Категория:

Persian loanwords (tt)

Запиши произношенията на Persian loanwords (tt)

 • Произношение на бурия бурия [bg]
 • Произношение на Парча Парча [ru]
 • Произношение на пәнҗешәмбе пәнҗешәмбе [tt]
 • Произношение на пир пир [cv]
 • Произношение на риал риал [ru]
 • Произношение на гөлзар гөлзар [tt]
 • Произношение на Ахун Ахун [tt]
 • Произношение на Симак Симак [chm]
 • Произношение на пакь пакь [tt]
 • Произношение на Баһман Баһман [tt]
 • Произношение на пикмәз пикмәз [tt]
 • Произношение на биһүдә биһүдә [tt]
 • Произношение на пәнҗәрә пәнҗәрә [tt]
 • Произношение на дарана дарана [tt]
 • Произношение на зәхмәткәш зәхмәткәш [tt]
 • Произношение на пөшәйман пөшәйман [tt]
 • Произношение на мәрдүм мәрдүм [tt]
 • Произношение на баҗ баҗ [tt]
 • Произношение на сөрехчә сөрехчә [tt]
 • Произношение на зәрдәлү зәрдәлү [tt]
 • Произношение на сырхау сырхау [tt]
 • Произношение на ригаять ригаять [tt]
 • Произношение на нуш нуш [chm]
 • Произношение на зәрхуш зәрхуш [tt]
 • Произношение на пийадә пийадә [tt]
 • Произношение на Абан Абан [ady]
 • Произношение на һушдар һушдар [tt]
 • Произношение на дәшти дәшти [tt]
 • Произношение на нәргис нәргис [tt]
 • Произношение на парә парә [tt]
 • Произношение на мәрдевар мәрдевар [tt]
 • Произношение на кәшәнә кәшәнә [tt]
 • Произношение на дилмөрдә дилмөрдә [tt]
 • Произношение на килек килек [tt]
 • Произношение на рәһзан рәһзан [tt]
 • Произношение на зәнбил зәнбил [tt]
 • Произношение на рәңг рәңг [tt]
 • Произношение на шир шир [tt]
 • Произношение на пирнамә пирнамә [tt]
 • Произношение на дәм дәм [tt]
 • Произношение на мәрдәмкәш мәрдәмкәш [tt]
 • Произношение на зәнбүрәк зәнбүрәк [tt]
 • Произношение на маһут маһут [tt]
 • Произношение на көлбә көлбә [tt]
 • Произношение на сәрмая сәрмая [tt]
 • Произношение на дөрия дөрия [tt]
 • Произношение на күкфәраз күкфәраз [tt]
 • Произношение на шәраб шәраб [tt]
 • Произношение на пырак пырак [tt]
 • Произношение на пәйгамбәр пәйгамбәр [tt]
 • Произношение на дәстархан дәстархан [tt]
 • Произношение на сәрхуш сәрхуш [tt]
 • Произношение на Азәр Азәр [tt]
 • Произношение на дәричә дәричә [tt]
 • Произношение на мәрдәр мәрдәр [tt]
 • Произношение на шәрмәндә шәрмәндә [tt]
 • Произношение на пәрванә пәрванә [tt]
 • Произношение на пәһлеван пәһлеван [tt]
 • Произношение на рузи рузи [tt]
 • Произношение на дәрҗә дәрҗә [tt]
 • Произношение на дәстәрхан дәстәрхан [tt]
 • Произношение на ләнгәр ләнгәр [tt]
 • Произношение на гөлгончә гөлгончә [tt]
 • Произношение на җиван җиван [tt]
 • Произношение на мәнфуш мәнфуш [tt]
 • Произношение на сәрләүхә сәрләүхә [tt]
 • Произношение на нисан нисан [tt]
 • Произношение на зән зән [tt]
 • Произношение на зәмистан зәмистан [tt]
 • Произношение на кәмәнд кәмәнд [tt]
 • Произношение на дарадаң дарадаң [tt]
 • Произношение на русияһ русияһ [tt]
 • Произношение на шинас шинас [tt]
 • Произношение на җамбаз җамбаз [tt]
 • Произношение на мәрвәрит мәрвәрит [tt]
 • Произношение на миһман миһман [tt]
 • Произношение на пәрва пәрва [tt]
 • Произношение на салнамә салнамә [tt]
 • Произношение на зәнбәрәк зәнбәрәк [tt]
 • Произношение на Шәмшир Шәмшир [tt]
 • Произношение на нагяһ нагяһ [tt]
 • Произношение на гөлдәстә гөлдәстә [tt]
 • Произношение на хамә хамә [tt]
 • Произношение на һәфтә һәфтә [tt]
 • Произношение на шивә шивә [tt]
 • Произношение на нөмә нөмә [tt]
 • Произношение на мәст мәст [tt]
 • Произношение на дәрбан дәрбан [tt]
 • Произношение на фәрәван фәрәван [tt]
 • Произношение на дүзәх дүзәх [tt]
 • Произношение на шух шух [tt]
 • Произношение на мәйвәдар мәйвәдар [tt]
 • Произношение на даркафа даркафа [tt]
 • Произношение на мәйвәфруш мәйвәфруш [tt]
 • Произношение на мәккәй мәккәй [tt]
 • Произношение на Нилуфәр Нилуфәр [tt]
 • Произношение на һәмдәм һәмдәм [tt]
 • Произношение на фәрәҗә фәрәҗә [tt]
 • Произношение на дәрига дәрига [tt]
 • Произношение на фәрвардин фәрвардин [tt]