• Произношение на stoppia stoppia [it]
 • Запиши произношението на schiocchezze schiocchezze [] Очаква произнасяне
 • Произношение на respiratore respiratore [it]
 • Произношение на gonfiamento gonfiamento [it]
 • Произношение на principio guida principio guida [it]
 • Произношение на cilindrata cilindrata [it]
 • Произношение на carta oleata carta oleata [it]
 • Произношение на presa di posizione presa di posizione [it]
 • Произношение на prigioniero prigioniero [it]
 • Произношение на foratura foratura [it]
 • Произношение на sentenza di divorzio sentenza di divorzio [it]
 • Произношение на verdetto verdetto [it]
 • Произношение на ventilatore ventilatore [it]
 • Произношение на equanimità equanimità [it]
 • Произношение на depredatore depredatore [it]
 • Произношение на secchio secchio [it]
 • Произношение на mastello mastello [it]
 • Произношение на paiolata paiolata [it]
 • Произношение на fondo dei pantaloni fondo dei pantaloni [it]
 • Произношение на Napoleone Napoleone [it]
 • Произношение на para para [pt]
 • Произношение на nono nono [it]
 • Произношение на squèro squèro [vec]
 • Произношение на sgòrbia sgòrbia [vec]
 • Произношение на gas gas [en]
 • Произношение на scambio scambio [it]
 • Произношение на napoletana napoletana [it]
 • Произношение на giovane giovane [it]
 • Произношение на inferno inferno [en]
 • Произношение на troppo troppo [it]