Категория:

Regular verb - past tense

Запиши произношенията на Regular verb - past tense