Категория:

substantivo comum

Запиши произношенията на substantivo comum

  • Произношение на carnaval
    carnaval [es]
  • Произношение на porta
    porta [it]
  • Произношение на presente
    presente [es]
  • Произношение на ocarina
    ocarina [pt]
  • Произношение на idiossincrasia
    idiossincrasia [pt]
  • Произношение на ventoinha
    ventoinha [pt]
  • Произношение на tseva
    tseva [he]
  • Произношение на obsidiana
    obsidiana [es]
  • Произношение на obelisco
    obelisco [es]
  • Произношение на estação de ônibus
    estação de ônibus [pt]
  • Произношение на obstetrícia
    obstetrícia [pt]
  • Произношение на ocaso
    ocaso [pt]
  • Произношение на murundu
    murundu [pt]
  • Произношение на ocara
    ocara [pt]
  • Произношение на acordes
    acordes [es]
  • Произношение на obliteração
    obliteração [pt]
  • Произношение на obviedade
    obviedade [pt]
  • Произношение на costão
    costão [pt]