• Произношение на ancora ancora [it]
 • Произношение на assorto assorto [it]
 • Произношение на apposto apposto [it]
 • Произношение на agitatori agitatori [it]
 • Произношение на affetto affetto [it]
 • Произношение на affetta affetta [it]
 • Произношение на adiposi adiposi [it]
 • Произношение на Messe Messe [fr]
 • Произношение на accusatori accusatori [it]
 • Произношение на peggiorò peggiorò [it]
 • Произношение на peggioro peggioro [it]
 • Произношение на preparò preparò [it]
 • Произношение на preparo preparo [es]
 • Произношение на àncora àncora [it]
 • Произношение на àbitino àbitino [it]
 • Произношение на circuìto circuìto [it]
 • Произношение на circùito circùito [it]
 • Произношение на ancora (avverbio) ancora (avverbio) [it]
 • Произношение на credo (fede) credo (fede) [it]
 • Произношение на affetto (v. affettare) affetto (v. affettare) [it]
 • Произношение на esse (lettera S) esse (lettera S) [it]
 • Произношение на peste (pestate) peste (pestate) [it]
 • Произношение на corressi (v. correre) corressi (v. correre) [it]
 • Произношение на messe (raccolto) messe (raccolto) [it]
 • Произношение на vera (agg. f. vero) vera (agg. f. vero) [it]
 • Произношение на esca (pesca) esca (pesca) [it]
 • Произношение на peste (malattia) peste (malattia) [it]
 • Произношение на corressi (v. correggere) corressi (v. correggere) [it]
 • Произношение на mento (parte del viso) mento (parte del viso) [it]
 • Произношение на affetta (v. affettare) affetta (v. affettare) [it]