Категория:

sąvoka: biomedicinos m.

Запиши произношенията на sąvoka: biomedicinos m.