Категория:

Rivers in Iceland

Запиши произношенията на Rivers in Iceland

 • Произношение на Skjálfandafljót Skjálfandafljót [is]
 • Произношение на Þjórsá Þjórsá [is]
 • Произношение на Hvítá Hvítá [is]
 • Произношение на Lagarfljót Lagarfljót [is]
 • Произношение на Jökulsá á Fjöllum Jökulsá á Fjöllum [is]
 • Произношение на blanda blanda [es]
 • Произношение на Elliðaár Elliðaár [is]
 • Произношение на Hvítá í Borgarfirði Hvítá í Borgarfirði [is]
 • Произношение на Hrútafjarðará Hrútafjarðará [is]
 • Произношение на Markarfljót Markarfljót [is]
 • Произношение на Gígjukvísl Gígjukvísl [is]
 • Произношение на Jökulsá á Brú Jökulsá á Brú [is]
 • Произношение на Kúðafljót Kúðafljót [is]
 • Произношение на Skaftá Skaftá [is]
 • Произношение на Selá Selá [is]
 • Произношение на Jökulsá á Breiðamerkursandi Jökulsá á Breiðamerkursandi [is]
 • Произношение на Ölfusá Ölfusá [is]
 • Произношение на Jökulsá á Dal Jökulsá á Dal [is]
 • Произношение на Hofsá Hofsá [is]
 • Произношение на Mjólká Mjólká [is]
 • Произношение на Héraðsvötn Héraðsvötn [is]
 • Произношение на Sogið Sogið [is]
 • Произношение на Jökla Jökla [is]
 • Произношение на Eyjafjarðará Eyjafjarðará [is]
 • Произношение на Núpsvötn Núpsvötn [is]
 • Произношение на Skeiðará Skeiðará [is]
 • Произношение на Laxá Laxá [is]
 • Произношение на Rangá Rangá [is]
 • Произношение на Jökulsá í Lóni Jökulsá í Lóni [is]
 • Произношение на Fnjóská Fnjóská [is]