Категория:

S sorda in parole composte

Запиши произношенията на S sorda in parole composte

 • Произношение на presidente presidente [es]
 • Произношение на disegno disegno [it]
 • Произношение на preservativo preservativo [es]
 • Произношение на qualsiasi qualsiasi [it]
 • Произношение на Tyrannosaurus Rex Tyrannosaurus Rex [en]
 • Произношение на residente residente [pt]
 • Произношение на affittasi affittasi [it]
 • Произношение на preside preside [en]
 • Произношение на residuo residuo [es]
 • Произношение на dinosauro dinosauro [it]
 • Произношение на resistente resistente [es]
 • Произношение на desumere desumere [la]
 • Произношение на designare designare [la]
 • Произношение на risorgere risorgere [it]
 • Произношение на girasole girasole [it]
 • Произношение на presidiare presidiare [it]
 • Произношение на desueto desueto [it]
 • Произношение на asindeto asindeto [it]
 • Произношение на asintoto asintoto [it]
 • Произношение на risoluto risoluto [it]
 • Произношение на antisociale antisociale [it]
 • Произношение на risiedere risiedere [it]
 • Произношение на resistenza resistenza [it]
 • Произношение на desiderare desiderare [it]
 • Произношение на Enrico Montesano Enrico Montesano [it]
 • Произношение на desiderabile desiderabile [it]
 • Произношение на camposanto camposanto [es]
 • Произношение на riservato riservato [it]
 • Произношение на asociale asociale [it]
 • Произношение на risentito risentito [it]
 • Произношение на Chiesa di San Desiderio Chiesa di San Desiderio [it]
 • Произношение на desuetudine desuetudine [it]
 • Произношение на prendisole prendisole [it]
 • Произношение на presidenziale presidenziale [it]
 • Произношение на presidio presidio [it]
 • Произношение на designazione designazione [it]
 • Произношение на risultato risultato [it]
 • Произношение на riserva riserva [it]
 • Произношение на designato designato [it]
 • Произношение на desalinizzare desalinizzare [it]
 • Произношение на risultare risultare [it]
 • Произношение на prosecuzione prosecuzione [it]
 • Произношение на proseguire proseguire [it]
 • Произношение на resecare resecare [la]
 • Произношение на riservare riservare [it]
 • Произношение на branchiosauro branchiosauro [it]
 • Произношение на preservazione preservazione [it]
 • Произношение на presupporre presupporre [it]
 • Произношение на disegnare disegnare [it]
 • Произношение на risolvere risolvere [it]
 • Произношение на bradisismo bradisismo [it]
 • Произношение на presiedere presiedere [it]
 • Произношение на vendesi vendesi [it]
 • Произношение на presentire presentire [it]
 • Произношение на bisettrice bisettrice [it]
 • Произношение на desumibile desumibile [it]
 • Произношение на iposolfito iposolfito [it]
 • Произношение на risoluzione risoluzione [it]
 • Произношение на sacrosanto sacrosanto [es]
 • Произношение на risentimento risentimento [it]
 • Произношение на portasapone portasapone [it]
 • Произношение на risalto risalto [it]
 • Произношение на risaputo risaputo [it]
 • Произношение на residenza residenza [it]
 • Произношение на proseguimento proseguimento [it]
 • Произношение на sottosopra sottosopra [it]
 • Произношение на risentire risentire [it]
 • Произношение на presidentessa presidentessa [it]
 • Произношение на ittiosauro ittiosauro [it]
 • Произношение на tirannosauro tirannosauro [it]
 • Произношение на presentimento presentimento [it]
 • Произношение на resistere resistere [it]
 • Произношение на bisillabo bisillabo [it]
 • Произношение на presidenzialismo presidenzialismo [it]
 • Произношение на presupposto presupposto [it]
 • Произношение на risollevare risollevare [it]
 • Произношение на Montesano Montesano [en]
 • Произношение на risolutezza risolutezza [it]
 • Произношение на presocratico presocratico [it]
 • Произношение на risicato risicato [it]
 • Произношение на coseno coseno [es]
 • Произношение на residenziale residenziale [it]
 • Произношение на residuale residuale [it]
 • Произношение на risorto risorto [it]
 • Произношение на risuscitare risuscitare [it]
 • Произношение на asettico asettico [it]
 • Произношение на risolutivo risolutivo [it]
 • Произношение на risucchio risucchio [it]
 • Произношение на desisto desisto [pt]
 • Произношение на disegnatore disegnatore [it]
 • Произношение на risaltare risaltare [it]
 • Произношение на ofisauro ofisauro [it]
 • Произношение на desistenza desistenza [it]
 • Произношение на resultativo resultativo [it]
 • Произношение на desiderabilmente desiderabilmente [it]
 • Произношение на brontosauro brontosauro [it]
 • Произношение на risentitamente risentitamente [it]
 • Произношение на cercasi cercasi [it]
 • Произношение на polisindeto polisindeto [it]
 • Произношение на resistenziale resistenziale [it]