Произношение на cisteïna cisteïna [ca]
 • Произношение на antixarampió antixarampió [ca]
 • Произношение на cocaïna cocaïna [ca]
 • Произношение на càpsula càpsula [ca]
 • Произношение на mepiramina mepiramina [pt]
 • Произношение на difenilhidantoïna difenilhidantoïna [ca]
 • Произношение на tolnaftat tolnaftat [ca]
 • Произношение на col·lutori col·lutori [ca]
 • Произношение на hidrocortisona hidrocortisona [pt]
 • Произношение на ranitidina ranitidina [pt]
 • Произношение на betametasona betametasona [pt]
 • Произношение на prednisona prednisona [ca]
 • Произношение на fludrocortisona fludrocortisona [ca]
 • Произношение на minociclina minociclina [pt]
 • Произношение на dextrometorfan dextrometorfan [ca]
 • Произношение на respiratòria respiratòria [ca]
 • Произношение на eritromicina eritromicina [pt]
 • Произношение на medul·lar medul·lar [ca]
 • Произношение на labetalol labetalol [pt]
 • Произношение на prednisolona prednisolona [pt]
 • Произношение на antirubèola antirubèola [ca]
 • Произношение на loció loció [ca]
 • Произношение на catxet catxet [ca]
 • Произношение на imipramina imipramina [pt]
 • Произношение на flucloxacil·lina flucloxacil·lina [ca]
 • Произношение на àcid bòric àcid bòric [ca]
 • Произношение на benorilat benorilat [ca]
 • Произношение на nicardipina nicardipina [ca]
 • Произношение на difenhidramina difenhidramina [ca]
 • Произношение на cinoxacina cinoxacina [ca]
 • Произношение на guanfacina guanfacina [pt]
 • Произношение на glicerofosfat de calci glicerofosfat de calci [ca]
 • Произношение на al·lopurinol al·lopurinol [ca]
 • Произношение на glutaraldehid glutaraldehid [ca]
 • Произношение на niclosamida niclosamida [ca]
 • Произношение на maprotilina maprotilina [ca]
 • Произношение на dimentindè dimentindè [ca]
 • Произношение на cafeïna cafeïna [ca]
 • Произношение на propantelina propantelina [ca]
 • Произношение на transcutània transcutània [ca]
 • Произношение на iohimbina iohimbina [ca]
 • Произношение на tiamazole tiamazole [ca]
 • Произношение на fenoximetilpenicil·lina fenoximetilpenicil·lina [ca]
 • Произношение на instil·lació ocular instil·lació ocular [ca]
 • Произношение на salicilat salicilat [ca]
 • Произношение на pirogal·lol pirogal·lol [ca]
 • Произношение на esternal esternal [ca]
 • Произношение на cloramfenicol cloramfenicol [ca]
 • Произношение на indometacina indometacina [pt]
 • Произношение на formaldehid formaldehid [ca]
 • Произношение на intradèrmica intradèrmica [ca]
 • Произношение на gliquidona gliquidona [pt]
 • Произношение на sisomicina sisomicina [ca]
 • Произношение на benzilpenicil·lina benzilpenicil·lina [ca]
 • Произношение на àcid tranexàmic àcid tranexàmic [ca]
 • Произношение на colestiramina colestiramina [pt]
 • Произношение на àcid aminocaproic àcid aminocaproic [ca]
 • Произношение на lactulosa lactulosa [ca]
 • Произношение на fluocinolona fluocinolona [ca]
 • Произношение на oxatomida oxatomida [ca]
 • Произношение на antitètan antitètan [ca]
 • Произношение на cetoprofèn cetoprofèn [ca]
 • Произношение на acetaminofèn acetaminofèn [ca]
 • Произношение на bumetanida bumetanida [pt]
 • Произношение на vitamina D vitamina D [ca]
 • Произношение на heparina càlcica heparina càlcica [ca]
 • Произношение на col·largol col·largol [ca]
 • Произношение на nitrat de plata nitrat de plata [ca]
 • Произношение на prometazina prometazina [pt]
 • Произношение на pizotilina pizotilina [ca]