Категория:

toponimy-tuvan

Запиши произношенията на toponimy-tuvan

 • Произношение на бай бай [tt]
 • Произношение на агыш агыш [tt]
 • Произношение на Шурум-Хөл Шурум-Хөл [tyv]
 • Произношение на Пөштүг-Хем Пөштүг-Хем [tyv]
 • Произношение на Кадый Кадый [tt]
 • Произношение на Салык Салык [tyv]
 • Произношение на Улуг-Аяңгаты Улуг-Аяңгаты [tyv]
 • Произношение на Ак-Довурак Ак-Довурак [ru]
 • Произношение на калчан калчан [tt]
 • Произношение на талым талым [tt]
 • Произношение на Кара-Харагай Кара-Харагай [tyv]
 • Произношение на Хадың Хадың [tyv]
 • Произношение на Көжээ Көжээ [tyv]
 • Произношение на Ортаа-Шивилиг Ортаа-Шивилиг [tyv]
 • Произношение на Дөң-Терезин Дөң-Терезин [tyv]
 • Произношение на Бай-Тайга Бай-Тайга [tyv]
 • Произношение на Көк-Сайыр Көк-Сайыр [tyv]
 • Произношение на Тере-Хөл Тере-Хөл [tyv]
 • Произношение на Ээрбек Ээрбек [tyv]
 • Произношение на Чавала Чавала [tyv]
 • Произношение на Балыктыг-Хем Балыктыг-Хем [tyv]
 • Произношение на Хаактыг-Хем Хаактыг-Хем [tyv]
 • Произношение на Сарыг-Хөл Сарыг-Хөл [tyv]
 • Произношение на Чүрек-Тайга Чүрек-Тайга [tyv]
 • Произношение на Өстүре Өстүре [tyv]
 • Произношение на Качык Качык [tt]
 • Произношение на эжим эжим [tyv]
 • Произношение на Чазылыг-Хем Чазылыг-Хем [tyv]
 • Произношение на Доңгул-Тайга Доңгул-Тайга [tyv]
 • Произношение на Майналыг Майналыг [tyv]
 • Произношение на Ортаа-Хем Ортаа-Хем [tyv]
 • Произношение на Хөлчүк Хөлчүк [tyv]
 • Произношение на Биче-Баян-Кол Биче-Баян-Кол [tyv]
 • Произношение на Чойган-Хөл Чойган-Хөл [tyv]
 • Произношение на Ак-Кара-Суг Ак-Кара-Суг [tyv]
 • Произношение на Оргу-Тайга Оргу-Тайга [tyv]
 • Произношение на Үжеп-Аксы Үжеп-Аксы [tyv]
 • Произношение на Чыргакы Чыргакы [tyv]
 • Произношение на Өртең-Тайга Өртең-Тайга [tyv]
 • Произношение на Чиңге-Сай Чиңге-Сай [tyv]
 • Произношение на Шара-Нуур Шара-Нуур [tyv]
 • Запиши произношението на Межегей Межегей [tyv] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Тээли Тээли [tyv] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Эмген-Хөл Эмген-Хөл [tyv] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Теректиг-Хем Теректиг-Хем [tyv] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Теректиг Теректиг [tyv] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Шаңган Шаңган [tyv] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Шекпээр Шекпээр [tyv] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Улуг-Бугаш Улуг-Бугаш [tyv] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Улуг-Хая Улуг-Хая [tyv] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Уургайлыг Уургайлыг [tyv] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Үш-Белдир Үш-Белдир [tyv] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Үшпе-Хөл Үшпе-Хөл [tyv] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Хам-Дыт Хам-Дыт [tyv] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Хөндергей Хөндергей [tyv] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Чааты Чааты [tyv] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Чаш-Тал Чаш-Тал [tyv] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Чедер Чедер [uk | tyv] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Чиңге-Каът Чиңге-Каът [tyv] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на чөөн чөөн [tyv] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Шаңчы Шаңчы [tyv] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Шагонар Шагонар [tyv] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Аныяк-Аяңгаты Аныяк-Аяңгаты [tyv] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Булуң-Бажы Булуң-Бажы [tyv] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Берт-Ой Берт-Ой [tyv] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Белин-Нуур Белин-Нуур [tyv] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Белдир-Арыг Белдир-Арыг [tyv] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Бедий Бедий [tyv] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Баян-Кол Баян-Кол [tyv] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Баскыш-Хөл Баскыш-Хөл [tyv] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Аът-Чолдуг-Тайга Аът-Чолдуг-Тайга [tyv] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Артыш-Тайга Артыш-Тайга [tyv] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Бүрен-Хем-Аксы Бүрен-Хем-Аксы [tyv] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Амдыйгын-Хөл Амдыйгын-Хөл [tyv] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Ак-Тал Ак-Тал [tyv] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Ак-Кежиг Ак-Кежиг [tyv] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Ак-Даш Ак-Даш [tyv] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Ак-Аксы Ак-Аксы [tyv] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Айматы Айматы [tyv] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Азөөт Азөөт [tyv] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Адар-Төш Адар-Төш [tyv] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Көшке-Тайга Көшке-Тайга [tyv] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Сукпак Сукпак [tyv] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Самагалдай Самагалдай [tyv] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Саадак-Терек Саадак-Терек [tyv] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Маймазын Маймазын [tyv] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Кызыл-Тей Кызыл-Тей [tyv] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Кызыл-Тайга Кызыл-Тайга [tyv] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на куран куран [kv | tyv] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Кудургалыг Кудургалыг [tyv] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Тевек Тевек [tyv] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Каък Каък [tyv] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Каравей Каравей [tyv] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Кара-Тайга Кара-Тайга [tyv] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Кара-Булуң Кара-Булуң [tyv] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Кара-Белдир Кара-Белдир [tyv] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Кара-Адыр Кара-Адыр [tyv] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Дүрген Дүрген [tyv] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Далга-Хонуг Далга-Хонуг [tyv] Очаква произнасяне